">

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji Naukowo – Szkoleniowej nt. „Akademia Leczenia Odleżyn”, która odbędzie się w dniu 24.11.2018 r. (sobota) w godzinach 9:00 ÷ 14:00  w Domu Lekarza, przy ul. Grażyńskiego 49  w Katowicach.

Konferencja jest organizowana przez  Zespół ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach pod Patronatem Honorowym Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Patronatem Medialnym Magazynu Pielęgniarki i Położnej.

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają certyfikat. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia do uczestnictwa należy dokonać przez wypełnienie karty zgłoszenia i nadesłanie jej do dnia 17.11.2018 roku (ze względu na duże zainteresowanie konferencją do wyczerpania wolnych miejsc) na adres:

Iwona Woźniak

SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Francuska 20-24

40-027 Katowice

z dopiskiem „Konferencja Odleżyny”

Lista osób zakwalifikowanych na konferencję oraz program konferencji  będzie zamieszczony na stronie internetowej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Informacji udziela:

Iwona Woźniak nr tel.: (32) 259 16 79 lub kom. 603 111 952

Proszę osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji, które z przyczyn osobistych lub zawodowych nie będą mogły wziąć w niej udziału, o poinformowanie o tym organizatora w celu udostępnienia miejsca innej osobie z listy rezerwowej.

Karta zgłoszenia oraz program konferencji w załącznikach.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

mgr Iwona Woźniak