">

 

Skład Zespołu:

1. Danuta Broncel-Czekaj- Przewodnicząca
2.Gabriela Kruczek
3. Dorota Kudzia-Karwowska 
4. Joanna Tomaszek
5. Hanna Ziemiańska
6. Agnieszka Szostok
7. Joanna Gubała
8. Elżbieta Łakota
9. Danuta Skutela
10. Ewa Knapczyk
11. Krystyna Cieślik
12. Maria Loska
13. Elżbieta Gryc

 

Zespół zajmuje się :

  • tworzeniem procedur i standardów w sterylizacji
  • propagowaniem dobrych wzorców organizacyjnych
  • problemami poprawy jakości ze szczególnym uwzględnieniem specyfikacji działów centralnych sterylizacji
  • analizą i pomocą w rozwiązywaniu problemów pielęgniarek pracujących w działach sterylizacji
  • wymianą doświadczeń własnych z pracy w działach sterylizacji
Zespół skupia głównie pielęgniarki w sterylizatorniach szpitalnych a także pielęgniarki zajmujące się problemami sterylizacji i dezynfekcji w jednostkach ochrony zdrowia Zasięg działalności zespołu obejmuje teren Województwa Śląskiego. 
 
Spotkania Zespołu:
29 marzec
17 maj
7 czerwiec
27 wrzesień
25 październik
22 listopad
13 grudzień
 

Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez PTP Koło Siemianowice Śląskie oraz Zespół ds pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji, która odbędzie się 7 kwietnia br. w Siemianowicach Śląskich ul. Olimpijska 4 Hotel Vacanza.

 

Szczegóły w zakładce konferencje i spotkania OIPIP