">

Szanowni Państwo,

Krajowe Centrum ds. AIDS – agenda Ministra Zdrowia oraz Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” organizują szkolenia z zakresu problematyki HIV/AIDS i zakażeń przenoszonych drogą płciową dla pracowników wykonujących zawód medyczny. W programie uwzględniono m.in. zagadnienia dotyczące ekspozycji zawodowej na HIV i postępowania poekspozycyjnego, epidemiologii, medycznych i społecznych aspektów HIV/AIDS oraz wybrane elementy narkomanii.

Szkolenia odbywają się w podwarszawskiej miejscowości uzdrowiskowej Konstancin–Jeziorna. Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 100 zł. Organizator zapewnia w ramach opłaty zakwaterowanie w pokojach 2–osobowych z łazienką i całodzienne wyżywienie. Uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie.

Karta zgłoszenia oraz więcej informacji o szkoleniu na stronie http://reshumanae.org.pl/szkolenia/szkolenia-dla-pracownikow-medycznych/