">

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIX Ogólnopolskiej i IX im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Zaburzenia poznawcze u osób starszych wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego”, która odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 roku, w siedzibie Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, przy ul. Wojska Polskiego 51.

Zaburzenia poznawcze stają się wyzwaniem w XXI wieku, z którymi muszą mierzyć się przedstawiciele różnych dziedzin. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w konferencji i podzielenia się własnymi doświadczeniami, poglądami, refleksjami oraz wynikami badań naukowych.

Mamy nadzieję, że organizowana Konferencja będzie doskonałą okazją do interdyscyplinarnego dialogu nad tym ważnym zagadnieniem.

Planowane tematy sesji:

·        Problemy pielęgnacyjne w opiece nad pacjentem starszym z zaburzeniami poznawczymi

·        Zaburzenia poznawcze u osób starszych jako problem medyczny i społeczny

·        Wyzwania dla zespołu terapeutycznego w opiece medycznej nad osobami starszymi z zaburzeniami poznawczymi

·        Opieka społeczna wobec osób starszych – rozwiązania systemowe

·        Etyczne aspekty opieki nad osobami starszymi z zaburzeniami poznawczymi

·        Geragogika i kształcenie senioralne

·        Psychogerontologia i psychogeriatria

·        Socjogerontologia i praca socjalna z seniorami

·        Profilaktyka zaburzeń poznawczych u osób starszych

·        Historyczne aspekty starzenia się i starości

·        Varia (sesja plakatowa)

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Dr n. hum. Bożena Ostrowska

        Dziekan

Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych

                        Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie