Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne 2-dniowe szkolenie dla pielęgniarek i położnych z zakresu "Jak skutecznie rozwiązywać problemy laktacyjne - wsparcie na terenie szpitala i w domu"

Szkolenie odbędzie się 8 listopada 2017 roku w godz. 10:00 - 13:00 w OIPiP w Katowicach ul. Francuska 16.

Szkolenie nie wymaga logowania w systemie SMK. Osoby zainteresowane wysyłają tylko kartę udziału w szkoleniu.

Więcej informacji w załączniku.

Uwaga !!! Brak miejsc !!! Prosimy nie wysyłać kart udziału !!!

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE - SZKOLENIE LAKTACJA.doc)OGŁOSZENIE - SZKOLENIE LAKTACJA.doc[ ]25 kB

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny 2-dniowy kurs/szkolenie dla pielęgniarek i położnych z zakresu "przymus bezpośredni".

Kurs odbędzie się w dniach:

30-31 października 2017 r. w godzinach 09:00 - 16:00 w Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych,

7-8 listopada 2017 r. w godzinach 09:00 - 16:00 w SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (liczba miejsc ograniczona) UWAGA!!! Brak miejsc!!!

Kurs nie wymaga logowania w systemie SMK. Osoby zainteresowane wysyłają tylko kartę udziału w szkoleniu.

Więcej informacji w załączniku.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny 2-dniowy kurs/szkolenie dla pielęgniarek i położnych z zakresu "obsługa i pielęgnacja portu naczyniowego".

Kurs odbędzie się w dniach:

6-7 listopada 2017 r. w godzinach 09:00 - 16:00 w NZOZ Medico w Sosnowcu (liczba miejsc ograniczona) UWAGA!!! Brak miejsc!!!

8-9 listopada 2017 r. w godzinach 09:00 - 16:00 w Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych.

Kurs nie wymaga logowania w systemie SMK. Osoby zainteresowane wysyłają tylko kartę udziału w szkoleniu.

Więcej informacji w załączniku.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w drugiej połowie 2017 roku planujemy zrealizować następujące kursy - wykaz kursów w załączniku.

Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK), po uprzednim założeniu konta. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej oraz w Dziale Kształcenia Podyplomowego.

Załączniki:
Pobierz plik (Kursy planowane w  II połowie 2017.doc)Kursy planowane II połowa 2017 r[ ]22 kB

Szanowni Państwo,

w związku z uruchomieniem Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK) wszystkie osoby, które założyły już konto w systemie oraz wysłały poprzez system wniosek w wersji papierowej z dniem 26 czerwca 2017 roku (poniedziałek) mogą zgłaszać się do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach przy ul. Francuskiej 16 - II piętro Dział Rejestru (Dział Prawa Wykonywania Zawodu) z dokumentem tożsamości w celu weryfikacji danych dotyczących akceptacji złożonego wniosku.

W przypadku zmiany danych osobowych należy wypełnić arkusz aktualizacyjny, dostępny w linku poniżej: 

arkusz zgłoszeniowy aktualizacyjny.pdf

wraz z arkuszem aktualizacyjnym należy dostarczyć dokumenty poświadczające zmianę tj.:

- w przypadku zmiany nazwiska: kserokopię odpisu skróconego aktu małżeństwa, prawomocny wyrok sądu lub dowód osobisty z aktualnym nazwiskiem (oryginał dokumentu do wglądu) oraz oryginał Prawa Wykonywania Zawodu,

- w przypadku ukończonej specjalizacji: kserokopię dyplomu ukończonej specjalizacji (oryginał dokumentu do wglądu) oraz oryginał Prawa Wykonywania Zawodu,

- w przypadku aktualizacji wykształcenia: kserokopię dyplomu wraz z kserokopią suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich (oryginały dokumentów do wglądu),

- w przypadku aktualizacji ukończonych kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych, dokształcających: kserokopię zaświadczeń ukończonych kursów (oryginały dokumentów do wglądu).

Szanowni Państwo,

W celu ułatwienia Państwu rejestracji, przedstawiamy instrukcję założenia konta w systemie monitorowania kształcenia -SMK.

1. Załóż konto na stronie internetowej https://smk.ezdrowie.gov.pl
2. Uzupełnij formularz z danymi osobowymi za wyjątkiem pola OPCJONALNY IDENTYFIKATOR P2 ( ważna poprawność danych !!!)
3. Złóż wniosek o założenie konta                                                                                                                                                                                                                     Zwrotne potwierdzenie na podany w danych osobowych adres e-mailowy – jednorazowe hasło
4. Powrót do okna logowania
5. ZALOGUJ  w P2
6. Wybrać opcje login/hasło
Login – to adres e-mailowy,  hasło – to jednorazowe hasło otrzymane e-mailem
System wymusi zmianę hasła na dowolnie wybrane
Po wprowadzeniu nowego hasła pojawią się 2 okienka: MÓJ PROFIL oraz WNIOSEK O MODYFIKACJE UPRAWNIEŃ
7. Należy wejść na WNIOSEK O MODYFIKACJE UPRAWNIEŃ, następnie NOWY WNIOSEK O MODYFAIKCJE UPRAWNIEŃ
Pojawi się okno z wcześniej wprowadzonymi danymi osobowymi
8. W formularzu danych osobowych należy uzupełnić pola  - grupa biznesowa ( wybieramy pielęgniarka/położna), w grupie funkcjonalnej
   (wybieramy użytkownik)
9. Wybieramy jednostkę  akceptującą wniosek (wybierz z listy Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach)
10. Przechodzimy dalej
Konieczne będzie podanie numeru prawa wykonywania zawodu
11. Zapisanie wniosku za pomocą funkcji ZAPISZ
Jeżeli na formularzu pozycje obowiązkowe zostały puste, wyświetli się komunikat o konieczności ich uzupełnienia
Po zapisaniu  wniosku wyświetli się komunikat informujący o zakończeniu akcji powodzeniem. Po jego zatwierdzeniu użytkownik przechodzi do trybu podglądu wniosku, gdzie ma możliwość:
 – wysłania wniosku z podpisem kwalifikowanym lub ePUAP ( tylko osoby posiadające wniosek kwalifikowany lub ePUAP)
 -  przesłania wniosku do administratora za pomocą funkcji ZŁÓŻ WNIOSEK PAPIEROWO , a następnie udanie się z wydrukowanym wnioskiem do OIPiP w Katowicach celem weryfikacji osoby składającej wniosek. (Termin od kiedy możliwa będzie weryfikacja danych w OIPiP w Katowicach podamy na stronie internetowej Izby).

Osoby, które posiadają podpis kwalifikowany lub profil ePUAP – nie zgłaszają się do OIPIP w Katowicach celem weryfikacji danych  - odbywa się ona na poziomie profilu ePUAP.

 

Na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych znajdą Państwo szczegółowy opis instrukcji jak należy założyć konto w SMK. 

http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) jest systemem teleinformatycznym tworzonym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.)od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na wniosek członków Komisji Kształcenia i Standardów w dniu 11.05.2017 roku Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach podjęła decyzję o zmianie Regulaminu udzielania pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji pielęgniarek i położnych.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującym regulaminem.