Opinia Konsultanta Krajowego ds. pielęgniarstwa Pani Prof. dr hab. Marii Kózka w sprawie weryfikacji opinii prof. dr hab. Wieli Hojeńskiej, Konsultanta Krajowego w dz. farmacji klinicznej, dotyczącej realizacji zleceń lekarskich w domu pacjenta, w ramach których pielęgniarka ma podać kilka produktów leczniczych w jednej iniekcji w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (wstrzyknięcia.pdf)wstrzyknięcia.pdf[ ]273 kB

W odpowiedzi na Państwa liczne prośby zamieszczamy opinię Konsultanta Krajowego ds. pielęgniarstwa Pani dr hab. Marii Kóźka na temat możliwości pobierania przez pielęgniarki materiału do badań laboratoryjnych.

Dziękujemy Pani Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie za udostępnienie niniejszego pisma.

Opinia Konsultanta Wojewódzkiego Województwo Śląskie mgr piel. Danuty Sternal w sprawie możliwości zdejmowania szwów z rany przez pielęgniarkę na pisemne zlecenie lekarza znajduje się na stronie Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej https://www.boipip.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=785:opinia-konsultanta-wojewodzkiego-w-sprawie-mozliwosci-zdejmowania-szwow-z-rany-przez-pielegniarke-na-pisemne-zlecenie-lekarza&catid=20&Itemid=167

Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Województwa Śląskiego Dr n. o zdr. Doroty Kaziród dotycząca uprawnień pielęgniarki do asystowania w trakcie zakładania i usuwania cewnika naczyniowego do żyły centralnej oraz repozycji założonego cewnika centralnego w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (20200227180056.pdf)20200227180056.pdf[ ]76 kB

Opinia Konsultanta wojewódzkiego (śląskie) w dziedzinie pielęgniarstwa mgr Danuty Sternal w sprawie uprawnień pielęgniarki do zakładania cewnika do pęcherza moczowego u mężczyzn, znajduje się na stronie Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej https://www.boipip.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=385:opinia-konsultanta-wojewodzkiego-w-sprawie-zakladania-cewnika-do-pecherza-moczowego-u-mezczyzn&catid=20&Itemid=167

Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa Dr hab. Marii Kózka w sprawie uprawnień pielęgniarki, która ukończyła kurs specjalistyczny żywienia dojelitowego i pozajelitowego do przygotowania w workach typu RTU poprzez aktywację i uzupełnienie, czyli dodania witamin, pierwiastków śladowych, elektrolotów i leków w odpowiedniej kolejności zgodnie z instrukcją producenta oraz na zlecenie lekarza.

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C28017050415120.pdf)SKMBT_C28017050415120.pdf[ ]1440 kB

Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa mgr piel. Danuty Sternal w sprawie w sprawie uprawnień pielęgniarki do odmowy wykonania zlecenia lekarskiego w postaci podania iniekcji domięśniowej z Biofuroksynu i Zinacefu u dzieci o wadze poniżej 40 kg w załączonym pliku.

Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa mgr piel. Danuty Sternal w sprawie uprawnień pielęgniarki do podania leków odczulających w podmiotach leczniczych udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w załączonym pliku.