Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w I cyklu bezpłatnych warsztatów szkoleniowych dla Położnych. Odbędą się one jesienią w 10 miastach Polski. Tematami szkoleń „AKTUALNE TRENDY POLSKIEGO POŁOŻNICTWA” będą: żywienie i rozszerzanie diety niemowląt, opieka neonatologiczna, wykład motywacyjny, sen dziecka.

Szkolenia odbędą się :

7 – września: Szczecin – Hotel Dana Business & Conference, Aleja Wyzwolenia 50
8 – września: Poznań – Hotel Altus, ul. Święty Marcin 40
13 – września: Siedlce – Hotel Ibis STYLES, ul. Jana Pawła II 10
14 – września: Lublin – Hotel Piano, ul. Jana Pawła II 19
15 – września: Rzeszów – Hotel Metropolitan, ul. Juliusza Słowackiego 16
20 – września: Warszawa – Sangate Hotel Airport, Komitetu Obrony Robotników 32
21 – września: Kraków – Hotel Campanile, ul. św. Tomasza 34
22 – września: Katowice – Hotel Diament Arsenal Palace, ul.Paderewskiego 35
28 – września: Bydgoszcz – Hotel City, ul. 3 Maja 6
29 – września: Gdańsk – Hotel Novotel Gdańsk Centrum, ul. Pszenna 1

Możliwość rejestracji oraz więcej informacji o warsztatach na stronie http://www.globpharma.pl/aktualne-trendy-polskiego-poloznictwa-z-jeannette-kalyta/

Szanowni Państwo,

Krajowe Centrum ds. AIDS – agenda Ministra Zdrowia oraz Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” organizują szkolenia z zakresu problematyki HIV/AIDS i zakażeń przenoszonych drogą płciową dla pracowników wykonujących zawód medyczny. W programie uwzględniono m.in. zagadnienia dotyczące ekspozycji zawodowej na HIV i postępowania poekspozycyjnego, epidemiologii, medycznych i społecznych aspektów HIV/AIDS oraz wybrane elementy narkomanii.

Szkolenia odbywają się w podwarszawskiej miejscowości uzdrowiskowej Konstancin–Jeziorna. Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 100 zł. Organizator zapewnia w ramach opłaty zakwaterowanie w pokojach 2–osobowych z łazienką i całodzienne wyżywienie. Uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie.

Karta zgłoszenia oraz więcej informacji o szkoleniu na stronie http://reshumanae.org.pl/szkolenia/szkolenia-dla-pracownikow-medycznych/

Szanowni Państwo

w dniu 9 lipca 2018 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ministrem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie:

  • Włączenia dotychczasowych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego;
  • Wprowadzenia rozporządzenia dotyczącego norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych od 1 stycznia 2019 roku;
  • Wprowadzenia porady pielęgniarskiej jako świadczenia gwarantowanego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
  • Zagwarantowania 6-dniowego, płatnego, urlopu szkoleniowego od stycznia 2019 roku;
  • Nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych oraz innych działań mających na celu poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych w Polsce.
    Strony zobowiązały się do wspólnej pracy nad dokumentem „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” w celu jego dostosowania do bieżących potrzeb środowiska oraz wypracowania jego finalnej wersji w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r., celem przedłożenia Radzie Ministrów.

Z treścią porozumienia można zapoznać się tutaj

Z komentarzem do porozumienia można zapoznać się tutaj

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z pózn. zm.), pielęgniarki i położne  prowadzące podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e w związku z art. 234 ustawy o odpadach). Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 r.

Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl (zakładka: Wnioski do pobrania), oraz w formie pisemnej.

Do wniosku o wpis, składanego w formie pisemnej, należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W załączeniu przesyłamy przykładowy wzór oświadczenia.

Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestrowej.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji profilaktycznej organizowanej przez Koło Terenowe PTP w Siemianowicach Śl.

Konferencja odbędzie się w dniu 23 lipca w godzinach od 9:00-14:00 w Parku Tradycji ul.Orzeszkowej 12 w Siemianowicach Śl.

Szczegółowe informacje o konferencji w załaczniku

Załączniki:
Pobierz plik (agenda_I_OKP_ZcnT_konferencja_2018.pdf)agenda_I_OKP_ZcnT_konferencja_2018.pdf[ ]329 kB

Szanowni Państwo,

firma LUX Med organizuje kolejne bezpłatne badania mammograficzne w mobilnej pracowni mammograficznej (mammobusie), badania odbędą się w miejscowości Katowice w dniu 24 sierpnia 2018 przy Centrum Handlowym BELG, ul. Przemysłowa 3

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

Istotnym elementem badania jest ocena porównawcza wyników z poprzednich badań, dlatego prosimy o przyniesienie na badanie zdjęć/płyt z poprzednich mammografii.

Więcej informacji o badaniach w załącznikach.

Szanowni Państwo,

stanowisko nr 19 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącego przekazania dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Stanowisko19.pdf)Stanowisko19.pdf[ ]569 kB

Podkategorie

Znajdziesz tutaj informacje, które były utworzone w ubiegłym roku i wcześniej

XXXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Tutaj znajdą Państwo informacje z XXXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, który odbył się 26 marca 2018 roku o godzinie 900 w obiekcie Hotel Forum w Katowicach przy ul. Bytkowskiej 1A.