">

Z  okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej

Wszystkim  Pielęgniarkom i Położnym życzymy

wszelkiej pomyślności i zdrowia,

sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym,

wytrwałości, pogody ducha i szczęścia.

Jednocześnie pragniemy wyrazić ogromne uznanie za wykonywanie  niełatwej pracy, wymagającej poświęcenia, odpowiedzialności i zaangażowania.

Doceniamy rolę jaką spełniają Pielęgniarki i Położne w prawidłowym funkcjonowaniu naszego Centrum świadczącego usługi na wysokim poziomie.

Dziękujemy za stwarzanie przyjaznego otoczenia i miłej atmosfery wokół pacjentów, łagodząc ich cierpienie i niepokój.

 

Życzenia składają

Zarząd Centrum Medycznego ‘’SILESIANA” Sp. z o.o.