Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie

Przejdź do zakładki

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym

Przejdź do zakładki

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów

Przejdź do zakładki

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych

Przejdź do zakładki

Szanowni Państwo,

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia zaprasza do udziału Seminarium Diabetologicznym – „Stopa Cukrzycowa – Leczenie Trudno Gojących się Ran“, które odbędzie się dnia 07 września 2019 r. w godz. 09.00-12.00 w Katowicach, w Śląskiej Izbie Lekarskiej (aula główna) ul. Grażyńskiego 49a.
Celem Seminarium, organizowanego w ramach programu „Akademia Innowacji w Zdrowiu”, jest interdyscyplinarna debata i wypracowanie, w gronie ekspertów nowoczesnej, dostosowanej do stylu życia współczesnego człowieka - a przez to być może bardziej efektywnej - strategii prewencji, monitorowania i leczenia cukrzycy oraz jej powikłań.

Spotkanie skierowane jest do lekarzy: diabetologów, lekarzy medycyny rodzinnej, kardiologów, geriatrów, epidemiologów, chirurgów naczyniowych, chirurgów, podologów, pielęgniarek, dietetyków, specjalistów zdrowia publicznego, biotechnologów i managerów ochrony zdrowia, przedsiębiorców działających w obszarze nowych technologii w medycynie, studentów nauk technicznych, medycznych i pokrewnych – do wszystkich zainteresowanych nowoczesnym modelem opieki nad diabetykiem.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy przewidują punkty edukacyjne. Program oraz szczegółowe informacje: www.kmptm.pl/seminarium-2019/

Załączniki:
Pobierz plik (Program.pdf)Program.pdf[ ]156 kB
Pobierz plik (Zaproszenie.pdf)Zaproszenie.pdf[ ]217 kB

Szanowni Państwo,

w imieniu Fundacji TZMO „Razem Zmieniamy Świat” zapraszamy do udziału w szkoleniu „Pozytywne podejście do opieki. Choroba Alzheimera i inne formy demencji”, które poprowadzi Teepa Snow – jedna z najbardziej cenionych ekspertek na świecie w dziedzinie opieki nad osobami z demencją.

Szkolenie odbędzie się 18 września 2019 r. w godz. 9:00-15:00 w Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, Aleja Solidarności 1-3, Toruń.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia na stronie internetowej damy-rade.info Bezpłatny wstęp zapewnia marka Seni.

Załączniki:
Pobierz plik (plakat_Teepa szkolenie.pdf)plakat_Teepa szkolenie.pdf[ ]1717 kB

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami w sprawie kolejnej edycji Akademii zarządzania zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w III edycji, która planowana jest od września 2019 roku. W ramach prowadzonych zajęć omawiane są następujące tematy:

1.    Komunikacja w placówkach opieki zdrowotnej
2.    Negocjacje
3.    Zarządzanie
4.    Systemy kontroli zakażeń szpitalnych
5.    Zarządzanie jakością – akredytacja w aspekcie kontroli zakażeń
6.    Strategie marketingowe
7.    Podstawy skutecznej komunikacji w ochronie zdrowia
8.    Prezentacja i wystąpienia publiczne
9.    Podstawy żywienia klinicznego i terapii żywieniowej
10.   Czynniki wpływające na bezpieczeństwo farmakoterapii i dystrybucji leków
11.   Modele biznesowe
12.   Informacja zdrowotna
13.   Przepisy prawne w zakresie systemu ochrony zdrowia
14.   Zarządzanie w pielęgniarstwie – rola kierowniczej kadry pielęgniarskiej
15.   Fundusze unijne w ochronie zdrowia
16.   Transkulturowość

Spotkania odbywają się w siedzibie Izby przy ulicy Francuskiej 16 w soboty (2 razy w miesiącu) w godzinach 9.00 – 15.00. Szkolenie trwa około 6 miesięcy i kończy się uzyskaniem Certyfikatu.

Zapraszamy kierowniczą kadrę pielęgniarską i położniczą oraz wszystkie pielęgniarki i położne zainteresowane poszerzeniem wiedzy z w/w tematów do udziału w Akademii.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ (załącznik na adres E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu spotkań zostaną przesłane uczestnikom drogą elektroniczną.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na III Ogólnopolskie Forum Pielęgniarki i Położnej, które odbędzie się w dniach 11-12 października 2019 r w Hotelu Skalite w Szczyrku. Konferencja skierowana jest do Pielęgniarek różnych specjalizacji oraz do Położnych. W trakcie obrad specjaliści przedstawią stan wiedzy, ciekawe przypadki i praktyczne wskazówki z zakresu pediatrii, dermatologii dzieci i dorosłych, położnictwa, chorób układu oddechowego, psychiatrii, żywienia, szczepień etc.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie www.fpp.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach planuje otwarcie specjalizacji finansowanych ze środków własnych OIPiP w Katowicach (ze składek) w dziedzinach:

1)  Pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek

2)  Pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SPECJALIZACJI:

1.       Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

2.       Posiadanie minimum 2 letniego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki w ostatnich 5–ciu latach,

3.       Regularne opłacanie składek na rzecz OIPiP w Katowicach,

4.       Niekorzystanie ze specjalizacji finansowanej ze środków OIPiP w Katowicach w ostatnich 5–ciu latach

5.       Dopuszczenie do specjalizacji na podstawie egzaminu wstępnego.

 PLANOWANY TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO listopad 2019 roku

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPECJALIZACJI (wraz z literaturą do egzaminu wstępnego) ZAMIESZCZANE BĘDĄ NA BIEŻĄCO NA STRONIE INTERNETOWEJ IZBY.

PROCES  REKRUTACJI ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W SYSTEMIE MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA – SMK

Osoby zainteresowane udziałem w kształceniu zobowiązane będą do założenia konta w systemie SMK (instrukcja dostępna na stronie internetowej Izby).

Logowanie na konkretną dziedzinę specjalizacji w systemie SMK możliwe będzie dopiero po zamieszczeniu przez Izbę specjalizacji w planach kształcenia z podaniem konkretnego terminu rozpoczęcia i zakończenia kształcenia (około września 2019 roku).

LITERATURA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO:

Pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek:

- "Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego "autor Elżbieta Walewska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek:

- Pielęgniarstwo internistyczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Talarska D., Zozulińska - Ziółkiewicz D. (red.) Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

- Pielęgniarstwo internistyczne. Jurkowska G., Łagoda K. (red.) Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

 WAŻNE !!!

Przypominamy, że w przypadku skorzystania z w/w specjalizacji u innego organizatora kształcenia:

1) Częściowa refundacja kosztów kształcenia podyplomowego ukończonego u innego organizatora:

- Przysługuje 1 raz w roku

- Obejmuje tylko 1 rodzaj kursu (specjalizacje lub kurs kwalifikacyjny lub kurs specjalistyczny lub kurs dokształcający)

- Pod warunkiem, że do dnia rozpoczęcia kształcenia OIPiP w Katowicach nie organizowała danego kursu/specjalizacji.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Konferencji pt.: „Żywienie a zdrowie prokreacyjne kobiety”, która odbędzie się 15. listopada 2019 roku w Concordia Design w Poznaniu. Konferencja poświęcona będzie planowaniu diety i suplementacji witaminowej u kobiet w ciąży. Spotkanie adresowane jest do zarówno do lekarzy, w tym szczególnie położników, jak również do farmaceutów, położnych i dietetyków. Celem sympozjum jest przedstawienie najnowszych standardów postępowania w zakresie prawidłowego żywienia w ciąży oraz rekomendacji dotyczących suplementacji ciężarnych.

Wiodącymi tematami będą:

Załączniki:
Pobierz plik (program_07.08.2019.pdf)program_07.08.2019.pdf[ ]302 kB

Szanowni Państwo,

Zespół ds. pielęgniarstwa operacyjnego przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach serdecznie zaprasza  do udziału w X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla pielęgniarek i położnych operacyjnych pt."Okiem na prawo w pracy pielęgniarki i położnej operacyjnej".

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikat.

Termin konferencji:  11 październik 2019 r., w godzinach od 09:00 do 15:00

Miejsce konferencji:   Q Hotel Plus, Katowice ul. Wojewódzka 12

Bliższe informacje o konferencji pod nr tel. 604-577-398 

Zgłoszenia prosimy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczna na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja uczestników do 30 września 2019 r.

Szczegółowy program w załączeniu

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji,

mgr piel. Danuta Siemiątkowska

Specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

Przewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego   

Otwórz się na nowe perspektywy w ochronie zdrowia

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w ochronie zdrowia organizowane przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie i Apsley Business School w Londynie są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi otwartych na rozwój umiejętności przywódczych oraz osiągnięcie sukcesu. We współpracy z liderami zarządzania w ochronie zdrowia Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie prowadzi program Executive MBA przeznaczony dla menedżerów zainteresowanych karierą w biznesie i zarządzaniem instytucjami w sektorze ochrony zdrowia.

Więcej informacji w załączonym folderze oraz na stronie www.mbamed.humanum.pl

Zasady oraz możliwość rekrutacji na stronie http://mbamed.humanum.pl/zarzadzanie-w-ochronie-zdrowia-zasady-rekrutacji/

Załączniki:
Pobierz plik (FOLDER EMBA.pdf)FOLDER EMBA.pdf[ ]10647 kB

LUX MED po raz kolejny  zaprasza Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ.

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy
Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie oczekiwała na Panie w miejscowości:

Katowice –  4 września 2019 w godzinach od 10.00 do 17.00 przy Centrum Handlowym BELG, ul. Przemysłowa 3

Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty.

Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego. Prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii.

Uprzejmie informujemy, że w systemie SMK zostały zamieszczony kursy specjalistyczne na które są jeszcze wolne miejsca.

Osoby zainteresowane kursem zobowiązane są złożyć wniosek w systemie SMK.

Po zakwalifikowaniu zostanie przesłana szczegółowa informacja dotycząca kursu na adres mailowy.

- Edukator w Cukrzycy – Łaziska Górne – 2.09.2019 – 18.10.2019

- EKG – Łaziska Górne (teoria), Tychy (praktyka) -2.09.2019 – 24.09.2019

- Monitorowanie Dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu – Ruda Śląska 21.09.2019 – 26.10.2019

- Wywiad i Badanie Fizykalne – Tarnowskie Góry – 21.09.2019 – 6.12.2019

- Wywiad i Badanie Fizykalne – Łaziska Górne (teoria), Racibórz (praktyka) 7.09.2019 – 19.10.2019

- Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów – Łaziska Górne (teoria), Katowice (praktyka) 13.09.2019 – 18.10.2019

- Leczenie Ran dla Pielęgniarek – Zawiercie 27.09.2019 – 23.10.2019

- Leczenie Ran dla Pielęgniarek – Tarnowskie Góry-13.09.2019 – 19.10.2019

- Leczenie Ran dla Położnych – Zawiercie 30.09.2019 – 16.10.2019

- Resuscytacja Oddechowo-Krążeniowa Noworodka –Łaziska Górne – 5.09.2019 – 16.09.2019