Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie

Przejdź do zakładki

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym

Przejdź do zakładki

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów

Przejdź do zakładki

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych

Przejdź do zakładki

Apel zawodów medycznych do rządu polskiego, Apel do pacjentów, Apel do środowiska lekarskiego, Apel Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie postępowania przeciwepidemicznego i medycznego w związku z ryzykiem wybuchu epidemii nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) na obszarze Polski skierowane do profesjonalistów medycznych – pielęgniarek, położnych, kadry zarządzającej sektorem ochrony zdrowia i organów władzy publicznej znajdują się tutaj...

W związku z licznymi zapytaniami, jakie pojawiają się w trakcie udzielania porad prawnych, poniżej zamieszczono odpowiedzi na te najczęstsze.

1.       Czy pracodawca może zmusić pracownika do rezygnacji z dodatkowego zatrudnienia?

Nie. Czas wolny od pracy pracownik ma prawo zagospodarować dowolnie. Jedyną możliwością ograniczenia dodatkowej aktywności zawodowej pracownika jest podpisanie z nim umowy o zakazie konkurencji. Taka umowa może być zawarta przy podpisywaniu umowy o pracę, ale także w trakcie jej trwania. Odmowa podpisania umowy o zakazie konkurencji przez pracownika jest różnie oceniania. Można spotkać się z orzeczeniami Sądów, zgodnie z którymi taka odmowa może być uznana za powód do rozwiązana umowy o pracę.  

Komunikat NFZ dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, oraz opieka paliatywna i hospicyjna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 znajduje się tutaj...

W związku z obecną obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z transmisją koronawirusa SARS-CoV-2  w odniesieniu do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych realizowanych w opiece  długoterminowej wprowadzono zmiany:
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. DZ.U. 2020 poz 460.

Załączniki:
Pobierz plik (DzU 2020 460.pdf)DzU 2020 460.pdf[ ]233 kB

Apel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie: zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz personelu świadczącego usługi zdrowotne w domu pacjenta skierowany do: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Departamentu Pielęgniarek i Położnych, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrektora Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Konsultantów Krajowych we wszystkich dziedzinach pielęgniarstwa, Wojewody Śląskiego, Prezydentów/Burmistrzów/Wójtów z terenu woj. śląskiego, Dyrektorów Szpitali  w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (Apel w spr. koronawirusa.pdf)Apel w spr. koronawirusa.pdf[ ]119 kB