Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności,
która nas obezwładnia i zabiera w nieznane.
A kiedy pojawia się kradnąc bliską osobę,
przeszywa serce bólem i odznacza w nim swoje piętno,
które przypomina nam stale jacy jesteśmy wobec niej bezsilni.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki Danuty Rudzkiej-Cesarz, która przez lata aktywnie uczestniczyła w tworzeniu samorządu zawodowego najpierw jako członek Okręgowej Rady
a później Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych.
Pustka którą po sobie zostawiła na zawsze pozostanie w naszych sercach.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Pracowników Biura 
Przewodnicząca Anna Janik