">

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji "Bezpieczeństwo Informacji w Pielęgniarstwie".

Konferencja odbędzie się 29 października 2018 r. w sali konferencyjnej hotelu Diament w Katowicach.

Więcej informacji o konferencji oraz formularz rejestracyjny na stronie https://dlapielegniarek.pl/konferencje/

Informacja o refundacji kosztów udziału w Konferencji dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:


Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Udzielania Pomocy w Zakresie Rozwijania Kwalifikacji Zawodowych Pielęgniarek i Położnych refundacji kosztów udziału w konferencji dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej, złożony w terminie 3 miesięcy od zakończenia konferencji ( wniosek dostępny jest na stronie internetowej Izby)

Do wniosku o refundację należy dołączyć:

1) program konferencji - wyłącznie w wersji papierowej,

2) imienny rachunek lub fakturę VAT potwierdzające poniesienie kosztów uczestnictwa,

3) dokument potwierdzający obecność na konferencji ( kserokopia certyfikatu lub zaświadczenia wydanego przez organizatora lub kserokopia delegacji z potwierdzeniem obecności).