">

Skład Zespołu:

1. Tomsza Beata- Przewodnicząca
2. Bryłka Izabela
3. Kostrzewa Dorota
4. Molęda Aleksandra
5. Ostrowska Edyta
6. Zygmuntowicz Iwona
7. Siuda Izabela
8. Hanusek Bogumiła
9. Bartosiak Klaudia
10. Sosnowska Joanna
11. Chmiel Danuta
12. Sadowska Katarzyna

Terminy spotkań Zespołu w roku 2018

11 styczeń, 8 luty, 8 marzec, 12 kwiecień, 10 maj, 14 czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień /internetowo/, 11 październik, 8 listopad, 13 grudzień
o godz. 15:30

 

Zadania zespołu ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego:

- zajmowanie stanowisk w sprawach kluczowych w zakresie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,

- opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,

- współpraca z podobnymi zespołami/komisjami z innych Okręgowych Izb Pielęgniarskich,

- współpraca z zespołem ds. Ratownictwa Medycznego przy NIPiP w Warszawie,

- współpraca z Polskim Towarzystwem Pielęgniarstwa Ratunkowego,

- współpraca z konsultantem krajowym ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego,

- powołanie konsultanta wojewódzkiego ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego,

- organizowanie konferencji z zakresu Rola pielęgniarki w systemie Ratownictwa Medycznego,

- udziału w konferencjach, szkoleniach oraz zawodach w ratownictwie medycznym,

- integracja środowiska pielęgniarek pracujących w zespołach wyjazdowych, dyspozytorniach i SOR,

- wymiana doświadczeń zawodowych, informacji i poglądów,

- rozwiązywanie problemów i organizowanie wzajemnego przepływu informacji o bieżących sprawach związanych z problemami pielęgniarek pracujących w systemie Ratownictwa Medycznego,

- redagowanie biuletynu Nasze Sprawy poświęconej tematyce pielęgniarstwa ratunkowego,