">

Komisja Socjalna zajmuje się organizacją i prowadzeniem instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek i położnych.


Skład Komisji Socjalnej:

1. Bogusława Siciarz- Przewodnicząca 

2. Bożena Bednarczyk

3. Kamila Czechowska-Tomala

4. Ewa Don

5. Marta Dyduch

 

Spotkania Komisji Socjalnej w roku 2018 odbywać się będą raz w miesiącu (we wtorek), a w sezonie wakacyjnym tylko w sierpniu.

Terminy spotkań Komisji Socjalnej na 2018 rok:

23.01.2018r. o godz. 14.30

27.02.2018r. o godz.14.30

27.03.2018r. o godz. 14.30

24.04.2018r. o godz. 14.30

29.05.2018r. o godz. 14.30

26.06.2018r. o godz. 14.30

28.08.2018r. o godz. 14.30

25.09.2018r. o godz. 14.30

30.10.2018r. o godz. 14.30

27.11.2018r. o godz. 14.30

11.12.2018r. o godz. 14.30

Dla Państwa został uruchomiony adres mailowy do Komisji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Mail ma charakter informacyjny, wszystkie wnioski nadal będą rejestrowane przez OIPIP. 

Jednym z zadań samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych jest organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek i położnych


Realizując to zadanie Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w dniu 22 lutego 2012 roku podjęła uchwałę nr 134/2012 w sprawie funduszu samopomocowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.Fundusz samopomocowy przeznaczony jest na udzielanie samopomocy oraz innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek i położnych – członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Świadczenia z fundusz samopomocowego udzielane są w formach:

1) pomocy socjalnej:

a) zapomóg pośmiertnych,

b) zapomóg losowych,

c) zapomóg dla pielęgniarek i położnych, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

d) pożyczek socjalnych;

2) pożyczek dla studiujących odpłatnie pielęgniarek i położnych;

3) pożyczek na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej;

4) pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych,

5) pomocy w formie skierowania na leczenie sanatoryjne.


Wysokość funduszu samopomocowego oraz sposób jego rozdysponowania określa Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w uchwałach budżetowych.

Zapraszamy do zapoznania się z działem "Działalność samopomocowa".