Skład Zespołu:

1. Iwona Woźniak- Przewodnicząca
2. Aneta Kamińska
3. Agata Machnacz

 Cel Zespołu:

 • organizacja bezpłatnych konferencji, szkoleń, wyjazdów i spotkań służących podwyższaniu kwalifikacji zawodowych,
 • organizacja akcji społecznych na temat onkologii,
 • współpraca z ośrodkami onkologicznymi w Polsce i zagranicą,
 • analiza problemów psychologicznych pacjentów onkologicznych,
 • wymiana doświadczeń własnych z pracy zawodowej z różnych ośrodków onkologicznych,
 • omawianie problemów pielęgniarstwa onkologicznego, zagadnień prawnych, etycznych onkologii oraz innych zagadnień z dziedziny pielęgniarstwa,
 • przekazywaniem wiedzy z najnowszych osiągnięć w kraju i za granicy,
 • omawianie nowych aktów prawnych Ministerstwa Zdrowia,
 • współpraca z konsultantami wojewódzkimi i krajowymi z dziedziny pielęgniarstwa i medycyny,
 • promowanie zawodu pielęgniarki.

1.    Plan pracy zespołu w roku 2022 :

Zaplanowane szkolenia w ramach działalności zespołu: godzina 15.15. w siedzibie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. :

 •   26.01.2022 r.
 •   15.05.2022 r.
 •   23.11.2022 r.

Kontynuacja konferencji :

 •   31.03.2022 r. – IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt.: „Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych”
 •   16.09.2022 r .– XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniową pt.:  „Żywienie enteralne i parenteralne”
 •     7.10.2022 r. – XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt.: „NOMED 2022”

 

2.    W ramach działalności zespołu w bezpłatnych szkoleniach i konferencji uczestniczyło: 1.01.- 31.12. 2021 roku – 798 osób. Od początku działalności zespołu: 3601 osób.

Zaplanowane szkolenia, spotkania oraz konferencje odbędą się w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

 

Iwona Woźniak

mgr pielęgniarstwa

Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Członek Sekcji Onkologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000