Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego mgr Beaty Ostrzyckiej z dnia 10.06.2019 w sprawie podawania przez pielęgniarki POZ produktów leczniczych o nazwie Olfen 75 mg - roztwór do wstrzykiwań oraz Dicloratio 75 mg - roztwór do wstrzykiwań w warunkach domowych, gabinecie pielęgniarki POZ oraz gabinecie zabiegowym lekarza POZ.

Opinia Konsultanta Wojewódzkiego (wielkopolskie) w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego mgr Alicji Stanikowskiej z dnia 4.02.2019 w sprawie podania iniekcji domięśniowej produktów leczniczych Olfen 75 mg, Dicloratio 75 mg w domu pacjenta, w gabinecie pielęgniarki POZ