Opinia Konsultanta Wojewódzkiego Województwo Śląskie mgr piel. Danuty Sternal w sprawie możliwości zdejmowania szwów z rany przez pielęgniarkę na pisemne zlecenie lekarza znajduje się na stronie Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej https://www.boipip.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=785:opinia-konsultanta-wojewodzkiego-w-sprawie-mozliwosci-zdejmowania-szwow-z-rany-przez-pielegniarke-na-pisemne-zlecenie-lekarza&catid=20&Itemid=167

Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Województwa Śląskiego Dr n. o zdr. Doroty Kaziród dotycząca uprawnień pielęgniarki do asystowania w trakcie zakładania i usuwania cewnika naczyniowego do żyły centralnej oraz repozycji założonego cewnika centralnego w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (20200227180056.pdf)20200227180056.pdf[ ]76 kB

Opinia Konsultanta wojewódzkiego (śląskie) w dziedzinie pielęgniarstwa mgr Danuty Sternal w sprawie uprawnień pielęgniarki do zakładania cewnika do pęcherza moczowego u mężczyzn, znajduje się na stronie Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej https://www.boipip.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=385:opinia-konsultanta-wojewodzkiego-w-sprawie-zakladania-cewnika-do-pecherza-moczowego-u-mezczyzn&catid=20&Itemid=167

Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa Dr hab. Marii Kózka w sprawie uprawnień pielęgniarki, która ukończyła kurs specjalistyczny żywienia dojelitowego i pozajelitowego do przygotowania w workach typu RTU poprzez aktywację i uzupełnienie, czyli dodania witamin, pierwiastków śladowych, elektrolotów i leków w odpowiedniej kolejności zgodnie z instrukcją producenta oraz na zlecenie lekarza.

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C28017050415120.pdf)SKMBT_C28017050415120.pdf[ ]1440 kB

Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa mgr piel. Danuty Sternal w sprawie w sprawie uprawnień pielęgniarki do odmowy wykonania zlecenia lekarskiego w postaci podania iniekcji domięśniowej z Biofuroksynu i Zinacefu u dzieci o wadze poniżej 40 kg.

Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa mgr piel. Danuty Sternal w sprawie uprawnień pielęgniarki do podania leków odczulających w podmiotach leczniczych udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Opinia dr. n o zdr. Danuty Sternal, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa w zakresie podawania leku Methotrexat w gabinecie zabiegowym POZ przez pielęgniarkę POZ na zlecenie lekarzy z poradni specjalistycznych w załączonym pliku

Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie uprawnień pielęgniarki do podawania leków odczulających w podmiotach leczniczych udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych