Opinia zespołu konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie uzyskiwania zgody przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną, na udzielanie świadczeń w środowisku nauczania i wychowania z dnia 16 września 2019 roku, w związku z wejściem w życie Ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami z dnia 12 kwietnia 2019 roku w załączniku.

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego Dr n. med Krystyny Piskorz-Ogórek w sprawie cewnikowania dziecka z dysfunkcją pęcherza moczowego w przedszkolu integracyjnym przez pielęgniarkę POZ w załączniku.