Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego Dr n. med Krystyny Piskorz-Ogórek w sprawie cewnikowania dziecka z dysfunkcją pęcherza moczowego w przedszkolu integracyjnym przez pielęgniarkę POZ w załączniku.