">

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji "Bezpieczeństwo Informacji w Pielęgniarstwie".

Konferencja odbędzie się 29 października 2018 r. w sali konferencyjnej hotelu Diament w Katowicach.

Więcej informacji o konferencji oraz formularz rejestracyjny na stronie https://dlapielegniarek.pl/konferencje/

Tematyka spotkania będzie dotyczyła ochrony danych osobowych i informacji związanych ze zdrowiem pacjentów, kwestii niezwykle istotnych w pracy pielęgniarek i położnych.

Informacja medyczna stanowi bardzo ważny element w procesie leczenia dla pacjenta, osoby prowadzącej leczenie oraz placówki medycznej. Właściwe zarządzanie informacją nie tylko zmniejsza ryzyko wystąpienia incydentów (sporów) ale jest również wywiązaniem się z obowiązujących przepisów prawnych. Problematyka ta dotyczy w szczególności informacji medycznej stanowiącej wrażliwe dane osobowe pacjentów.

Podczas konferencji, pokażemy Ci m.in.:

– jakie obowiązki ciążą na pielęgniarkach i położnych jako podmiotu administrującego lub administratora danych osobowych z sektora ochrony zdrowia,
– dlaczego informacja powinna być w pielęgniarstwie szczególnie chronioną wartością,
– co się wiąże z prowadzeniem nadzoru nad ochroną danych osobowych w firmie lub organizacji,
– z jakimi trudnościami przyszło mierzyć się w związku z wdrażaniem i egzekwowaniem obowiązujących przepisów i jak przetwarzać dane osobowe zgodne z prawem,
– co zrobić, aby to człowiek był najmocniejszym ogniwem systemu bezpieczeństwa informacji.

Przeanalizujmy najczęściej popełniane błędy, których wyeliminowanie pozwoli uniknąć niepotrzebnych problemów. W trakcie spotkania odpowiemy na pytania nurtujące środowisko pielęgniarskie, tak byś miała pewność, że w przypadku jakiekolwiek kontroli Ty działasz zgodnie z wszelkimi obostrzeniami, a pacjenci w Twoich rękach mogą czuć się bezpiecznie także w zakresie ochrony danych osobowych i informacji medycznych.

Informacja o refundacji kosztów udziału w Konferencji dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Udzielania Pomocy w Zakresie Rozwijania Kwalifikacji Zawodowych Pielęgniarek i Położnych refundacji kosztów udziału w konferencji dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej, złożony w terminie 3 miesięcy od zakończenia konferencji ( wniosek dostępny jest na stronie internetowej Izby)

Do wniosku o refundację należy dołączyć:

1) program konferencji - wyłącznie w wersji papierowej,

2) imienny rachunek lub fakturę VAT potwierdzające poniesienie kosztów uczestnictwa,

3) dokument potwierdzający obecność na konferencji ( kserokopia certyfikatu lub zaświadczenia wydanego przez organizatora lub kserokopia delegacji z potwierdzeniem obecności).