Szanowni Państwo,

Informujemy, że w drugiej połowie 2017 roku planujemy zrealizować następujące kursy - wykaz kursów w załączniku.

Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK), po uprzednim założeniu konta. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej oraz w Dziale Kształcenia Podyplomowego.

Załączniki:
Pobierz plik (Kursy planowane w  II połowie 2017.doc)Kursy planowane II połowa 2017 r[ ]22 kB

Serdecznie zapraszamy, w szczególności pielęgniarki i położne zatrudnione w Oddziałach Neonatologicznych, na bezpłatne 2 – dniowe szkolenie/kurs z zakresu „KARMIENIE PIERSIĄ – STANDARD W OPIECE OKOŁOPORODOWEJ”
Szczegółowy program szkolenia oraz karta udziału w załącznikach

Szanowni Państwo,

w związku z uruchomieniem Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK) wszystkie osoby, które założyły już konto w systemie oraz wysłały poprzez system wniosek w wersji papierowej z dniem 26 czerwca 2017 roku (poniedziałek) mogą zgłaszać się do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach przy ul. Francuskiej 16 - II piętro Dział Rejestru (Dział Prawa Wykonywania Zawodu) z dokumentem tożsamości w celu weryfikacji danych dotyczących akceptacji złożonego wniosku.

W przypadku zmiany danych osobowych należy wypełnić arkusz aktualizacyjny, który dostępny jest pod adresem: http://www.izbapiel.katowice.pl/attachments/article/1536/ARKUSZ%20AKTUALIZACYJNY.pdf wraz z dokumentami poświadczającymi zmianę:

- w przypadku zmiana nazwiska: kserokopią odpisu skróconego aktu małżeństwa- oryginał dokumentu do wglądu

- w przypadku ukończonej specjalizacji: kserokopią dyplomu ukończonej specjalizacji- oryginał dokumentu do wglądu

- w przypadku aktualizacji wykształcenia: kserokopią dyplomu + kserokopią suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, magister)- oryginały dokumentów do wglądu

- w przypadku aktualizacji ukończonych kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych, dokształcających- kserokopią zaświadczeń ukończonych kursów- oryginały dokumentów do wglądu.Szanowni Państwo,

W celu ułatwienia Państwu rejestracji, przedstawiamy instrukcję założenia konta w systemie monitorowania kształcenia -SMK.

1. Załóż konto na stronie internetowej https://smk.ezdrowie.gov.pl
2. Uzupełnij formularz z danymi osobowymi za wyjątkiem pola OPCJONALNY IDENTYFIKATOR P2 ( ważna poprawność danych !!!)
3. Złóż wniosek o założenie konta                                                                                                                                                                                                                     Zwrotne potwierdzenie na podany w danych osobowych adres e-mailowy – jednorazowe hasło
4. Powrót do okna logowania
5. ZALOGUJ  w P2
6. Wybrać opcje login/hasło
Login – to adres e-mailowy,  hasło – to jednorazowe hasło otrzymane e-mailem
System wymusi zmianę hasła na dowolnie wybrane
Po wprowadzeniu nowego hasła pojawią się 2 okienka: MÓJ PROFIL oraz WNIOSEK O MODYFIKACJE UPRAWNIEŃ
7. Należy wejść na WNIOSEK O MODYFIKACJE UPRAWNIEŃ, następnie NOWY WNIOSEK O MODYFAIKCJE UPRAWNIEŃ
Pojawi się okno z wcześniej wprowadzonymi danymi osobowymi
8. W formularzu danych osobowych należy uzupełnić pola  - grupa biznesowa ( wybieramy pielęgniarka/położna), w grupie funkcjonalnej
   (wybieramy użytkownik)
9. Wybieramy jednostkę  akceptującą wniosek (wybierz z listy Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach)
10. Przechodzimy dalej
Konieczne będzie podanie numeru prawa wykonywania zawodu
11. Zapisanie wniosku za pomocą funkcji ZAPISZ
Jeżeli na formularzu pozycje obowiązkowe zostały puste, wyświetli się komunikat o konieczności ich uzupełnienia
Po zapisaniu  wniosku wyświetli się komunikat informujący o zakończeniu akcji powodzeniem. Po jego zatwierdzeniu użytkownik przechodzi do trybu podglądu wniosku, gdzie ma możliwość:
 – wysłania wniosku z podpisem kwalifikowanym lub ePUAP ( tylko osoby posiadające wniosek kwalifikowany lub ePUAP)
 -  przesłania wniosku do administratora za pomocą funkcji ZŁÓŻ WNIOSEK PAPIEROWO , a następnie udanie się z wydrukowanym wnioskiem do OIPiP w Katowicach celem weryfikacji osoby składającej wniosek. (Termin od kiedy możliwa będzie weryfikacja danych w OIPiP w Katowicach podamy na stronie internetowej Izby).

Osoby, które posiadają podpis kwalifikowany lub profil ePUAP – nie zgłaszają się do OIPIP w Katowicach celem weryfikacji danych  - odbywa się ona na poziomie profilu ePUAP.

 

Na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych znajdą Państwo szczegółowy opis instrukcji jak należy założyć konto w SMK. 

http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na wniosek członków Komisji Kształcenia i Standardów w dniu 11.05.2017 roku Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach podjęła decyzję o zmianie Regulaminu udzielania pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji pielęgniarek i położnych.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującym regulaminem.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach planuje organizację kursu specjalistycznego dla położnych z zakresu

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu ( KTG)

Warunki udziału w kursie:

  • Posiadanie prawa wykonywania zawodu położnej
  • Regularne opłacanie składek na rzecz OIPiP w Katowicach
  • Złożenie wniosku o zakwalifikowanie na kurs

Planowane miejsce realizacji kursu – Szpital Miejski Sp z.o.o w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 2.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu  proszone są o dokładne i czytelne wypełnienie wniosku o zakwalifikowanie na kurs specjalistyczny – dostępny na stronie internetowej www.izbapiel.katowice.pl  i przesłanie na adres Okręgowa Izba Pielęgniarek  i Położnych w Katowicach 40-027 ul. Francuska 16.

Termin realizacji kursu uzależniony będzie od zainteresowanie ( liczby złożonych zgłoszeń)

REFUNDACJA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach częściowo refunduje koszty kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Warunki otrzymania refundacji uzależnione są od daty rozpoczęcia kształcenia u innego organizatora !!!

REGULAMIN W ZAKRESIE ROZWIJANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 30 października 2013 roku

Dotyczy osób, które rozpoczęły kształcenie od dnia 30.10.2013 roku
do dnia 24 lutego 2016 roku !!!!

WARUNKI OTRZYMANIA REFUNDACJI ZA SPECJALIZACJE UKOŃCZONE

U INNEGO ORGANIZATORA KSZTAŁCENIA: