">

Skład Zespołu:

1. Iwona Woźniak- Przewodnicząca
2. Aneta Kamińska
3. Agata Machnacz

 Cel Zespołu:

 • organizacja bezpłatnych konferencji, szkoleń, wyjazdów i spotkań służących podwyższaniu kwalifikacji zawodowych,
 • organizacja akcji społecznych na temat onkologii,
 • współpraca z ośrodkami onkologicznymi w Polsce i zagranicą,
 • analiza problemów psychologicznych pacjentów onkologicznych,
 • wymiana doświadczeń własnych z pracy zawodowej z różnych ośrodków onkologicznych,
 • omawianie problemów pielęgniarstwa onkologicznego, zagadnień prawnych, etycznych onkologii oraz innych zagadnień z dziedziny pielęgniarstwa,
 • przekazywaniem wiedzy z najnowszych osiągnięć w kraju i za granicy,
 • omawianie nowych aktów prawnych Ministerstwa Zdrowia,
 • współpraca z konsultantami wojewódzkimi i krajowymi z dziedziny pielęgniarstwa i medycyny,
 • promowanie zawodu pielęgniarki.

Spotkania zaplanowano  raz na dwa miesiące w ostatni wtorek miesiąca (z przerwą wakacyjna w miesiącu lipcu i sierpniu ) w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Terminy spotkań członków Zespołu w roku 2019:

29.01, 26.03, 28.05, 24.09, 26.11  o godz. 15.00.

 1. Plan pracy zespołu w roku 2019 :
 • zaplanowane szkolenia w ramach działalności zespołu: godzina 15:15 w siedzibie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. :
  • 29.01.2019 r. – Samobójstwa problem społeczny.
  • 28.05.2019 r. – Nowe wytyczne – żywienie pacjenta jako integralna cześć leczenia ran.
  • 26.11.2019 r. – Znaczenie leczenia żywieniowego w tym pacjentów onkologicznych.
 • zaplanowane konferencje w ramach działalności zespołu: Dom Lekarza w Katowicach :
  • 22.03.2019 r. – VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt.: „Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych”
  • 27.09.2019 r – XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt.: „Żywienie enteralne i parenteralne”
  • 04.10.2019 r – XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt.: „NOMED 2019”
 1. W ramach działalności zespołu w bezpłatnych szkoleniach i konferencji uczestniczyło: od 01.01.do 31.12. 2018 roku – 689 osób. Od początku działalności zespołu: 2803 osoby.

Przewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarstwa onkologicznego działającego przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Iwona Woźniak

mgr pielęgniarstwa

Specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Członek Sekcji Onkologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000