Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie

Przejdź do zakładki

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym

Przejdź do zakładki

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów

Przejdź do zakładki

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych

Przejdź do zakładki

Szanowni Państwo,

w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych serdecznie zapraszam na VII Ogólnopolską Konferencję Naukową "Pielęgniarstwo Pediatryczne Nowe Wyzwania". która odbędzie się w dniach 15-16.06.2020r w Ostródzie.

Koszt konferencji : 490 zł dla członków PSPP, 540 zł dla pozostałych osób płatne do 17 maja, po tym terminie koszt konferencji 590 zł. W cenę wliczony jest: udział w konferencji, materiały konferencyjne, zakwaterowanie, posiłki , uroczysta kolacja (stroje wieczorowe w konwencji „dzieci kwiaty”)

Kartę uczestnictwa można pobrać stąd

Wszystkie osoby chętne do podzielenia się swoimi osiągnięciami zawodowymi, innowatorskimi metodami pracy, czy analizą przeprowadzonych badań zachęcamy do zgłaszania się z wystąpieniem w sesji otwartej do dnia 30.03.2020r. 

Szczegółowe informacje o konferencji oraz zasady rejestracji znajdują się na stronie www.pspp.eu

Tematy swoim zakresem obejmować będą opiekę nad dzieckiem od dnia narodzin do pełnoletniości, zarówno w środowisku szpitalnym jak i domowym. 

serdecznie zapraszamy

E. Dróżdż-Kubicka

Prezes PSPP 

Proszę o zagłosowanie  w  jaki sposób staramy się w codziennej praktyce pielęgniarskiej zastosować odpowiednie środki  do różnego rodzaju ran i prawidłowo monitorować proces leczenia ran.

Ogłoszenie wyników ankiety będzie miało miejsce w dniu 2.10.2020 roku na XIII  Ogólnokrajowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „NOMED 2020” w Katowicach.

Informujemy, że w systemie SMK zostały zamieszczone kursy kwalifikacyjne planowane w najbliższym czasie. Osoby zainteresowane wybranym kursem zobowiązane są

złożyć wniosek w systemie SMK.

Po zakwalifikowaniu zostanie przesłana szczegółowa informacja dotycząca wybranego kursu na adres mailowy.

KURSY KWALIFIKACYJNE (wymagany 6–cio miesięczny staż pracy w zawodzie)

- Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - Katowice - 27.02.2020-01.06.2020

- Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych - Bytom - 21.03.2020-19.09.2020

- Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek - Bytom - 21.03.2020-27.06.2020

- Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka-Jaworzno - 03.04.2020-02.10.2020

Projekt „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z  wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” skierowany jest do:

-  Podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – Szpitali,

-  Podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna – POZ.

W załączniku harmonogram szkoleń na rok 2020 oraz informacje o projekcie

Więcej informacji oraz możliwość rejestracji na stronie https://www.csioz.gov.pl/akademia-csioz/szkolenia-z-edm/

 

Załączniki:
Pobierz plik (harmonogram_szkolen_2020.pdf)harmonogram_szkolen_2020.pdf[ ]299 kB
Pobierz plik (Informacje o projekcie.doc)Informacje o projekcie.doc[ ]32 kB

Od dnia 16.08.2017 r. obowiązuje  ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która to wprowadziła zmiany w zakresie wynagradzania pracowników wykonujących zawód medyczny, w tym pielęgniarek i położnych.

                Ustawa wprowadziła podział pielęgniarek i położnych na trzy grupy oraz każdej z grup przydzieliła odpowiedni wskaźnik:

  1. pielęgniarki/położne z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją – 1,05
  2. pielęgniarki/położne, ze specjalizacją - 0,73
  3. pielęgniarki/położne, bez specjalizacji – 0,64

W pierwszej kolejności dla każdej z grup należy wyliczyć kwotę najniższego wynagrodzenia zasadniczego (zgodnie z zapisami ustawy):

Do dnia 30 czerwca 2019 r. – najniższe wynagrodzenie było ustalane jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do w/w ustawy i kwoty 3 900 zł. brutto.

Stanowisko nr 32 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z 14 stycznia 2020 roku w sprawie agresywnych zachowań pacjentów i osób im bliskich zagrażających zdrowiu i życiu osób wykonujących zawody pielęgniarki i położnej oraz Uchwała 206/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 czerwca 2014 r.  w sprawie przyjęcia procedury postępowania pielęgniarki/ położnej objętej ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego w przypadku agresywnego zachowania pacjenta/ rodziny w załącznikach

 

Załączniki:
Pobierz plik (Stanowisko nr 32.pdf)Stanowisko nr 32.pdf[ ]810 kB
Pobierz plik (uchwala 206.doc)uchwala 206.doc[ ]88 kB
Pobierz plik (zalacznik 1 206.doc)zalacznik 1 206.doc[ ]77 kB
Pobierz plik (zalacznik 2 206.doc)zalacznik 2 206.doc[ ]28 kB

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na  III Wrocławskie Sympozjum Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych „Razem dla bezpieczeństwa pacjenta”. Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 24-25 kwietnia 2020 r.

Tegoroczne Sympozjum poświęcone jest przedstawieniu najnowszych metod stosowanych w chirurgii minimalnie inwazyjnej oraz ukazaniu współpracy zespołu chirurgicznego z zespołem anestezjologicznym w działaniu dla dobra pacjenta. Tematyka Sympozjum obejmować będzie zagadnienia z zakresu chirurgii minimalnie inwazyjnej, chirurgii ogólnej, onkologicznej, urologii, ginekologii, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, ortopedii oraz kardiochirurgii.

Więcej informacji oraz możliwość rejestracji na stronie https://wspo.pl/https://wspo.pl/

Szanowni Państwo,

Śląski Urząd Wojewódzki przypomina o obowiązkach sprawozdawczych w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia za rok 2019 oraz o obowiązku przekazania sprawozdań MZ w zakresie prowadzonej działalności i pracujących w praktykach lekarzy i lekarzy dentystów.

•        MZ-88 - roczne sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; (obowiązkowe - raz w roku do 13 marca 2020r. za rok 2019);

•        MZ-89 - roczne sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; (obowiązkowe - raz w roku do 13 marca 2020r. za rok 2019);

•        MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej; (obowiązkowe - raz w roku do 31 marca 2020r. z danymi za rok 2019; praktyki zawodowe udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ);

Sprawozdań MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.