SPECJALIZACJE

1.PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE.

2. GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE.

            

KURSY KWALIFIKACYJNE

1.PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE.

        

KURSY SPECJALISTYCZNE

1.EKG.

2.RKO.

3.RKO NOWORODKA.

4.LECZENIE RAN DLA POŁOŻNYCH.

5.WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE.