Stanowisko nr 34 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C28020040115520-scalone.pdf)SKMBT_C28020040115520-scalone.pdf[ ]564 kB

Treść komunikatu z strony https://nipip.pl/rozporzadznie-owu-2020-03/

Mamy Rozporządzenie przedłużające tzw. Pakiet Szumowskiego do końca 2020 roku!

To dla nas bardzo istotna informacja. Mimo kryzysowej sytuacji, koncentrowania sił na walce z pandemią koronawirusa, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski Zawodowy Pielęgniarek i Położnych wnioskowały do Ministra Zdrowia o podjęcie działań, które zagwarantują kontynuację wypłaty środków przeznaczonych dla pielęgniarek po 31 marca 2020 r. W Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Wchodzi ono w życie 1 kwietnia 2020 r. i przedłuża działanie OWU do 31 grudnia 2020 r.

Porozumienie zawarte pomiędzy Izbą Adwokacką w Katowicach, Śląską Izbą Lekarską w Katowicach, Śląską Izbą Aptekarską w Katowicach, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Polskim Towarzystwem Ratowników Medycznych, Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych, członkami Krajowej Izby Fizjoterapeutów z województwa śląskiego w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (POROZUMIENIE.pdf)POROZUMIENIE.pdf[ ]62 kB

Szanowni Państwo,

W załącznikach odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pismo NRPiP w sprawie uwzględnienia w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych pielęgniarek zatrudnionych w zakładach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, pielęgnacyjno- opiekuńczych psychiatrycznych, izbach przyjęć w szpitalach psychiatrycznych, oddziałach chorób zakaźnych (realizacja wniosku z posiedzenia NRPiP).

Załączniki:
Pobierz plik (pismo NRPIP.pdf)pismo NRPIP.pdf[ ]1718 kB
Pobierz plik (Pismo z Ministerstwa Rodziny, Pracy.pdf)Pismo z Ministerstwa Rodziny, Pracy.pdf[ ]1751 kB

Szanowni Państwo
Pielęgniarki, Położne,
Pielęgniarze, Położni

W sytuacji nadzwyczajnej dla bezpieczeństwa Państwa,

w związku z aktualnie panującą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i mając na uwadze działania prewencyjne mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 informujemy, iż biuro OIPiP w Katowicach będzie działać w ograniczonym zakresie w dniach 16 marca-10 kwietnia 2020r. Sprawy prosimy zgłaszać / wysyłać on-line pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., listownie na adres: ul. Francuska 16, 40-027 Katowice lub telefonicznie nr telefonu 32-209 04 15 do 17.

Bezpośrednio w siedzibie Izby można składać, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, dokumenty dotyczące:
- stwierdzenia prawa wykonywania zawodu
- wpisu do Rejestru Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
- wykreślenia z Rejestru Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
- wydania duplikatu/wymiany prawa wykonywania zawodu.

Przy wypełnianiu wniosku prosimy o zwrócenie uwagi na wpisywanie prawidłowych danych (m.in. pierwsze i drugie imię, nazwisko, numer pesel, numer telefonu kontaktowego, adres E-mail, dane dotyczące ukończenia szkoły, numer i data wydania dyplomu).
Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki.
Wniosek należy uzupełnić czytelnie, drukowanymi literami.

Po wejściu do Izby, uprzejmie prosimy poczekać na parterze na pracownika biura.

W okresie tym Pracownicy biura będą pełnili dyżury w zmniejszonej obsadzie, celem ograniczenia ryzyka zachorowalności i zabezpieczenia płynności działania OIPiP w Katowicach.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZDROWIE PETENTÓW I PRACOWNIKÓW JEST NAJWAŻNIEJSZA!

 

Przewodniczącza ORPiP w Katowicach
dr n. o zdr. Anna Janik

Apel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie: zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz personelu świadczącego usługi zdrowotne w domu pacjenta skierowany do: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Departamentu Pielęgniarek i Położnych, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrektora Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Konsultantów Krajowych we wszystkich dziedzinach pielęgniarstwa, Wojewody Śląskiego, Prezydentów/Burmistrzów/Wójtów z terenu woj. śląskiego, Dyrektorów Szpitali  w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (Apel w spr. koronawirusa.pdf)Apel w spr. koronawirusa.pdf[ ]119 kB

Szanowni Państwo,

na mocy Uchwały Nr 387/VII/2020 podjętej dnia 11.03.2020r. przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych w związku z aktualnie panującą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i mając na uwadze działania prewencyjne mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 Okręgowe Zjazdy Pielęgniarek i Położnych w całym kraju zostały przesunięte na jesień 2020.

O terminie Okręgowego Zjazdu OIPiP w Katowicach w późniejszym terminie.

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem jakie wynika z pojawienia i rozpowszechniania się w naszym kraju koronawirusa  zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w Biurze tut. Okręgowej Izby do niezbędnego minimum. Jeśli to możliwe, prosimy o załatwianie spraw i uzyskiwanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej oraz telefonicznie. 

Zachęcamy również do odwiedzania naszej strony internetowej, na której na bieżąco zamieszczane są wszelkie informacje i komunikaty.

Jednocześnie informujemy, iż zawiesza się do odwołania przyjmowanie wszystkich osób nie będących pielęgniarkami i położnymi przez sekretariaty, w tym także sekretariat Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu.

Prosimy uprzejmie o zrozumienie i dostosowanie się do powyższych zaleceń.

Godziny pracy Biura nie ulegają zmianie. Pracujemy od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30, czwartek w godzinach od 7.30 do 18.00 oraz piątek w godzinach od 7.30 do 13.00.

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel: 32 209 04 15 do 17

Z poważaniem
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

dr n. o zdr. Anna Janik