Uchwała nr 1049/2020/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 10 grudnia 2020 roku w przedmiocie ustanowienia jednorazowej zapomogi specjalnej, finansowej dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach przyznawanej w sytuacji zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w załączniku

Wniosek o przyznanie zapomogi chorobowej, losowej i pośmiertnej znajduje się tutaj

Załączniki:
Pobierz plik (uchwała Covid 12.2020.pdf)uchwała Covid 12.2020.pdf[ ]97 kB

Szanowni Państwo,

w związku z ogromną ilością nieczytelnych i wysyłanych w złej jakości plików uprzejmie informujemy, iż wnioski o zapomogę specjalną z tytułu zakażenia wirusem SARS-COV-2 będą przyjmowane wyłącznie papierowo - za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie OIPiP.

Wnioski przesyłane mailowo nie będą rozpatrywane.

Wnioski niekompletnie wypełnione również pozostaną bez rozpatrzenia.

Dotyczy wszystkich nowych wniosków, tj. składanych od dnia 17.12.2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przyznawania zapomogi z tytułu zakażenia wirusem Sars-Cov-2 uprzejmie wyjaśniamy:

  • kwota zapomogi to jednorazowo 1500 zł
  • aby otrzymać zapomogę należy złożyć wniosek o zapomogę chorobową oraz dokument potwierdzający dodatni /pozytywny wynik testu na materiał genetyczny wirusa SARS – CoV-2 metodą RT-PCR / test antygenowy z materiału z wymazu z nosogardzieli lub Decyzję administracyjną ( I etap pandemii) wydaną przez Państwową Inspekcję Sanitarną o skierowaniu na izolację zawierającą w treści potwierdzenie dodatniego wyniku badania.
  • dokumenty można dostarczyć listownie na adres OIPiP w Katowicach, ul. Francuska 16, 40-027 Katowice, bądź przywieźć osobiście.
  • nie ma określonej ramy czasowej na złożenie dokumentów (można podczas zakażenia lub po jego zakończeniu)
  • wnioski rozpatruje Komisja Socjalna
  • Komisja Socjalna spotyka się co 2-3 tygodnie
  • pieniądze przelewane są po zatwierdzeniu decyzji Komisji uchwałą ORPIP w Katowicach więc czas oczekiwania może wynosić do miesiąca
  • Komisja na posiedzeniu rozpatruje jednorazowo 100 wniosków
  • zapomoga może zostać przyznana tylko jeden raz

Wniosek znajdą Państwo w załączeniu.

Uchwała Nr 543/2020/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2020 roku w przedmiocie wprowadzenia Regulaminu przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia się dziecka Członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w załączniku

Uchwała nr 359/2020/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 21 maja 2020 roku w przedmiocie ustanowienia jednorazowej zapomogi specjalnej z tytułu śmierci Członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z powodu choroby COVID-19 w załączniku.

Dzieckiem w rozumienie niniejszej uchwały jest spokrewniona ze zmarłym członkiem samorządu zawodowego w linii prostej w pierwszym stopniu osoba zarówno pełnoletnia jak i niepełnoletnia.

W imieniu osoby niepełnoletniej działa przedstawiciel ustawowy tzw. rodzic lub opiekun prawny.

Załączniki:
Pobierz plik (20200603131010.pdf)20200603131010.pdf[ ]73 kB

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi błędami na składanych przez petentów wnioskach w sprawie odprowadzania składek uprzejmie informujemy, iż samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych powstał na mocy Ustawy Sejmu z dnia 19 kwietnia 1991r a zatem liczy sobie 28 lat.
Prosimy uwzględniać ten fakt przy wypełnianiu wniosków np. o gratyfikację emerytalną

Szanowni Państwo,
w załączeniu Regulamin przyznawania jednorazowej gratyfikacji emerytalnej w związku z przejściem na emeryturę Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach wraz z wnioskiem do pobrania.
Zachęcamy do zapoznania się i skorzystania z pomocy.

Załączniki:
Pobierz plik (Wzór wniosku, Gratyfikacja emerytalna od 25.02.2021.pdf)Wzór wniosku gratyfikacja emerytalna[Wzór wniosku Gratyfikacja emerytalna od 25.02.2021]197 kB
Pobierz plik (Regulamin - gratyfikacja emerytalna od 25.02.2021.pdf)Regulamin gratyfikacja emerytalna[Regulamin - gratyfikacja emerytalna od 25.02.2021]333 kB