Szanowni Państwo,

Pani Alicja Szewczyk, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego zwraca się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety-Diabetes Nurses COVID19 survey, dotyczącej wpływu COVID-19 na pacjentów chorych na cukrzycę.

Więcej informacji o ankiecie na stronie http://www.pfed.org.pl/aktualno347ci/ankieta-diabetes-nurses-covid-19-survey-wypelnij

Link do ankiety: Diabetes Nurses COVID 19 survey

Szanowni Państwo,

            Uprzejmie informujemy, iż w związku z realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia wynikającym z istniejącego w Polsce stanu epidemii oraz brakiem odpowiednich procedur obowiązujących w takich przypadkach, wszczęcie lub kontynuowanie postępowań konkursowych na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym - na chwilę obecną - nie jest możliwe.

            Aktualna sytuacja epidemiczna w kraju - w szczególności w województwie śląskim - w pełni uzasadnia rygorystyczne przestrzeganie wszystkich wymaganych prawem oraz rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia zaleceń zmierzających do możliwie jak największego zminimalizowania groźby rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwo członków komisji konkursowych, kandydatów oraz pracowników okręgowych izb, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych pismem z dnia 20.04.2020 r. oraz kolejnym z dnia 7.05.2020 r. zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o przedstawienie stanowiska dotyczącego stosowania przepisu art. 49 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.02.2012 r. w warunkach obowiązującego stanu epidemii, na które – do dnia dzisiejszego – nie uzyskała odpowiedzi.

            Wobec powyższego, oczekując na zajęcie jednoznacznego stanowiska przez Ministerstwo Zdrowia, postanowiono o wstrzymaniu wszystkich działań w tym zakresie. O wszelkich zmianach zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani.

Uchwała nr 359/2020/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 21 maja 2020 roku w przedmiocie ustanowienia jednorazowej zapomogi specjalnej z tytułu śmierci Członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z powodu choroby COVID-19 w załączniku.

Dzieckiem w rozumienie niniejszej uchwały jest spokrewniona ze zmarłym członkiem samorządu zawodowego w linii prostej w pierwszym stopniu osoba zarówno pełnoletnia jak i niepełnoletnia.

W imieniu osoby niepełnoletniej działa przedstawiciel ustawowy tzw. rodzic lub opiekun prawny.

Załączniki:
Pobierz plik (20200603131010.pdf)20200603131010.pdf[ ]73 kB

W dniu 01.06.2020 do Biura OIPiP w Katowicach wpłynęło pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara, będące odpowiedzią na pismo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik dot. użytego sformułowania, iż eskalacja zarażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wśród górników i pracowników kopalni jest spowodowana faktem, iż wielu z nich pozostaje w związkach małżeńskich z pielęgniarkami lub położnymi. Treść przesłanej odpowiedzi znajdą Państwo pod niniejszym tekstem.

Załączniki:
Pobierz plik (Rzecznik Praw Obywatelskich.pdf)Rzecznik Praw Obywatelskich.pdf[ ]46 kB