Szanowni Państwo,

Śląski Urząd Wojewódzki przypomina o obowiązkach sprawozdawczych w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia za rok 2019 oraz o obowiązku przekazania sprawozdań MZ w zakresie prowadzonej działalności i pracujących w praktykach lekarzy i lekarzy dentystów.

•        MZ-88 - roczne sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; (obowiązkowe - raz w roku do 13 marca 2020r. za rok 2019);

•        MZ-89 - roczne sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; (obowiązkowe - raz w roku do 13 marca 2020r. za rok 2019);

•        MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej; (obowiązkowe - raz w roku do 31 marca 2020r. z danymi za rok 2019; praktyki zawodowe udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ);

Sprawozdań MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

Jednocześnie informujemy, że realizacji obowiązku statystycznego należy dokonać w Systemie Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ) znajdującym się pod adresem: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych:

-         Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach http://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/zdrowie-instytucje/sprawozdania-roczne-mz

-         Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/ssoz/

Obowiązek udziału w badaniach statystycznych wynika z przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 649 i 730), art. 57 wymienionej ustawy mówi: „Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie”, nierzetelne lub nieterminowe wykonywanie obowiązków sprawozdawczych zagrożone jest również zastosowaniem sankcji, wynikających z cytowanej wyżej ustawy.