">

Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie

Przejdź do zakładki

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym

Przejdź do zakładki

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów

Przejdź do zakładki

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych

Przejdź do zakładki

Szanowni Państwo,   

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu opinii dotyczącym laktacji oraz roli położnej w promowaniu karmienia piersią.

Według najnowszych danych w Polsce zaledwie 4 procent matek karmi swoje dzieci przez pierwsze 6 miesięcy ich życia wyłącznie piersią! Wynik ten plasuje nas na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Badania pokazują, że przyszłe mamy aktywnie poszukują wiedzy na temat ciąży i laktacji. Za najbardziej wiarygodne źródło informacji uznają położną, która w przystępny sposób przekazuje im wiedzę popartą swoim wieloletnim doświadczeniem i praktyką zawodową.

Załączniki:
Pobierz plik (List_Badanie_opinii.pdf)List_Badanie_opinii.pdf[ ]577 kB

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji nt. „Potrzeby i możliwości kształcenia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych w Polsce i w Europie".

Konferencja odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy, ul. Powstańców Śląskich 3.

Więcej informacji na stronie http://wsmlegnica.pl/index.php/pl/o-uczelni/konferencje/43-o-uczelni/konferencje/500-potrzeby-i-mozliwosci-ksztalcenia-piel-i-pol

Szanowni Państwo,

Bardzo serdecznie zapraszamy w imieniu całego Zarządu Oddziału Śląskiego na tegoroczną XX Jubileuszową Śląską Konferencję PTPAiIO Oddziału Śląskiego, która odbędzie się w pięknym Złotym Potoku położonym na terenie malowniczej Jury!
Przygotowaliśmy do wyboru dwa warianty uczestnictwa. Bardziej szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załącznikach.
Termin naszej konferencji to 24-27 maja 2018 roku.

Pielęgniarki i położne nie muszą płacić podatku od udziału w szkoleniach i refundacji kosztów szkoleń.
Czy wobec nałożonych ustawowo obowiązków przynależności do samorządu zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez członków tego samorządu, realizowanie tego obowiązku poprzez uczestniczenie w kursie szkoleniowym organizowanym przez organ samorządu zawodowego ze środków członka samorządu, po stronie uczestnika powstaje przychód w rozumieniu ustawy o podatku od osób fizycznych, jeżeli uczestniczenie w tym kursie przysługuje tylko po uprzednim opłaceniu składek członkowskich?

Szanowni Państwo,

Już po raz trzeci w dniach 16 i 17 marca 2018 roku Centrum Medyczne Medyk z Rzeszowa we współpracy z
Instytutem Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera z Łodzi organizują Ogólnopolską Konferencję Medycyny Pracy, która odbędzie się w G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa.

Szanowni Państwo,

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zaprasza do udziału w Sesji dla pielęgniarek w ramach X Jubileuszowego Międzynarodowego Sympozjum ”Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki” w dniu 03-03-2018 roku w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.

Sesja dla Pielęgniarek będzie podzielona na dwie części:

  • I dotyczy Pielęgniarstwa Okulistycznego
  • II dotyczy Problemów Pielęgniarstwa.
    Załączniki:
    Pobierz plik (Wniosek o refundacja.pdf)Wniosek o refundacja.pdf[ ]390 kB

Informacja w sprawie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń otrzymanych przez pielęgniarki i położne - członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

W związku z licznymi zapytaniami, uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, opodatkowaniu podlegają niektóre świadczenia otrzymane od OIPiP,  są to między innymi:

  • wszelkiego rodzaju dofinansowania: np. do leczenia sanatoryjnego, zakupu okularów,
  • kompensaty wynagrodzeń,
  • refundacja kosztów czynnego udziału w konferencjach za wyjątkiem opłaty konferencyjnej,
  • zapomogi w wysokości powyżej  2 280 zł – w 2017 roku nadwyżka ponad tą kwotę podlega opodatkowaniu

Osobom,  które otrzymały powyższe świadczenia zostanie wystawiony PIT 8C.

W swoim zeznaniu rocznym należy ująć wykazane kwoty jako przychody z innych źródeł oraz rozliczyć łącznie z innymi przychodami.

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej nt."Postępowanie z raną przewlekłą", której opiekunem naukowym, a także jednym z prelegentów będzie dr hab. n. med Marek Kucharzewski Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

Konferencja odbędzie się 15 marca (czwartek) 2018 r. o godzinie 9.00 (rejestracja uczestników od godziny 8:00) w Ośrodku Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach przy ul. Wodnej 15 w Łaziskach Górnych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji.

Szczegóły konferencji oraz karta zgłoszenia w załączniku.