">

Szanowni Państwo!

Zespół ds. pielęgniarstwa ratunkowego działający przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach serdecznie zaprasza do udziału w I Śląskiej Konferencji Pielęgniarstwa Ratunkowego.

Konferencja odbędzie się 20 kwietnia (piątek) 2018 r. o godzinie 9.00 w budynku dawnego szybu Kopalni Mysłowice Szyb Bończyk przy ul. Ks. Norberta Bończyka 13.

Dla członków OIPiP w Katowicach udział w konferencji jest bezpłatny.

Dla pozostałych uczestników koszt wynosi 200,00 zł.

Opłatę za uczestnictwo w konferencji należy wpłacić na konto OIPiP w Katowicach:

ING O/Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji, prosimy o pilne poinformowanie organizatora pod nr telefonu 32/209-04-15 wew.14

UWAGA!!! Osoby, które wysłały formularz zgłoszeniowy zostały zakwalifikowane do udziału w konferencji.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.