REGULAMIN POMOCY SOCJALNEJ

 

Uprzejmie informujemy, iż wniosek na pożyczkę socjalną dostępny jest tylko w siedzibie OIPIP, nie ma możliwości pobrania go poprzez stronę internetową. 

Aktualny regulamin pomocy socjalnej znajduje się tutaj...