Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie

Przejdź do zakładki

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym

Przejdź do zakładki

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów

Przejdź do zakładki

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych

Przejdź do zakładki

26 października 2020r. Senat będzie rozpatrywał projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk senacki nr 235)

Samorząd zwraca uwagę na konieczność objęcia wyższym wynagrodzeniem wszystkich pielęgniarek i położnych wykonujących zawód z narażeniem na zakażenie. 

Zapisy projektu ustawy dotyczą wymiaru wynagrodzenia osób skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii. W stanie epidemii nie tylko pielęgniarki i położne pracujące przy zwalczaniu epidemii w wyniku skierowania do pracy na mocy decyzji administracyjnej, ale również te, które podjęły pracę w warunkach zagrożenia zakażeniem

Samorząd zwraca uwagę, iż w rejestrach znajduje się aktualnie 80 523 pielęgniarek i położnych, które posiadają uprawnienia emerytalne. W roku 2020 i 2021 kolejne 20 tys. pielęgniarek i położnych nabędzie uprawnienia emerytalne. W tym samym czasie do zawodu może wejść maksymalnie 12-13 tys. osób, co oznacza pogłębienie luki pokoleniowej.

Aby zachęcić pielęgniarki i położne do pozostania w zawodzie, konieczne jest stworzenie bezpiecznych warunków pracy i wynagrodzenia za pracę w środowisku o zwiększonym ryzyku zakażenia. Takie działania będą skuteczniejsze niż nakazy pracy. Dlatego NIPiP wnioskuje o zapewnienie wszystkim osobom pracującym dodatku do wynagrodzenia bez  względu na formę wykonywanej pracy i tryb powołania do niej. 

Ponadto zostały zgłoszone uwagi:

ograniczenia celu przetwarzania danych pielęgniarek i położnych przez wojewodów, okresu rekonwalescencji po powrocie do pracy w przypadku zakażenia, dotyczących obsady zespołów ratownictwa medycznego, zwiększenia ochrony prawnej pielęgniarek i położnych.
Pełna treść uwag przekazanych do Senatu w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (2020-10-25_NIPiP_uwagi_druk_235.pdf)2020-10-25_NIPiP_uwagi_druk_235.pdf[ ]377 kB

Szkolenie na temat "Bezpieczna podaż leków" w dniu 24.11.2020 r.,nie odbędzie się.

Nowy termin szkolenia zostanie  wyznaczony w przyszłym roku.


VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa nt:"Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych" w dniu 20.11.2020 r., nie odbędzie się.

Nowy termin konferencji  zostanie  wyznaczony w przyszłym roku.

 

Szanowni Państwo,

Klinika Matmy oferuje bezpłatne internetowe korepetycje z różnych przedmiotów szkolnych w czasie pandemii dla dzieci pracowników Systemu Opieki Zdrowotnej, tj. pielęgniarzy, salowych, położnych, diagnostów, ratowników medycznych i lekarzy. Wolontariuszami są nauczyciele, uczniowie i absolwenci szkół średnich oraz uczelni wyższych w kraju i za granicą. 

Przydatne informacje, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się pod adresem http://klinikamatmy.pl/.

Można nas znaleźć również na Facebooku: https://www.facebook.com/klinikamatmy.

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, iż złożenie wniosków/aktualizacji lub odbiór dokumentu prawa wykonywania zawodu w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem:

Sekretariat 32 209 04 15 wew. 10

Dział Rejestru 32 209 04 15 wew. 23 lub 35.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 26 października 2020 roku zostaje wstrzymane przyjmowanie WNIOSKÓW o sfinansowanie jednorazowego pobytu wypoczynkowo-regenerującego dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zakażonych wirusem SARS–CoV–2 oraz wykonujących zawód w szpitalach jednoimiennych, zakaźnych lub komórkach organizacyjnych innych szpitali,w których udzielane są świadczenia zdrowotne wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wszystkie WNIOSKI, które wpłynęły do Izby do dnia 23 października zostaną wnikliwie przeanalizowane i rozpatrzone.

Prosimy nie rezerwować terminu pobytu przed otrzymaniem vouchera. Nabywca vouchera jest zobowiązany do indywidualnej rezerwacji w SPA Hotel Jawor**** Tel. 33/819-86-00

Termin ważności voucherów został przedłużony do 30.04.2021 r.

 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wnioskuje o zmiany w projekcie tzw. ustawy covidowej.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wskazuje, iż obowiązek zawarty w Art. 13. ust. 4 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk sejmowy nr 863[1]) jest niemożliwy do wykonania. Zapis ten nakłada na samorządy zawodowe obowiązek przekazania wojewodom lub Ministrowi Zdrowia wykazu osób, które wykonują zawody medyczne i mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Więcej informacji na stronie https://nipip.pl/naczelna-izba-pielegniarek-i-poloznych-wnioskuje-o-zmiany-w-projekcie-tzw-ustawy-covidowej/

Szanowni Państwo,

Pielęgniarki, Pielęgniarze, Położne

Zakażenia w naszym kraju rosną lawinowo, również wśród naszych koleżanek, pielęgniarek i położnych. Zaczyna brakować łóżek i sprzętu dla chorych. Rozpoczyna się budowa polowego szpitala na terenie PGE Narodowy, w planach są też inne miejsca również w naszym województwie, To straszne, iż przyszło nam żyć w czasach kiedy obiekty sportowe, kulturalne trzeba przekształcać na placówki medyczne, scenariusz jeszcze do niedawna nie do pomyślenia ... a jednak ...

Drodzy Państwo, możemy wybudować tysiąc szpitali, zakupić tysiące respiratorów, ale ludzkich rąk nie zastąpi nic!!!

To my pielęgniarki i położne jesteśmy teraz najbardziej potrzebni, bez naszej wiedzy i doświadczenia szpital to tylko pusty budynek. Cóż nam ze sprzętu skoro nie ma komu go obsługiwać.

Dlatego zwracam się do wszystkich Państwa posiadających prawo wykonywania zawodu o wsparcie szeregów osób ratujących życie. O wsparcie naszych koleżanek, które są już bardzo zmęczone wielomiesięczną pracą na pierwszej linii walki z pandemią. Wybierając ten zawód wybraliśmy misję niesienia pomocy innym i dziś wszyscy zdajemy z tego egzamin.

Jeśli mają Państwo przerwę w wykonywaniu zawodu dłuższą niż 5 lat - w obecnej sytuacji, według rozporządzenia Ministra Zdrowia, mogą Państwo podjąć zatrudnienie, a czas tej pracy zostanie zaliczony w poczet wymaganego przeszkolenia.

Proszę okażmy solidarność i razem wygrajmy tę wojnę o lepsze jutro.

Szczegółowych informacji udziela dział merytoryczny OIPIP pod nr tel 32 2090415-17 wew 14.

dr n. o zdr. Anna Janik
Przewodnicząca ORPiP w Katowicach