Newsletter


Znajdują się tutaj bieżące wydarzenia z życia izby i nie tylko....jeśli masz jakąś ciekawą informację dotyczącą Naszego środowiska..podziel się nią... 

Studia Pomostowe Kierunek Pielęgniarstwo

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu Tychy dysponuje unijnymi środkami na uzupełnienie studiów pielęgniarek do stopnia Licencjata Pielęgniarstwa. 
Z  uwagi  na  fakt,  że   środki  te  mogą  być  ostatnią  taką  szansą ( szansą bezpłatnego uzupełnienia wykształcenia  do  stopnia  licencjata) serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższą informacją

Czytaj więcej...

Ważny komunikat

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. nowej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku (Dz.U.2011.174.1039 ze zm.) uprzejmie przypominamy, że zgodnie z jej art. 97 ust. 1 osoby, które przed dniem wejścia w życie tej ustawy ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki albo ukończyły szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu przed dniem 1 stycznia 2012 r., mogą je uzyskać, jeżeli w terminie do 1 stycznia 2015 r. złożą stosowny wniosek.

Równocześnie pragniemy zaznaczyć, iż stosownie do brzmienia art. 97 ust. 2 powyższej ustawy po dniu 1 stycznia 2015 r. prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa, jak również ustaje prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu.
Komunikat niniejszy jest także adresowany do osób, które posiadają prawo wykonywania zawodu wydane w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy i legitymują się dokumentem ”zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu”, którego nie wymieniły po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999 roku w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej i wzoru zaświadczenia o ograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, (Dz. U. Nr 97, poz. 1137). Wyżej wskazane rozporządzenie zostało bowiem zastąpione nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 222).
Osoby, które dotychczas nie złożyły wniosków w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu lub posiadają zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu niespełniające wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999 roku w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej i wzoru zaświadczenia o ograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, powinny zgłosić się do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Zapraszamy do redagowania biuletynu "Nasze Sprawy"

Serdecznie zapraszamy do redagowania biuletynu "Nasze Sprawy".
Otwieramy łamy naszego miesięcznika dla wszystkich, którzy chcą podzielić się
doświadczeniami swojej pracy, wynikami badań, przydatnymi informacjami.
Mile widziane są teksty do 1300 słów, wzbogacone fotografiami, ilustracjami,
wykazem literatury, uzupełnione o krótką notkę o autorze wraz ze zdjęciem portretowym.
Prosimy także o dołączenie podpisanego oświadczenia o autorstwie nadesłanego tekstu i zdjęć,
oraz zgodę na publikację całości na naszych łamach.
Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty i zredagowania tekstów, natomiast autorzy
mogą liczyć na honoraria za opublikowane materiały.


Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach
Mariola Bartusek

Zapraszamy do udziału w Konferencjach

Szanowni Państwo,
Serdecznie witamy po wakacyjnej przerwie.
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z konferencjami organizowanymi przez OIPIP oraz Zespoły Problemowe w najbliższym czasie:
-  9 października konferencja "Zmagania i dylematy dzisiejszych pielęgniarek nefrologicznych" 
Ośrodek Kształcenia OIPIP w Łaziskach Górnych ul. Wodna 15
- 6 listopada konferencja "Współczesne pielegniarstwo operacyjne w kardiochirurgii"
Ośrodek Kształcenia w Łaziskach Górnych ul. Wodna 15
- 12 listopada konferencja "Rola pielęgniarki we współczesnym pielęgniarstwie- Rak piersi to nie wyrok" Ośrodek  Kształcenia w Łaziskach Górnych ul. Wodna 15
- 14-16 listopada konferencja "Położna w życiu kobiety" Szczyrk  Hotel Meta
- 17 listopada konferencja "Pielęgniarka w kardiologii" Katowice Hotel Qubus
Szczegółowe informacje mieszczą się  poniżej. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach ponieważ wartość udziału w każdej z nich ze względów merytorycznych jest nieoceniona.

Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach
Mariola Bartusek

Pielęgniarka w kardiologii

Członkowie Zespołu do spraw  Pielęgniarstwa Kardiologicznego  przy ORPiP w Katowicach serdecznie zapraszają na VI Konferencję Ogólnopolską „Pielęgniarka w kardiologii”,która odbędzie się 17.11.2014 ,w hotelu Qubus ,w Katowicach  przy ul. Uniwersyteckiej 13.

Rejestracja uczestników od 15.08.2014 do 30.09.2014
Udział pielęgniarek, będących członkami ORPiP w Katowicach jest bezpłatny,
pozostali uczestnicy:  50 zł płatne na konto ORPiP w Katowicach z dopiskiem " kardiologia"

 ING BSK O/Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734

 Zgłoszenia proszę przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
Pobierz plik (karta udzialu KARDIOLOGIA.doc)karta udzialu KARDIOLOGIA.doc[ ]799 kB

Podkategorie