Newsletter


Znajdują się tutaj bieżące wydarzenia z życia izby i nie tylko....jeśli masz jakąś ciekawą informację dotyczącą Naszego środowiska..podziel się nią... 

Komunikat do fachowgo personelu medycznego

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem do fachowego personelu medycznego sporządzonym na zlecenie Komitetu ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) z dnia 4 listopada 2014 r.
http://www.nipip.pl/index.php/aktualnosci/3123-komunikat-do-fachowego-personelu-
medycznego-sporzadzony-na-zlecenie-komitetu-ds-oceny-ryzyka-w-ramach-nadzoru-nad
-bezpieczenstwm-farmakoterapii-prac-z-dnia-4-listopada-2014-r

„Rodzina – pocieszenie dla chorego czy powód do zmartwień”

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Katedry Pielęgniarstwa ŚUM w Katowicach\Polskie Towarzystw Pielęgniarskiego Koło Terenowe w Częstochowie

serdecznie zaprasza na

XIX Międzynarodową Konferencję Naukowo – Szkoleniową Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych 

 „Rodzina – pocieszenie dla chorego czy powód do zmartwień”

która odbędzie się w dniach

22-24 stycznia 2015 w Częstochowie na Jasnej Górze.

Poruszana tematyka dotyczyć będzie: aspektów medycznych, bólu i innych objawów towarzyszących chorobie, aspektów socjalnych, bioetycznych, psychologicznych i duchowych chorych i ich rodzin, dziecka w rodzinie z chorobą, form pomocy i wsparcia oraz komunikacji interpersonalnej.

 

Czytaj więcej...

Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych

Zapraszamy do udziału w III Konferencji Naukowo – Szkoleniowej pt. „Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych
i przewlekłych
”, która odbędzie się w dniu 27.03.2015 r. w godzinach 900 - 1430 w Katowicach, ul.Grażyńskiego 49 a
( Dom Lekarza). Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona do 380.
Zgłoszenia do uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać przez wypełnienie karty zgłoszenia i nadesłanie jej do dnia 27.02.2015 r. na adres:

Iwona Woźniak
SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice
z dopiskiem „Konferencja”

 Karta zgłoszenia uczestnictwa jest dostępna na stronie internetowej www.spskm.katowice.pl w zakładce aktualności, konferencje. Na wyżej wymienionej stronie internetowej będzie również zamieszczony program konferencji oraz lista osób zakwalifikowanych.
Informacji udziela:
Iwona Woźniak nr tel.: kom. 603 111 952

 

 

Rozporządzenie o dokumentacji medycznej w podmiotach prowadzonych przez MON

zapraszamy do zapoznania się z informacją o nowym rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 1508).

Informacja o projekcie

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat dodatkowych kursów organizowanych w ramach projektu.
Załączniki:
Pobierz plik (PROJEKT.pdf)PROJEKT.pdf[ ]538 kB

Podkategorie