XXXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Tutaj znajdą Państwo informacje z XXXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, który odbył się 26 marca 2018 roku o godzinie 900 w obiekcie Hotel Forum w Katowicach przy ul. Bytkowskiej 1A.

Szanowni Państwo,

w załącznikach:

- List Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych skierowany do Delegatów XXXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

- List Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach skierowany do Delegatów XXXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

- List Prezesa Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach skierowany do Delegatów XXXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

- List Prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej skierowany do Delegatów XXXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Załączniki:
Pobierz plik (List Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.pdf)List Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.pdf[ List Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych skierowany do Delegatów XXXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach]923 kB
Pobierz plik (List Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.pdf)List Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.pdf[List Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach skierowany do Delegatów XXXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach]568 kB
Pobierz plik (List Prezesa Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach.pdf)List Prezesa Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach.pdf[List Prezesa Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach skierowany do Delegatów XXXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach]490 kB
Pobierz plik (List Prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.pdf)List Prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.pdf[List Prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej skierowany do Delegatów XXXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach]663 kB