Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem dla osób uprawnionych do wykorzystania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych w sprawie ubiegania się o nadanie numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ.

Załączniki:
Pobierz plik (recepty.pdf)recepty.pdf[ ]2876 kB

Narodowa Służba Zdrowia – minister Konstanty Radziwiłł przedstawił założenia reformy

Podczas konferencji prasowej z premier Beatą Szydło, która odbyła się po dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów, minister Konstanty Radziwiłł przedstawił założenia reformy systemu opieki zdrowotnej i nakreślił perspektywę czasową ich wdrożenia. Od 2018 roku opiekę zdrowotną Polakom będzie zapewniać Narodowa Służba Zdrowia. Będzie ona finansowana z budżetu państwa i obejmie wszystkich pacjentów – w tym także wykluczonych przez obecny system, którzy nie mają teraz prawa korzystania z pomocy medycznej opłacanej ze środków publicznych. Reforma zakłada sukcesywny wzrost nakładów publicznych na zdrowie.
Do 2025 roku mają one osiągnąć 6% PKB.
więcej informacji na stronie Ministerstwa Zdrowia

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie Pełnomocników Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, które odbędzie się 7 września br. w siedzibie OIPIP ul. Francuska 16 w Katowicach. Osoby o numerach pełnomocnictw od 1 do 50 proszone są na godzinę 10.00, natomiast od numeru 51 do 100 na godz. 12.00.

Prezes NIPiP: nie osiągnęliśmy porozumienia z MZ w sprawie kształcenia pielęgniarek

 

http://www.politykazdrowotna.com/11105,prezes-nipip-nie-osiagnelismy-porozumienia-z-mz-w-sprawie-ksztalcenia-pielegniarek

Nie osiągnęliśmy porozumienia z Ministerstwem Zdrowia w niezwykle ważnej sprawie, jaką jest pomysł zmian w kształceniu przeddyplomowym pielęgniarek i położnych – mówi w rozmowie z Polityką Zdrowotną prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas. Omówiliśmy natomiast sprawę kolejnej transzy podwyżek dla pielęgniarek i położnych. Minister Zdrowia zapewnił, iż środki finansowe są zabezpieczone zgodnie z zawartym Porozumieniem – dodaje prezes NIPiP. O czym jeszcze pielęgniarki z samorządu rozmawiały z ministrem K. Radziwiłłem i z szefem NFZ?

Więcej:http://www.politykazdrowotna.com/11105,prezes-nipip-nie-osiagnelismy-porozumienia-z-mz-w-sprawie-ksztalcenia-pielegniarek

„(…) W odpowiedzi na zapytanie odnośnie postępowania przez pielęgniarkę lub położną w przypadku zagubienia pieczątki imiennej w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych uprzejmie informuję:

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) nie zawiera żadnych regulacji odnośnie treści pieczątki imiennej, tym bardziej zasad postępowania w przypadku utraty pieczątki imiennej przez pielęgniarkę.
W powyższym zakresie nie ma też ogólnie obowiązujących procedur.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w dniu 16 września 2013 r. podjęła uchwałę Nr 113/VI/2013 w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej uchwała ta nie zawiera jednak zasad postępowania w przypadku zagubienia pieczątki imiennej, a jedynie określa, jakie treści należy zamieścić.

Zasadnym wydaje się aby uregulowania w tej sprawie znalazły zapisy w regulaminach organizacyjnych lub zarządzeniu kierowników podmiotów leczniczych .

W przypadku braku powyższych uregulowań o fakcie zagubienia pieczątki należy zawiadomić organy ścigania (np. Policję) o zagubieniu i jednoczesnym unieważnieniu pieczątki.”

 

 

W dniu 18 lipca 2016r w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium NRPiP  z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem.  Spotkanie dotyczyło przede wszystkim proponowanych zmian w obszarze kształcenia przeddyplomowego.

Minister Zdrowia poinformował,  iż zmiana systemu kształcenia będzie polegała na utrzymaniu dotychczasowego systemu i uruchomienia tzw. kształcenia pielęgniarek w   formie Liceum Medycznego  z uwagi na drastyczny brak pielęgniarek i położnych. Naczelna  Rada Pielęgniarek i Położnych stanowczo sprzeciwiła się takiemu rozwiązaniu (stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych). 

Ponadto podczas spotkania:

- omówiono sprawy związane z kolejna transzą podwyżek od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017r. dla pielęgniarek i położnych zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 23 września -2015r., poruszono sprawę podwyżek dla podwykonawców pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w gabinetach zabiegowych i punktach  szczepień oraz pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Centrach Krwiodawstwa, Stacjach sanitarno epidemiologicznych  Minister Zdrowia zapewnił, iż środki finansowe są zabezpieczone zgodnie z zawartym Porozumieniem.

- omówiono sprawę braku realizacji zapisów dotyczących umocowania pielęgniarki i położnej w systemie ochrony zdrowia w poszczególnych rodzajach świadczeń tzw. rozporządzenia koszykowe . W tej sprawie MZ obecnie prowadzi prace związane z opracowaniem procedur w poszczególnych świadczeniach i zmiany wspólnie ustalone z samorządem  dotyczące wprowadzenia wskaźników zatrudnienia i wymogów kwalifikacyjnych zostały oddalone  w czasie.

-  poruszono sprawę dotacji na zadania przejęte od administracji państwowej.  Samorząd podtrzymał stanowisko przedstawione przez NRPiP z dnia 22 czerwca2016r.  podjęte na posiedzeniu NRPiP   tj. „utrzymanie dotacji i zadań rozliczenia na poziomie roku 2015.” Natomiast Minister Zdrowia poinformował, że Resort Zdrowia proponuje szczegółową  analizę i wycenę poszczególnych zadań realizowanych przez samorząd finansowanych ze środków publicznych.