Proszę o zagłosowanie  w  jaki sposób staramy się w codziennej praktyce pielęgniarskiej zastosować odpowiednie środki  do różnego rodzaju ran i prawidłowo monitorować proces leczenia ran.

Ogłoszenie wyników ankiety będzie miało miejsce w dniu 2.10.2020 roku na XIII  Ogólnokrajowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „NOMED 2020” w Katowicach.

Proszę o zagłosowanie  w  jaki sposób staramy się w codziennej praktyce pielęgniarskiej zastosować odpowiednie środki  do różnego rodzaju ran i prawidłowo monitorować proces leczenia ran.

Ogłoszenie wyników ankiety będzie miało miejsce w dniu 2.10.2020 roku na XIII  Ogólnokrajowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „NOMED 2020” w Katowicach.

Ankieta znajduje się poniżej (dostępny jest również po kliknięciu tutaj)

Proszę o wypełnienie ankiety do dnia 12.09.2020 roku.

 

 

mgr piel. Iwona Woźniak

Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach