Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przypomina o obowiązkach sprawozdawczych w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia za rok 2021 oraz o obowiązku przekazania sprawozdań MZ w zakresie prowadzonej działalności i pracujących w praktykach pielęgniarek i położnych.

•    MZ-88 - roczne sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; (obowiązkowe - raz w roku do 11 marca 2022r. za rok 2021);

•    MZ-89 - roczne sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; (obowiązkowe - raz w roku do 11 marca 2022r. za rok 2021);

•    MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej; (obowiązkowe - raz w roku do 31 marca 2022r. z danymi za rok 2021; praktyki zawodowe udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ);

Obowiązkiem sprawozdawczym są objęte wszystkie praktyki zawodowe, niezależnie od kodu jaki maja wpisany w księdze rejestrowej.

Jednocześnie informujemy, że realizacji obowiązku statystycznego należy dokonać w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) znajdującym się pod adresem: https://cez.gov.pl/projekty/statystyka/ssoz/

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych:

-       Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

-       http://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/zdrowie-instytucje/sprawozdania-roczne-mz

-       Centrum e-Zdrowia w Warszawie https://www.cez.gov.pl/

Obowiązek udziału w badaniach statystycznych wynika z przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2021r. poz. 955, 1641), art. 57 wymienionej ustawy mówi: „Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie”, nierzetelne lub nieterminowe wykonywanie obowiązków sprawozdawczych zagrożone jest również zastosowaniem sankcji, wynikających z cytowanej wyżej ustawy.

Korespondencja NIPiP z Ministerstwem Zdrowia oraz odpowiedź Pana Piotra Brombera - Podsekretarza Stanu w MZ w załącznikach.

Pismo Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Pana prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego w sprawie studiów podyplomowych „Master of Business Administration – MBA w Ochronie Zdrowia” w załączniku.

Z ofertą studiów można zapoznać się za pośrednictwem strony internetowej https://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/mba-w-ochronie-zdrowia/.

Opis kierunku:
W związku ze zmianami planowanymi przez Resort Zdrowia w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi osoba, która będzie aspirować do pełnienia funkcji kierowniczej podmiotu leczniczego będzie zobowiązana m.in. do ukończenia studiów podyplomowych na kierunku MBA w ochronie zdrowia.
Absolwent kierunku MBA w placówkach ochrony zdrowia może ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
Program skierowany jest do Pielęgniarek oraz Położnych przygotowujących się do zarządzania jednostkami funkcjonującymi w ochronie zdrowia, osób odpowiedzialnych za organizację i nadzór w ochronie zdrowia.

Karta promocyjna dotyczącą kierunku MBA w Ochronie Zdrowia oraz więcej informacji w załączniku.

Linki do zalogowania się na studia w wersji stacjonarnej oraz online:

Opcja stacjonarna: https://wsb.edu.pl/kierunki/studia-podyplomowe/programy-zaawansowane-mba/mba-w-ochronie-zdrowia-partner-ey-academy-of-business-dla-pielegniarek-i-poloznych.html

Opcja online: https://wsb.edu.pl/kierunki/studia-podyplomowe/programy-studiow-on-line-premium/mba-w-ochronie-zdrowia-partner-ey-academy-of-business-dla-pielegniarek-i-poloznych-online.html