">

Szanowni Państwo,

Firma Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o. zwróciła się z propozycją realizacji bezpłatnego szkolenia „RODO w indywidualnej lub grupowej praktyce pielęgniarki i położnej”.

Uwaga!!! Uległa zmianie data szkolenia oraz miejsce szkolenia !!!

Szkolenie odbędzie się w dniu 05.12.2018r. o godz. 10:00 w Okręgowej Izbie Pielegniarek i Położnych, ul. Francuska 16, 40-027 Katowice.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa należy uzupełnić formularz na na stronie http://prometriq.pl/rodo/

W miejsce Numer i miejsce szkolenia proszę wpisać RODO 10 Katowice

Program szkolenia „RODO w placówce medycznej”

45 min. -RODO – informacje ogólne na temat rozporządzenia, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. oraz kodeksu postępowania (tzw. kodeks branżowy) Specyfika RODO w placówce leczniczej
45 min. - Czynności przetwarzania danych, Rejestry i zbiory danych osobowych w podmiotach leczniczych
15 min. - Przerwa
45 min. -Metody analizy ryzyka i zapobiegania incydentom naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz zalecane działania w przypadku ich wystąpienia
45 min. - Procedura samodzielnego wykonania audytu RODO – warsztat, Dobre praktyki – sesja pytań i odpowiedzi