">

Szanowni Państwo!

W imieniu całej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz swoim własnym bardzo dziękuję Państwu za uczestniczenie w uroczystych obchodach Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, które w katowickiej Okręgowej Izbie odbyły się 2 czerwca br. w obiekcie Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek. Jest mi niezmiernie miło, że swoją obecnością zechcieli Państwo uświetnić ten doniosły dzień.Pragnę również wyrazić szczególne podziękowania dla przybyłych gości, którzy pomimo licznych obowiązków, towarzyszyli nam i dzielili naszą radość. Byli to m.in.  Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Pani Zofia Małas, Prorektor ds. klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Pan Damian Czyżewski, Zastępca ds. medycznych Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Pan Piotr Nowak, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Pani Barbara Płaza, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Oddział w Katowicach Pani Krystyna Klimaszewska, Przewodnicząca Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Pani Iwona Borchulska, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego Pani Barbara Gardyjas, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Pani Barbara Daniel, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Pan prof. dr hab. n. med. Jan Duława oraz wiele innych znamienitych osobistości.

Mając zaszczyt reprezentować pielęgniarki i położne należące do OIPiP w Katowicach otrzymałam wiele listów z życzeniami dla całego samorządu, dlatego też są one zamieszczone poniżej niniejszego tekstu, aby wszyscy, którzy z różnych przyczyn nie mieli możliwości wzięcia udziału w uroczystości, również mogli nacieszyć się tymi ujmującymi słowami.

Na koniec chciałabym podziękować osobom, które przybyły na obchody, by towarzyszyć swoim koleżankom i kolegom wyróżnionym Statuetką „Diamentowy Czepek”. Świadczy to jak najlepiej nie tylko o nich samych, ale o całym środowisku zawodowym pielęgniarek i położnych, które – jak widać – potrafi docenić swoich członków, co można uznać za rzecz niezwykle chwalebną.

Z wyrazami szacunku

Anna Janik
Przewodnicząca ORPiP
w Katowicach