Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na szkolenie "Zapobieganie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, konstruktywna informacja zwrotna", które odbędzie się online 28 lutego 2023 r., godz. 9.30 - 14.30. Cena szkolenia: 590,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu, - materiały szkoleniowe w wersji online,- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, - konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu), - rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby). Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto. Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony. Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronach: szkolenia-forum.pl, w zakładce do pobrania lub kontakt.

Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT. Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM, Santander Bank Polska, nr rach.: 10 1090 2268 0000 0001 0021 3506.

Szkolenie prowadzi  Piotr T. Ruta - trener, coach, konsultant, negocjator, doradca i mówca motywacyjny z ponad 25 letnim doświadczeniem. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich (w tym z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji) oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną w firmie.

Program szkolenia:

Katowice, dnia 23 stycznia 2023 roku

Komunikat 1:

Informuję, że w dniu 20 stycznia 2023 roku ukazało się Obwieszczenie w Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2022 roku, które wyniosło 6 965,84 zł.

Zgodnie z powyższym, składka członkowska dla pielęgniarek, położnych :
- prowadzących indywidualne praktyki na własny rachunek;
- innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek (poza zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, na podstawie stosunku służbowego, wykonujących zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia);
- pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych na podstawie Uchwały nr 18 i 22 tekst jednolity VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 wynosi 52,24 zł.

Komunikat 2:

Informuję, że w dniu 20 stycznia 2023 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2022 roku, które wyniosło 6 652,73 zł.

Zgodnie z powyższym, wpis do rejestru (art. 105 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, Dz. U.2018.2190 z dn. 23-11-2018 r., podlega opłacie, wynoszącej: 134,00 zł w przypadku praktyki zawodowej (2 %). Natomiast wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50 % wysokości opłaty tj. 67,00 zł.

Komunikat 3:

Opłata za wpis do rejestru organizatorów kształcenia pielęgniarek i położnych wynosi w 2023 roku 400,00 zł (6 %).

Czesława Brylak-Kozdraś

Skarbnik ORPiP
w Katowicach

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 poz. 459 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2303 z późn. zm.)., wszystkie praktyki zawodowe mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra Zdrowia. Dlatego też przypominamy o wywiązaniu się z obowiązku i zachęcamy do złożenia sprawozdań w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia. Wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samymi sprawozdaniami znajdują się na stronie https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowia, a dostęp do Systemu znajduje się na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html.

Więcej informacji na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach https://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/zdrowie-instytucje/sprawozdania-roczne-mz

Szanowni Państwo,

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Badania można wykonać w dowolnej lokalizacji, niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.

Szczególnie zachęcamy Panie urodzone w 1973 roku, które po raz pierwszy w 2023 roku będą mogły wykonać mammografię w programie. Przypominamy też, że do końca 2023 roku po raz ostatni bez skierowania badanie będą mogły wykonać Panie, które urodziły się w 1954 roku.

Z nowym rokiem nowym krokiem. Niech na liście postanowień noworocznych pojawi się profilaktyczna mammografia.

Zapraszamy do mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED:

Katowice –  13 lutego  w godzinach od 11.00 do 17.15 przy Centrum Handlowym BELG, ul. Przemysłowa 3

W ramach programu NFZ do badania uprawnione są Panie od 50 do 69 lat, ubezpieczone, które spełniają jeden z dwóch warunków:

Egzamin wstepny na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
(bezpłatna specjalizacja finansowana ze środków OIPiP w Katowicach)

 1. Planowany termin egzaminu wstępnego (test) i rozpoczęcia kształcenia – 25 marca 2023 roku (sobota)  godzina 10.00 Katowice ul. Mickiewicza 29 (Biuro Centrum – budynek Węglokoksu).  
 2. Czas trwania kształcenia – 15 - 20 miesięcy
 3. Planowane miejsce realizacji zajęć teoretycznych – Katowice ul. Mickiewicza 29 (Biuro Centrum).
 4. Planowane miejsce realizacji zajęć stażowych – teren województwa śląskiego

Osoby zainteresowane udziałem w specjalizacji zobowiązane są złożyć w systemie SMK wniosek na specjalizację oraz przesłać następujące dokumenty:

 1. Kserokopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 2. Dokument potwierdzający posiadanie minimum 2 letniego stażu pracy
  w zawodzie pielęgniarki w okresie ostatnich 5 – ciu lat (np. zaświadczenie o zatrudnieniu, świadectwo pracy - kserokopia, NIE umowa o pracę)
 3. Oświadczenie (załącznik)

Osoby, które złożyły już wniosek w SMK zobowiązane są przesłać w/w dokumenty !

Wymagane dokumenty należy przesłać listownie lub elektronicznie (scanem) najpóźniej do dnia  
24 lutego 2023 roku na adres:

 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 40-027 Katowice ul. Francuska 16
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe warunki dotyczące specjalizacji:

Warunkiem zakończenia specjalizacji jest posiadanie kwalifikacji w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:
a) dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub
b) zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub
c) zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment lub
d) dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013.

Literatura do egzaminu wstępnego na specjalizację pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

 1. Kędziora-Kornatowska K., Muszalik M.: Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku. Wyd. Czelej, Lublin 2007
 2. Kilańska D. (red.): Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej, t. 1. Wydawnictwo Makmed. Lublin 2010
 3. KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z dnia 28 października 2022 r.
  w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2023
Załączniki:
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE.doc)OŚWIADCZENIE.doc[ ]51 kB

Szanowni Państwo,

zapraszamy na bezpłatne kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych realizowanych w ramach projektu Unijnego z zakresu:

1) WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO

 • Termin realizacji kursu - 20.02 - 22.03.2023 roku 
 • W systemie SMK nazwa kursu: EKG/5/Katowice - projekt
 • Miejsce realizacji - wykłady: Ośrodek Kształcenia OIPiP Łaziska Górne ul. Wodna 15  staże PAKS Tychy
 • Uczestnicy kursu otrzymują materiały dydaktyczne (książka, pendrive, notes, długopis, Smartband) oraz catering na czas trwania kursu

2) RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

 • Termin realizacji kursu - 17.02 - 22.03.2023 roku 
 • W systemie SMK nazwa kursu: RKO/5/Katowice - projekt
 • Miejsce realizacji - wykłady: Ośrodek Kształcenia OIPiP Łaziska Górne ul. Wodna 15  staże (woj. śląskie)
 • Uczestnicy kursu otrzymują materiały dydaktyczne (książka, pendrive, notes, długopis, Pocket Mask) oraz catering na czas trwania kursu

Osoby zainteresowane zobowiązane są złożyć wniosek w systemie SMK !
Serdecznie zapraszamy do udziału !

Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy! 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zaprasza do wzięcia udziału w ankiecie, której celem jest zbadanie i analiza sytuacji w zawodach pielęgniarki i położnej. Jest to zarazem pierwszy projekt badawczy, który skierowany jest do członków naszego samorządu.   

Ankieta pt. "Stan pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce" jest próbą odpowiedzi na wiele pytań.

KLIKNIJ I WYPEŁNIJ ANKIETĘ!

Chcemy poznać Wasze motywacje do podjęcia zawodu w przeszłości, a także te, które sprawiają, że wykonujecie go obecnie. Zapytamy o Waszą sytuację zawodową: o wynagrodzenia, miejsca pracy, satysfakcję z wykonywanej pracy, a także o czas, jaki na nią poświęcacie. 

Stawiamy na transparentność i otwartą dyskusję, dlatego będą także pytania o ocenę działań Samorządu i oczekiwania wobec Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Będzie także możliwość wypowiedzi na temat nowych uprawnień i kompetencji, jakie pojawiły się w ostatnim czasie. Wszystkie te kwestie są niezwykle ważne dla rozwoju i przyszłości naszych zawodów, dlatego prosimy o jej wypełnienie. 

Pamiętajcie - każda ankieta ma znaczenie, bo przynosi rzetelne informacje o aktualnym stanie środowiska pielęgniarskiego i położniczego. Jest jeszcze jeden powód, dla którego warto wziąć udział w badaniu. Jego wyniki posłużą nam do rozmów z osobami i instytucjami decydującymi o ochronie zdrowia w Polsce, a więc także o sytuacji naszych zawodów. Będą dla nas istotnym argumentem w prowadzeniu negocjacji o lepszą przyszłość pielęgniarek i położnych.   

Ankieta jest anonimowa - jej wypełnienie zajmie Wam nie więcej niż kilkanaście minut. Na wypełnione ankiety czekamy do 27 stycznia 2023 roku. 

Raport z ankiety zostanie opublikowany na stronie NIPiP.

KLIKNIJ I WYPEŁNIJ ANKIETĘ!

Zapraszamy do wypełnienia ankiety!

Dzień dobry!

Zapraszamy serdecznie Panie Pielęgniarki i Położne (Panów oczywiście też) na szkolenie instruktorskie masażu Shantala Plus.

Jesteśmy doświadczonym zespołem trenerek - fizjoterapeutka, położna i pielęgniarka. Mamy świadomość, jak ważny jest dotyk dla rozwoju dziecka i dla budowania relacji rodzic - dziecko. Dlatego proponujemy narzędzie, jakim jest masaż Shantala, wraz z aktualną wiedzą o rozwoju i pielęgnacji niemowlęcia oraz praktycznymi umiejętnościami.

Będziemy wdzięczne za przekazanie informacji o szkoleniu Członkom i Członkiniom Izby.

Najbliższe szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniach 10-12.02.2023.

W tej edycji szkolenia zawiera się szkolenie podstawowe z pielęgnacji neurorozwojowej niemowlęcia (będące początkiem ścieżki ku tytułowi Promotora Dobrego Startu Dziecka), które poprowadzi fizjoterapeutka i trenerka Dotyku i Więzi – Agnieszka Słoniowska. 

Co zyskują uczestnicy naszego szkolenia?

 • aktualną wiedzę dotyczącą rozwoju i pielęgnacji niemowlęcia, przekazaną przez doświadczone trenerki;
 • praktyczne umiejętności - handling, masaż niemowlęcia, masaż osoby dorosłej;
 • konkretne wskazówki dotyczące pracy z rodzicem;
 • wymianę doświadczeń;
 • skrypt ze szkolenia, zawierający treści szkoleniowe i wskazówki dla instruktora;
 • lalka treningowa - przetestowana, przygotowana na nasze zamówienie, idealna do pracy z rodzicem;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia po pierwszej części oraz certyfikat po ukończeniu praktyki własnej oraz drugiej części szkolenia;
 • po szkoleniu w lutym 2023 w warszawie - dyplom ukończenia szkolenia z pielęgnacji neurorozwojowej niemowlęcia;
 • wsparcie grupy instruktorów oraz trenerek.

Cena early birds (do 31.12.2023) to 2550 zł. Od 1.01.2023 jest to koszt 2750, natomiast dla Pielęgniarek i Położnych niższa cena obowiązuje do dnia 12.01.2023 na hasło WSPARCIE.

Szczegóły dotyczące szkolenia znajdują się także w załączonym dokumencie pdf.