Przewodnicząca ORPIP w Katowicach - Anna Janik

Wiceprzewodnicząca: Beata OchockaIwona Borchulska
Sekretarz: Maria Grabowska
Skarbnik: Czesława Brylak-Kozdraś

 Członkowie:

 1. Bednarczyk Bożena
 2. Czechowska Dorota
 3. Czechowska-Tomala Kamila
 4. Dobrowolska Hanna
 5. Don Ewa
 6. Dyduch Marta
 7. Dyla Jolanta
 8. Gral Magdalena
 9. Gurowiec Piotr
 10. Gzocha Piotr
 11. Kazus Jadwiga
 12. Koperwas- Szafarz Katarzyna
 13. Kuźnik Joanna
 14. Kwas Jolanta
 15. Malara Mirosława
 16. Maślanka Małgorzata
 17. Ptok Krystyna
 18. Sajewicz Grażyna
 19. Siciarz Bogusława
 20. Zasuń Jadwiga
 21. Żmudzińska Renata

 

Prezydium:

 1. Anna Janik- Przewodnicząca ORPiP
 2. Beata Ochocka- Wiceprzewodnicząca ORPiP
 3. Iwona Borchulska- Wiceprzewodnicząca ORPiP
 4. Maria Grabowska- Sekretarz ORPiP
 5. Czesława Brylak- Kozdraś- Skarbnik ORPiP
 6. Hanna Dobrowolska
 7. Jadwiga Kazus
 8. Joanna Kuźnik
 9. Małgorzata Maślanka
 10. Jadwiga Zasuń

 


Terminy posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:

11 stycznia 2016 (czwartek)
25 luty 2016 (czwartek)
15 marca posiedzenie Prezydium
18 marca 2016 (Okręgowy Zjazd) piątek
28 kwietnia 2016 (czwartek)
19 maja 2016 ( czwartek)
16 czerwca 2016 (czwartek)
27 października (czwartek)
24 listopada 2016 (czwartek)
15 grudnia 2016 (czwartek)