">

Skład Zespołu:

1. Tomsza Beata- Przewodnicząca
2. Bednarska Kornelia
3. Bryłka Izabela
4. Kostrzewa Dorota
5. Molęda Aleksandra
6. Ostrowska Edyta
7. Zygmuntowicz Iwona
8. Siuda Izabela
9. Hanusek Bogumiła
10. Bartosiak Klaudia
11. Sosnowska Joanna

Terminy spotkań Zespołu:

21 lipca, 15 września, 20 października, 2 listopada,  8 grudnia.

 

Zadania zespołu ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego:

- zajmowanie stanowisk w sprawach kluczowych w zakresie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,

- opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,

- współpraca z podobnymi zespołami/komisjami z innych Okręgowych Izb Pielęgniarskich,

- współpraca z zespołem ds. Ratownictwa Medycznego przy NIPiP w Warszawie,

- współpraca z Polskim Towarzystwem Pielęgniarstwa Ratunkowego,

- współpraca z konsultantem krajowym ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego,

- powołanie konsultanta wojewódzkiego ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego,

- organizowanie konferencji z zakresu Rola pielęgniarki w systemie Ratownictwa Medycznego,

- udziału w konferencjach, szkoleniach oraz zawodach w ratownictwie medycznym,

- integracja środowiska pielęgniarek pracujących w zespołach wyjazdowych, dyspozytorniach i SOR,

- wymiana doświadczeń zawodowych, informacji i poglądów,

- rozwiązywanie problemów i organizowanie wzajemnego przepływu informacji o bieżących sprawach związanych z problemami pielęgniarek pracujących w systemie Ratownictwa Medycznego,

- redagowanie biuletynu Nasze Sprawy poświęconej tematyce pielęgniarstwa ratunkowego,