">

 

Skład Zespołu:

1. Maria Kasiorowska- Przewodnicząca
2. Beata Jędrzejewska
3. Janina Lipina
4. Sylwia Figura
5. Barbara Kozub

 


Zespół powołany został do wymiany doświadczeń, pomiędzy prywatnymi podmiotami zajmującymi się opieką nad uczniem w środowisku nauczania i wychowania. Celem pracy zespołu jest wypracowanie jednolitych warunków kontraktowania usług w naszej dziedzinie na terenie kraju. Współpraca ma na celu możliwość wynegocjowania znacznie lepszych warunków finansowania z Narodowym Funduszem Zdrowia. Udział w pracach dotyczących nowych standardów opieki nad uczniami, a także w pertraktacjach w tworzeniu warunków kontraktowania usług higieny szkolnej.


Spotkania odbywają się w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Serdecznie zapraszamy pielęgniarki kontraktujące medycynę szkolną.