Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa mgr piel. Danuty Sternal w sprawie uprawnień pielęgniarki do podania leków odczulających w podmiotach leczniczych udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Opinia dr. n o zdr. Danuty Sternal, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa w zakresie podawania leku Methotrexat w gabinecie zabiegowym POZ przez pielęgniarkę POZ na zlecenie lekarzy z poradni specjalistycznych w załączonym pliku

Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie uprawnień pielęgniarki do podawania leków odczulających w podmiotach leczniczych udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych