">

Zespół ds. pielęgniarstwa operacyjnego
 

Skład Zespołu: 


1. Danuta Siemiątkowska- Przewodnicząca
2. Marta Dębska
3. Bożena Eksner
4. Marlena Huta
5. Dorota Kadula-Lakomy
6. Małgorzata Kiedos
7. Joanna Leśniewska
8. Małgorzata Maślanka
9. Iwona Miąsko
10. Aldona Michalska 
11. Iwona Ogońska
12. Iwona Otlik
13. Eliza Szklarz
14. Beata Szymaniak
15. Monika Truchan
16. Elżbieta Tybińkowska
17. Maria Urbańska-Grzegorzek
18. Joanna Zygadło-Bryła
19. Alina Wilczęga-Wiercioch
20. Jadwiga Wojdas

 

15 lutego

Europejski Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego

Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

W imieniu Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego i własnym w dniu Naszego święta życzę Wam – Drogie Koleżanki i Koledzy – wiele dobrych i ciepłych słów uznania od Waszych przełożonych i współpracowników, za ogrom zadań jakie wykonujecie. Przyjmijcie życzenia zdrowia, pomyślności i wszystkiego, co najlepsze. Przede wszystkim ogromu satysfakcji z wykonywanych obowiązków zawodowych.

Życzę Wam również nieustannej energii w dążeniu do poszerzania swojej wiedzy oraz poczucia dumy z przynależności do grupy pielęgniarek i położnych operacyjnych.        

W życiu osobistym niech towarzyszy Wam uśmiech, radość i zapał do realizacji marzeń i życiowych planów. Oby kolejny rok był dla Was szczęśliwy.

 
Z wyrazami szacunku,

Danuta Siemiątkowska

Przewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnegoCele zespołu:
- integracja środowiska pielęgniarek o różnej specjalizacji zabiegowej
- wspólne rozwiązywanie problemów pojawiających się w pracy pielęgniarki i położnej operacyjnej
- popularyzacja zawodu pielęgniarki operacyjnej

Zadania zespołu:
- wymiana doświadczeń zawodowych, informacji i poglądów
- poprawienie organizacji pracy na poszczególnych blokach operacyjnych
- ochrona zdrowia instrumentariuszek poprzez bezpieczne stanowiska pracy
- opracowywanie standardów dokumentacji medycznej w zakresie kompetencji i czynności zawodowej instrumentariuszek
- współpraca pielęgniarek i położnych (operacyjnych) z innymi zespołami problemowymi
- samokształcenie kierowane.
 

Plan pracy na 2017 rok

Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego

 1. Udział w Forum Stowarzyszeń Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w dniu 20 stycznia 2017 roku
 2. Organizacja VII Ogólnopolskiej konferencji naukowo – szkoleniowej 02 Czerwca 2017 roku we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich: „Onkologia w ortopedii i traumatologii w aspekcie pracy w bloku operacyjnym”
 3. Organizacja VIII Ogólnopolskiej konferencji naukowo –szkoleniowej październik 2017rok„Ginekologia i położnictwo w pielęgniarstwie operacyjnym”
 4. Współpraca z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Instrumentariuszek,
 5. Współpraca z innymi Zespołami problemowymi,
 6. Działalność promocyjno – edukacyjna Zespołu na rzecz środowiska,
 7. Prowadzenie działalności publicystycznej w Naszych Sprawach,
 8. Opiniowanie projektów rozporządzeń i innych aktów prawnych mających zastosowanie w pielęgniarstwie,
 9. Bieżąca działalność: odpowiedzi na pytania pielęgniarek i położnych indywidualne i zbiorowe,
 10. Współpraca z firmami medycznymi w celu szkoleń na spotkaniach roboczych Zespołu

 

Spotkania robocze Zespołu:

 • 11 styczeń,
 • 07 marca,
 • 09 maja,
 • 02 czerwca,
 • 19 wrzesień,
 • 06 październik,
 • 14 grudzień

 

Przewodnicząca Zespołu

mgr Danuta Siemiątkowska

 

 

Program warsztatów organizowanych przez firmą medyczną LOHMANN & RAUSCHER i ZESPÓŁ DS. PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO

MODUŁ I 21 marzec 2017

Temat warsztatu:

Wyroby medyczne jednorazowego użytku stosowane przy zabiegach operacyjnych jako ważny element profilaktyki zakażeń miejsca operowanego.

 

Cel warsztatu:

Wzrost wiedzy na temat roli obłożeń pola operacyjnego i odzieży operacyjnej w profilaktyce ZMO

 

Na warsztacie uczestnicy dowiedzą się:

Jakie są aktualne dane związane z zakażeniem miejsca operowanego na świecie i w Polsce

Jakie rozwiązania stosowane przy zabiegach wpływają na bezpieczeństwo personelu i pacjenta

Jakie właściwości obłożeń są istotne z punktu widzenia profilaktyki ZMO

Jak w prawidłowy sposób należy stosować odzież chirurgiczną

Jak można minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się czynników infekcyjnych do ran i z ran operacyjnych pacjenta

Jak zmniejszać ryzyko narażenia personelu operacyjnego na czynniki infekcyjne przenoszone przez krew czy płyny ustrojowe

 

MODUŁ II - 23 maja 2017

Temat warsztatu:

Ekonomia i ergonomia na bloku operacyjnym - komponowanie indywidualnych zestawów operacyjnych do specjalistycznych procedur chirurgicznych.

 

Cel warsztatu:

Uzyskanie praktycznej wiedzy na temat stosowania i komponowania indywidualnych wieloelementowych zestawów operacyjnych przeznaczonych do różnych procedur chirurgicznych

 

Na warsztacie uczestnicy dowiedzą się:

Jakie są tendencje w zakresie stosowania wyrobów stanowiących ochronę personelu i pacjenta w trakcie zabiegu

Jakie rozwiązania w zakresie wieloelementowych zestawów operacyjnych są stosowane w Polsce i na świecie

W jaki sposób zestawy zabiegowe wpływają na ekonomię bloku operacyjnego

Jakie inne niż ekonomiczne aspekty przemawiają za stosowaniem zestawów zabiegowych

Jak wprowadzić standard stosowania zestawów wieloelementowych w swojej placówce

W jakich procedurach zestawy wieloelementowe są najlepszym z rozwiązań

 

MODUŁ III - 19 WRZEŚNIA 2017

Temat warsztatu:

Standard bezpieczeństwa zdefiniowany w normie PN EN 13795 – właściwości i parametry wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

 

Cel warsztatu:

Pozyskanie wiedzy na temat wymagań stawianych przez prawo wyrobom stosowanym na bloku operacyjnym

 

Na warsztacie uczestnicy dowiedzą się:

Jakie przepisy regulują poziom bezpieczeństwa stosowanej odzieży i obłożeń jednorazowego i wielokrotnego użytku

Jaki jest zakres normy 13795 określającej wymagania dotyczące wyrobów medycznych dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia

Jakie są wymagania dla obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży stosowanej na bloku operacyjnym

Jak różnicować stosowane wyroby w odniesieniu do rodzaju i czasu trwania zabiegu, stopnia zwilżenia pola operacyjnego, stopnia naprężenia mechanicznego materiałów oraz podatności pacjenta na zakażenie

Jakie właściwości materiałów stosowanych przy zabiegach operacyjnych mają znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa i komfortu stosowania

 

MODUŁ IV - 10 PAŹDZIERNIKA

 
Temat warsztatu:

Jakość wyrobów medycznych w świetle obowiązujących wymagań prawnych.

 

Cel warsztatu:

Poznanie sposobów oceny jakości wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych na bloku operacyjnym

 

Na warsztacie uczestnicy dowiedzą się:

Jakie są aktualne regulacje prawne w zakresie jakości jednorazowych wyrobów medycznych stosowanym na bloku

Jakie są kryteria oceny jakościowej wyrobów jednorazowego użytku stosowanych na bloku operacyjnym

Które właściwości obłożeń i odzieży chirurgicznej mogą podlegać ocenia jakościowej

W jaki sposób oceniać jakość w warunkach bloku operacyjnego?

Jakie parametry zawierają karty techniczne wyrobów oraz jaką rolę mogą odgrywać w ocenie jakościowej produktów

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach

 

Danuta Siemiątkowska

Barbara Duraj

Magdalena Kowalska