">

Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie

Przejdź do zakładki

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym

Przejdź do zakładki

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów

Przejdź do zakładki

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych

Przejdź do zakładki

Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w XVI Konferencji Naukowo – Szkoleniowej nt. „Żywienie enteralne i parenteralne ” , która odbędzie się w dniu 28.09.2018 r. w godzinach 9:00-14:00  w Domu Lekarza, przy ul. Grażyńskiego 49  w Katowicach.

Konferencja jest organizowana pod honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach, Zespołu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach.

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają certyfikat.

Liczba miejsc ograniczona.

Wesołych Świąt Wielkanocnych

 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy, życzę Państwu,  

aby Zmartwychwstały Chrystus obdarzył Państwa hojnością łask,

by był to czas spokoju, zadumy, ale też radości dzielonej

z najbliższymi. Ponadto życzę Państwu pogody ducha, wiosennego nastroju,

smacznego jajka oraz bardzo mokrego Lanego Poniedziałku.

Wszystkiego co najlepsze.

 

Przewodnicząca Okręgowej Rady

Pielęgniarek i Położnych

mgr Anna Janik

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w II konferencji naukowej "Problemy prawa medycznego. Standard wykonywania zawodów medycznych".

Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 maja 2018r. w Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok.

Więcej informacji o konferencji znajdą Państwo w załączniku oraz na stronie https://www.umb.edu.pl/problemy_prawa_medycznego

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na II Rybnicką konferencję medyczną "Potrzeby chorych objętych specjalistyczną opieką paliatywną".

Konferencja odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. w restauracji Europa, ul. Żołędziowa 100, Rybnik.

Więcej informacji o konferencji w załączniku.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję pt. „Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie”

Konferencja odbędzie się w dniu 18 kwietnia br. w Tower Service Warszawa, ul. Chałubińskiego 8.

Rejestracja na konferencję do dnia 30 marca poprzez stronę http://nipip.pl/zabezpieczenie-mieszkancow-domow-pomocy-spolecznej-swiadczenia-pielegniarskie-ogolnopolska-konferencja-18-kwietnia-2018-r-warszawa

Więcej informacji o konferencji w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Zaproszenie na Konferencję DPS.pdf)Zaproszenie na Konferencję DPS.pdf[ ]453 kB

Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych serdecznie zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową " Pielęgniarstwo Pediatryczne Nowe Wyzwania".

Konferencja odbędzie się w dniach 18-19.06.2018r w Hotelu Willa Port w Ostródzie.

Szczegółowe informacje o konferencji oraz zasady rejestracji znajdują się w załączonym pliku oraz na stronie www.pspp.eu

Załączniki:
Pobierz plik (ostróda 2018 ogłoszenie PSPP.doc)ostróda 2018 ogłoszenie PSPP.doc[ ]148 kB

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie oraz Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają do uczestnictwa w XIV Kongresie Pielęgniarek Polskich "WSPÓŁCZESNE PIELĘGNIARSTWO - DYNAMIKA ZMIAN I WEZWANIE DO DZIAŁANIA".

Kongres odbędzie się w Kielcach w dniach 13-15 września 2018 roku.

Więcej informacji o kongresie na stronie http://konferencja.wlinoz.ujk.edu.pl/kongres oraz w załączniku.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej pt. „Trzy siostry lęku: agresja, nienawiść i trauma”.

Konferencja odbędzie się w dniach 08 - 09. 06. 2018 roku w Auli prof. Witolda Zahorskiego w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 18 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

Więcej informacji na stronie http://www.swwm.eu/cele oraz w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (II Komunikat.doc)II Komunikat.doc[ ]298 kB

Szanowni Państwo,

Komisja d/s Położnych działająca przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych wraz z Zakładem Dydaktyki Ginekologiczno – Położniczej, Wydziału Nauki o Zdrowiu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza położne i pielęgniarki na konferencję „Współczesne problemy zdrowotne kobiet -rola pielęgniarki i położnej”.

Konferencja odbędzie się w dniach 16 - 17.06.2018r. w Hotelu Rewita Rynia ul. Wczasowa 59, 05-127 Białobrzegi.

Więcej informacji w załączonym pliku.

Załączniki:
Pobierz plik (zaproszenie konferencja Rynia.doc)zaproszenie konferencja Rynia.doc[ ]45 kB