01.

Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie ....

Przejdź do zakładki

02.

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym...

Przejdź do zakładki

03.

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów ...

Przejdź do zakładki

04.

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych...

Przejdź do zakładki

EGZAMIN WSTĘPNY NA SPECJALIZACJĘ W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

                                                                          TERMIN I MIEJSCE EGZAMINU WSTĘPNEGO:

 

24 kwietnia 2017 roku ( poniedziałek) o godzinie 9.00
Ośrodek Kształcenia Pielęgniarek i Położnych w Łaziskach Górnych
(dzielnica Łaziska Dolne) ul. Wodna 15.

Egzamin będzie miał formę testu.

WAŻNE – literatura do egzaminu wstępnego zamieszczona jest na stronie internetowej www.izbapiel.katowice.pl

Na egzamin proszę zabrać dokument tożsamości – dowód osobisty !

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy. iż delegacje i potwierdzenia obecności podbijane będą po zakończeniu Zjazdu, przy wyjściu z sali i zdaniu mandatu.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego

Załączniki:
Pobierz plik (D20170497-1.pdf)D20170497-1.pdf[ ]235 kB

Szanowni Państwo,

w związku ze Zjazdem Budżetowym dnia 24 marca br. uprzejmie informujemy, iż biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w tym dniu ( piątek) będzie nieczynne. Dyżur będzie pełnił jedynie sekretariat w godzinach 7.30-13.00.

Za utrudnienia przepraszamy

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH STATUS EMERYTA, RENCISTY LUB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi uchwałami nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej, tylko niepracujące pielęgniarki i położne, które posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne są zwolnione z opłacania składek członkowskich.

Pielęgniarki i położne, które posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne i równocześnie są zatrudnione zobowiązane są do odprowadzania składek członkowskich adekwatnie do uzyskanych przychodów z dodatkowego źródła zatrudnienia (za wyjątkiem emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego).

Dla pielęgniarek zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, możliwość udziału w bezpłatnym kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Kurs będzie prowadzony na terenie Bielska-Białej i organizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Dworkowa 5 ,
43-300 Bielsko-Biała tel.: 33 812-53-52
(zostało jeszcze 10 wolnych miejsc).

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach planuje organizację kursu specjalistycznego dla położnych z zakresu

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu ( KTG)

Warunki udziału w kursie:

  • Posiadanie prawa wykonywania zawodu położnej
  • Regularne opłacanie składek na rzecz OIPiP w Katowicach
  • Złożenie wniosku o zakwalifikowanie na kurs

Planowane miejsce realizacji kursu – Szpital Miejski Sp z.o.o w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 2.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu  proszone są o dokładne i czytelne wypełnienie wniosku o zakwalifikowanie na kurs specjalistyczny – dostępny na stronie internetowej www.izbapiel.katowice.pl  i przesłanie na adres Okręgowa Izba Pielęgniarek  i Położnych w Katowicach 40-027 ul. Francuska 16.

Termin realizacji kursu uzależniony będzie od zainteresowanie ( liczby złożonych zgłoszeń)

REFUNDACJA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach częściowo refunduje koszty kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Warunki otrzymania refundacji uzależnione są od daty rozpoczęcia kształcenia u innego organizatora !!!

REGULAMIN W ZAKRESIE ROZWIJANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 30 października 2013 roku

Dotyczy osób, które rozpoczęły kształcenie od dnia 30.10.2013 roku
do dnia 24 lutego 2016 roku !!!!

WARUNKI OTRZYMANIA REFUNDACJI ZA SPECJALIZACJE UKOŃCZONE

U INNEGO ORGANIZATORA KSZTAŁCENIA:

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na szkolenie dotyczące OCHRONY DANYCH organizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 
Szkolenie, które przeprowadzi Pani Monika Krasińska Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO odbędzie się 7 kwietnia 2017 roku w godzinach od 10:00 do 15:00 w Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych ul. Wodna 15. 

Uprzejmie informujemy, iż lista zgłoszeń na szkolenie została zamknięta- BRAK MIEJSC

Tematyka wykładów:


1. Działalność OIPiP a ochrona danych osobowych - dokumentacja, zalecane
praktyki w zakresie rejestrów publicznych, udostępnianie i pozyskiwanie
danych osobowych, rola ABI w procesie koordynacji i nadzoru nad
przetwarzaniem danych. 

2. Przetwarzanie danych osobowych w perspektywie zatrudnienia
pielęgniarek i położnych - kontrola i nadzór pracownika w ramach
nowoczesnych technologii, pozycja podmiotów danych w treści regulaminów
wewnętrznych i in. 

3. Praktyczne wskazówki dla pielęgniarek i położnych w ramach
prowadzonych przez nich czynności zawodowych jako administratorów danych
i podmiotów przetwarzających w ramach zatrudnienia u innych
administratorów danych. 

4. Nowe wyzwania w sektorze ochrony zdrowia w perspektywie
Rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych - nowe rozwiązania
dedykowane danym medycznym i organizacji pracy przetwarzających dane.