Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie

Przejdź do zakładki

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym

Przejdź do zakładki

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów

Przejdź do zakładki

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych

Przejdź do zakładki

Szanowni Państwo

Informujemy, że otrzymaliśmy kolejną turę środków ochrony osobistej do bezpłatnej dystrybucji:

rękawiczki, przyłbice, maseczki ochronne, środki dezynfekcyjne.

Powyższy asortyment  zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia jest skierowany do:

  • pielęgniarek i położnych rodzinnych,
  • medycyny szkolnej,
  • pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej,
  • DPS,
  • domowej opieki paliatywno – hospicyjnej,
  • opieki pielęgniarskiej nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie,
  • praktyk zawodowych i niepublicznych podmiotów pielęgniarskich i położniczych w tych zakresach świadczeń.

Prosimy osoby realizujące ww świadczenia o przesłanie pocztą E-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. następujących danych:

nazwa jednostki, ilość zatrudnionych pielegniarek i położnych, telefon kontaktowy

celem umożliwienia nam dokonania podziału środków dla poszczególnych podmiotów.

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 14 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.     NIPiP udostępniła na stronie www.nipip.pl dla zarejestrowanych pielęgniarek i położnych możliwość zweryfikowania i  wydruku aktualnego statusu  z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych.

2.       NIPiP przekazuje informację dotyczącą III etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 w zakresie funkcjonowania uczelni wyższych kształcących pielęgniarki i położne. (https://nipip.pl/wazna-informacje-dla-studentow-pielegniarstwa-i-poloznictwa/ )

3.     NIPiP dwukrotnie zwracała się do NFZ z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej rozliczania świadczenia - edukacji przedporodowej realizowanej przez położną POZ. NIPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii. (pismo w załączniku)

4.       NIPiP interweniowała do Ministra Zdrowia w sprawie podjęcia działań zmierzających do opracowania wytycznych dla pielęgniarek
i położnych sprawujących opiekę w izolatoriach. Minister wskazał, że wytyczne dostępne są ma stronie rządowej www.gov.pl:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikaty-dla-pielegniarek-i-poloznych

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzaj

5.     Przekazujemy informacje, które są dostępne na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( https://uodo.gov.pl/ ):

·        sprawdzanie temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19

·        rejestracja czasu pracy za pomocą danych biometrycznych.

6.     Przekazujemy informację NFZ dotyczącą uruchomienia działalności punktów pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV2 (https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/ruszylo-ponad-100-punktow-wymazowych-dla-osob-z-kwarantanny,7719.html)

 

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Załączniki:
Pobierz plik (1 pismo NRPiP.pdf)1 pismo NRPiP.pdf[ ]209 kB
Pobierz plik (2 odpowiedź MZ.pdf)2 odpowiedź MZ.pdf[ ]539 kB
Pobierz plik (3 rozporzadzenie.pdf)3 rozporzadzenie.pdf[ ]1250 kB
Pobierz plik (SKMBT_C28020051414430.pdf)SKMBT_C28020051414430.pdf[ ]371 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 13 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      Przekazujemy opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z innymi Ministerstwami aktualne wytyczne uwzględniające specyfikę działania różnych obszarów w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Wytyczne znajdują się pod linkiem: https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/
 

2.      Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 13 maja br.
 

 Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Załączniki:
Pobierz plik (20200513_NIPiP_akty prawne.doc)20200513_NIPiP_akty prawne.doc[ ]345 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 12 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      Dzięki interwencji NIPiP w Ministerstwie Zdrowia, do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, przekazana zostanie kolejna tura środków ochrony osobistej (rękawiczki, przyłbice, maseczki) oraz środków dezynfekcyjnych dla pielęgniarek i położnych rodzinnych, medycyny szkolnej, pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej, domowej opieki paliatywno – hospicyjnej, opieki pielęgniarskiej nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie,  praktyk zawodowych i niepublicznych podmiotów pielęgniarskich i położniczych w tych zakresach świadczeń.

2.      Przekazujemy życzenia, które z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dla wszystkich pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych w Polsce złożyli artyści, dziennikarze, politycy, medycy. Życzenia i podziękowania znajdują się nas stronie: www.nipip.pl

3.      Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 11 maja br.

 Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Uchwała nr 321/2020/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 8 maja 2020 roku w przedmiocie ustanowienia zapomogi specjalnej, finansowej dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach przyznawanej w sytuacji zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w załączniku

Wniosek o przyznanie zapomogi chorobowej, losowej i pośmiertnej znajduje się tutaj

Załączniki:
Pobierz plik (20200512142740.pdf)20200512142740.pdf[ ]73 kB

Szanowni Państwo,

jak co roku z okazji międzynarodowego dnia Pielęgniarki i Położnej, składam najserdeczniejsze życzenia dla całego grona Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych.

W tym trudnym czasie szczególnie życzę wytrwałości i jednocześnie dziękuję za trud i dobro płynące z serc personelu pielęgniarskiego.

Ufam, że zaangażowanie, pasja i miłość jakich można się od Państwa uczyć na co dzień, znajdą lustrzane odbicie w sercach i myślach pacjentów.

Z wyrazami wielkiego uznania i szacunku,

Piotr Deszcz wraz z Zespołem Solpharm

W związku z Międzynarodowym Dniem Pielęgniarek i Położnych, w imieniu Śląskich Farmaceutów, składamy najlepsze życzenia zdrowia oraz pomyślności.

Wyzwania i problemy środowiska pielęgniarskiego i farmaceutycznego, są dziś w wielu obszarach bardzo podobne, wszyscy staramy się jak najlepiej pomagać pacjentom, Państwo poprzez Opiekę Pielęgniarską, my poprzez Opiekę Farmaceutyczną.

W tym dniu składamy również gorące podziękowania za współpracę w ramach Ochrony Zdrowia zarówno w obszarze ogólnodostępnym, jak i szpitalnym, a także bliskie i serdeczne relacje jakie łączą nasze samorządy zawodowe.

Z wyrazami uznania, szacunku i zawodowej sympatii

W imieniu Śląskich Farmaceutów

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 11 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      NIPiP zwróciła się Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego z wnioskiem o obniżenie stawki podatku od towarów i usług na czas trwania epidemii i zagrożenia epidemicznego dla środków ochrony indywidualnej niezbędnej podczas pracy pielęgniarek i położnych przy zwalczaniu epidemii. (pismo w załączniku)
 
2.      NIPiP interweniowała do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o ustalenie w drodze obwieszczenia maksymalnych urzędowych cen zbytu zawierających podatek od towarów i usług, urzędową marżę hurtową oraz urzędowe marże detaliczne (cena wynikowa) na środki ochrony indywidualnej, niezbędne podczas wykonywania pracy przez pielęgniarki i położne przy zwalczaniu epidemii.  (pismo w załączniku)
 
3.      Przygotowana została kolejna rekomendacja przekazana przez Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia do stosowania przez  pielęgniarki i położne wykonujące świadczenia zdrowotne:

·        Uaktualnione zalecenia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska nauczania wychowania/higienistek szkolnych /pielęgniarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi w przedszkolach i żłobkach  na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach

Przypominamy, iż wszystkie procedury zamieszczane są na stronach Ministerstwa Zdrowia:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dla-personelu-i-kierownikow-podmiotow-leczniczych

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikaty-dla-pielegniarek-i-poloznych

4.      Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 11 maja br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP