Opinia Konsultanta Wojewódzkiego (wielkopolskie) w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego mgr Alicji Stanikowskiej z dnia 4.02.2019 w sprawie podania iniekcji domięśniowej produktów leczniczych Olfen 75 mg, Dicloratio 75 mg w domu pacjenta, w gabinecie pielęgniarki POZ