">

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z opinią Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie podawania przez pielęgniarkę leków odczulających w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej  oraz opinią Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie uprawnień pielęgniarki do podania leków odczulających w podmiotach leczniczych udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.