">

Skład Zespołu:

1. Iwona Woźniak- Przewodnicząca
2. Aneta Kamińska
3. Agata Machnacz

 Cel Zespołu:

 • organizacja bezpłatnych konferencji, szkoleń, wyjazdów i spotkań służących podwyższaniu kwalifikacji zawodowych,
 • organizacja akcji społecznych na temat onkologii,
 • współpraca z ośrodkami onkologicznymi w Polsce i zagranicą,
 • analiza problemów psychologicznych pacjentów onkologicznych,
 • wymiana doświadczeń własnych z pracy zawodowej z różnych ośrodków onkologicznych,
 • omawianie problemów pielęgniarstwa onkologicznego, zagadnień prawnych, etycznych onkologii oraz innych zagadnień z dziedziny pielęgniarstwa,
 • przekazywaniem wiedzy z najnowszych osiągnięć w kraju i za granicy,
 • omawianie nowych aktów prawnych Ministerstwa Zdrowia,
 • współpraca z konsultantami wojewódzkimi i krajowymi z dziedziny pielęgniarstwa i medycyny,
 • promowanie zawodu pielęgniarki.

Spotkania zaplanowano  raz na dwa miesiące w ostatni wtorek miesiąca (z przerwą wakacyjna w miesiącu lipcu i sierpniu ) w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Terminy spotkań członków Zespołu w roku 2019:

29.01, 26.03, 28.05, 24.09, 26.11  o godz. 15.00.

 

Zespół ds. pielęgniarstwa onkologicznego działający przy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w roku 2018 zaplanował :

 • kontynuację zorganizowania trzech konferencji w Domu Lekarza w Katowicach: VI Ogólnopolską  Konferencję Naukowo – Szkoleniową  pt.: „ Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych” w dniu 6.04. w Katowicach, XVI Ogólnopolską  Konferencję Naukowo – Szkoleniową  pt.: „Żywienie enteralne i parenteralne” w dniu 28.09. w Katowicach, XI Ogólnopolską  Konferencję Naukowo – Szkoleniową  pt.: „NOMED 2018” w dniu 5.10. w Katowicach.
 • zaplanowano szkolenia z zakresu tematyki onkologicznej, prawnej, żywieniowej, geriatrii, opieki długoterminowej.

W ramach działalności zespołu w roku 2017 w bezpłatnych konferencjach i szkoleniach uczestniczyło 948 osób. Od początku działalności zespołu: 2564 osoby.

 

Przewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarstwa onkologicznego działającego przy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Iwona Woźniak

mgr pielęgniarstwa

Specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Członek Sekcji Onkologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000