Skład Zespołu:

 1. Anna Janus- Przewodnicząca
 2. Bożena Guzik
 3. Anna Stolarczyk
 4. Sylwia Studzińska
 5. Ewa Majda
 6. Katarzyna Przegendza
 7. Anna Sobczak
 8. Marzena Krzyśko
 9. Ilona Starek
 10. Aneta Trzcińska
 11. Wioleta Iwachów 
 12. Anna Tomaszewska
 13. Iwona Wróbel
 14. Mariola Gąsior
 15. Sławomir Żołędziowski

 

 

Skład Zespołu:

1. Joanna Kuźnik- Przewodnicząca
2. Dorota Kasińska
3. Barbara Gardyjas
4. Zofia Kamińska
5. Barbara Kotlarz
6. Barbara Raczak
7. Grażyna Sajewicz
8. Jadwiga Skrzypiec
9. Anna Stachulska
10. Ewa Tobor
11. Maria Żalińska
12. Anna Żerucha-Swinarew


Do zadań zespołu należy:

 • opiniowanie projektów aktów prawnych poddanych konsultacji społecznej dotyczących ochrony zdrowia
 • organizowanie ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowo szkoleniowych dla położnych
 • promowanie zwodu położnej
 • omawianie bieżących problemów w życiu zawodowym i wpływaniu na ich rozwiązywanie
 • członkowie zespołu angażują się w doskonalenie zawodowe położnych , są autorkami programów kursów , kierownikami i sekretarzami kursów reprezentowaniu i dbaniu o interes oraz prestiż zawodowy położnej , reagowaniu na bieżące wydarzenia
 • współpraca z Polskim Towarzystwem Położnych oraz organizacjami
 • zrzeszającymi położne, Samorządem pielęgniarek i położnych, zespołami i
 • komisjami działającymi przy OIPIP w Katowicach
Terminy spotkań Zespołu w 2019 roku - 8 stycznia, 12 marca, 14 maja, 9 lipca, 13 sierpnia, 8 października o godz. 15.00
 
 
 

Skład Zespołu:

 1. Katarzyna Skibińska- Przewodnicząca
 2. Weronika Hodowany
 3. Ewa Kamizielak
 4. Anetta Kita
 5. Iwona Kowalska
 6. Margot Łój
 7. Mirosława Malara
 8. Beata Podleżyńska
 9. Dorota Paruzel
 10. Rita Pawletko
 11. Marta Piórkowska
 12. Zofia Prażak
 13. Elżbieta Żymła

Zadania Zespołu:

 • prowadzenie rejestru pielęgniarek zatrudnionych na stanowisku pielęgniarki epidemiologicznej w Zespołach Kontroli Zakażeń w placówkach medycznych województwa śląskiego
 • wprowadzanie nowo powołanych Pielęgniarek Epidemiologicznych pomoc w zaadoptowaniu się w nowej komórce szpitala
 • kontakty i współpraca z placówkami Wojewódzkich i Powiatowych inspekcji Sanitarnych
 • kontakty ze specjalistami Epidemiologii i Mikrobiologii z całego kraju
 • pogłębianie wiedzy medycznej oraz doświadczenia
 • analiza i omawianie nowych aktów prawnych Ministerstwa Zdrowia oraz rozporządzeń Państwowych. Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych

Celem Zespołu jest integracja środowiska pielęgniarek epidemiologicznych oraz wspólne rozwiązywanie problemów pojawiających się w pracy pielęgniarki epidemiologicznej.

Terminy spotkań członków Zespołu na rok 2018

08.02, 26.04, 24.05, 20.09, 22.11 o godz. 15.00

Skład Zespołu:

1. Katarzyna Spachowska - Przewodnicząca
2. Grażyna Bonek-Wytrych
3. Maria Pakosz
4. Krystyna Klimaszewska 
5. Beata Nazimek
6. Mirosława Szwajca
7. Agnieszka Wojciechowska
8. Jolanta Prusek


Zadania Zespołu:

 • integracja osób zajmujących funkcje kierownicze w pielęgniarstwie na poziomie lecznictwa stacjonarnego
 • zajmowanie stanowiska w sprawach kluczowych dla kierowniczej kadry pielęgniarskiej w zakresie zarządzania i organizacji w zakładach opieki stacjonarnej inicjowanie i propagowanie rozwiązań służących nowoczesnym metodom zarządzania opieką pielęgniarską
 • propagowanie rozwiązań organizacyjnych mających na celu umocnienie pielęgniarstwa w zakładach opieki stacjonarnej
 • wspieranie działań na rzecz opracowania strategii dalszego rozwoju zarządzania w pielęgniarstwie
 • współpraca z innymi organizacjami zawodowymi
 • redagowanie biuletynu Nasze Sprawy poświęconej tematyce zarządzania organizacji pracy w pielęgniarstwie
 • organizowanie konferencji , spotkań kadry kierowniczej ,propagowanie pozytywnych przykładów zarządzania w pielęgniarstwie

Terminy spotkań członków Zespołu na rok 2018

22.02, 22.03, 17.04, 24.05, 14.06, 13.09, 18.10, 15.11  o godz. 15.00

Skład Zespołu:

1. Tomsza Beata- Przewodnicząca
2. Kostrzewa Dorota
3. Molęda Aleksandra
4. Ostrowska Edyta
5. Siuda Izabela
6. Hanusek Bogumiła
7. Bartosiak Klaudia
8. Sosnowska Joanna
9. Chmiel Danuta
10. Sadowska Katarzyna

Terminy spotkań Zespołu w roku 2019:

10 styczeń, 14 marzec, 9 maj, 11 lipiec, 12 wrzesień, 14 listopad o godz. 15:30.

 

Zadania Zespołu:

 • organizowanie Konferencji z Pielęgniarstwa Ratunkowego,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla potrzeb Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
 • redagowanie artykułów do biuletynu Nasze Sprawy poświęconej tematyce pielęgniarstwa ratunkowego,
 • zajmowanie stanowisk w sprawach kluczowych w zakresie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • współpraca z podobnymi zespołami/komisjami z innych Okręgowych Izb Pielęgniarskich,
 • współpraca z zespołem ds. Ratownictwa Medycznego przy NIPiP w Warszawie,
 • współpraca z Polskim Towarzystwem Pielęgniarstwa Ratunkowego,
 • współpraca z konsultantem krajowym ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego,
 • powołanie konsultanta wojewódzkiego ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego,
 • udział w konferencjach, szkoleniach oraz zawodach w ratownictwie medycznym,
 • integracja środowiska pielęgniarek pracujących w zespołach wyjazdowych, dyspozytorniach i SOR,
 • wymiana doświadczeń zawodowych, informacji i poglądów,
 • rozwiązywanie problemów i organizowanie wzajemnego przepływu informacji o bieżących sprawach związanych z problemami pielęgniarek pracujących w systemie   Ratownictwa Medycznego.

Plan pracy na rok 2019

 • organizacja II Konferencji Pielęgniarstwa Ratunkowego/ 12 kwiecień/
 • prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla potrzeb Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
 • zajmowanie stanowisk w sprawach kluczowych w zakresie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • współpraca z podobnymi zespołami/komisjami z innych Okręgowych Izb Pielęgniarskich,
 • współpraca z zespołem ds. Ratownictwa Medycznego przy NIPiP w Warszawie,
 • współpraca z Polskim Towarzystwem Pielęgniarstwa Ratunkowego,
 • współpraca z konsultantem krajowym ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego,
 • powołanie konsultanta wojewódzkiego ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego,
 • udział w konferencjach, szkoleniach oraz zawodach w ratownictwie medycznym,
 • integracja środowiska pielęgniarek pracujących w zespołach wyjazdowych, dyspozytorniach i SOR,
 • wymiana doświadczeń zawodowych, informacji i poglądów,
 • rozwiązywanie problemów i organizowanie wzajemnego przepływu informacji o bieżących sprawach związanych z problemami pielęgniarek pracujących w systemie   Ratownictwa Medycznego,
 • redagowanie artykułów do biuletynu Nasze Sprawy poświęconej tematyce pielęgniarstwa ratunkowego.

 

 

Skład Zespołu:

1. Danuta Broncel-Czekaj- Przewodnicząca
2. Gabriela Kruczek
3. Dorota Kudzia-Karwowska 
4. Joanna Tomaszek
5. Hanna Ziemiańska
6. Agnieszka Szostok
7. Joanna Gubała
8. Elżbieta Łakota
9. Danuta Skutela
10. Ewa Knapczyk
11. Krystyna Cieślik
12. Maria Loska
13. Elżbieta Gryc
14. Elżbieta Wala

 

Zespół zajmuje się :

 • tworzeniem procedur i standardów w sterylizacji
 • propagowaniem dobrych wzorców organizacyjnych
 • problemami poprawy jakości ze szczególnym uwzględnieniem specyfikacji działów centralnych sterylizacji
 • analizą i pomocą w rozwiązywaniu problemów pielęgniarek pracujących w działach sterylizacji
 • wymianą doświadczeń własnych z pracy w działach sterylizacji
Zespół skupia głównie pielęgniarki w sterylizatorniach szpitalnych a także pielęgniarki zajmujące się problemami sterylizacji i dezynfekcji w jednostkach ochrony zdrowia Zasięg działalności zespołu obejmuje teren Województwa Śląskiego. 
 
Terminy spotkań członków Zespołu w roku 2019
 
28 stycznia, 25 lutego, 18 marca, 29 kwietnia, 27 maja, 24 czerwca, 30 września, 28 października, 25 listopada, 2 grudnia.
 
 

 

Skład Zespołu:

1.Magdalena Cwynar- Przewodnicząca
2. Renata Mroczkowska
3. Barbara Sikora
4. Bożena Pawełczyk
5. Wiesława Czaja
6. Beata Gryzik-Koperska
7. Ewa Molka
8. Lucyna Plewa
9. Anna Szeląg
10. Alina Czupryńska
11. Karina Ferdyn

Najbliższe spotkanie Zespołu odbędzie się 7 kwietnia o godz. 16.00 w siedzibie OIPIP w Katowicach 

Skład zespołu

1. Joanna Kurkiewicz- Przewodnicząca
2. Laura Tomkiewicz-Montowska
3. Helena Zarychta
4. Maria Pentok
5. Wiesława Rogowiec
6. Sylwia Figura-Kluszczyńska
7. Grażyna Malczyk
8. Bogusława Lasota
9. Halina Kwiecień
10. Violetta Dytko
11. Barbara Cader
12. Elżbieta Nowosad
13. Renata Krysiak
14. Mariola Marciniak
15. Danuta Kot
16. Mirosława Borowkod
17. Bogumiła Michałek
18. Janina Łowicka
19. Maria Pakosz
20. Monika Szopka

 

Celem Zespołu jest praca na rzecz doskonalenia form opieki i ich kontraktowania przez NFZ oraz wymiana doświadczeń i informacji Zadania:

 • współpraca z pracownikami NFZ kompetentnymi w zakresie opieki długoterminowej
 • współpraca z podobnymi zespołami/komisjami z innych województw
 • zapraszanie na spotkania konsultanta krajowego ds. opieki długoterminowej
 • współpraca z prywatnymi ubezpieczycielami - wycena usług/ procedur pielęgniarskich
 • organizowanie konferencji opieki długoterminowej
 • organizowanie wzajemnego przepływu informacji o bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem zakładów sprawujących opiekę długoterminową.

 

Terminy spotkań Zespołu w roku 2018

21.02, 25.04, 20.06, 22.08, 17.10, 12.12 o godz. 13.00

Skład Zespołu:

1. Maria Kasiorowska- Przewodnicząca
2. Beata Jędrzejewska
3. Janina Lipina
4. Sylwia Figura
5. Barbara Kozub

Dnia 22 stycznia 2020r w siedzibie OIPIP ul. Francuska 16  o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie Zespołu, o godz. 10.00 szkolenie ze zmian w prawie pracy. W razie pytań prosimy o kontakt z Przewodniczącą Zespołu Marią Kasiorowską 502539870

Zespół ds. pielęgniarstwa operacyjnego
 

Skład Zespołu: 


1. Danuta Siemiątkowska- Przewodnicząca
2. Marta Dębska
3. Bożena Eksner
4. Marlena Huta
5. Dorota Kadula-Lakomy
6. Małgorzata Kiedos
7. Joanna Leśniewska
8. Małgorzata Maślanka
9. Iwona Miąsko
10. Aldona Michalska 
11. Iwona Ogońska
12. Iwona Otlik
13. Eliza Szklarz
14. Beata Szymaniak
15. Monika Truchan
16. Elżbieta Tybińkowska
17. Maria Urbańska-Grzegorzek
18. Joanna Zygadło-Bryła
19. Alina Wilczęga-Wiercioch
20. Jadwiga Wojdas

 

Spotkania Zespołu ds piel operacyjnego w roku 2020  10.01, 08.02, 06.03, 19.03, 22.05