Uprzejmie informujemy, że w systemie SMK zostały opublikowane następujące kursy zaplanowane w roku 2022:

1.      Pielęgniarstwo anestezjologiczne  i intensywna opieka dla pielęgniarek – Zabrze – 10.09.2022 r.-28.02.2023 r.

2.      Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek – Bytom – 02.09.2022 r. – 18.10.2022 r.

3.      Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – Łaziska Górne/Bytom- 08.09.2022 r.- 07.10.2022 r.

4.      Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka – Łaziska Górne – 19.09.2022 r.- 30.09.2022 r.

5.      Endoskopia – Rybnik/Orzesze – 01.10.2022 r. – 26.11.2022 r.

6.      Wywiad i badanie fizykalne – Sosnowiec – 01.10.2022 r. – 25.11.2022 r.

7.      Szczepienia ochronne dla pielęgniarek – Katowice/Tarnowskie Góry – 01.10.2022 r. – 15.10.2022 r.

8.      Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – Łaziska Górne/Zabrze – 06.10.2022 r. – 10.11.2022 r.

9.      Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – Łaziska Górne/Tychy – 03.10.2022 r. – 25.10.2022 r.

10.  Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – Sosnowiec – 07.10.2022 r. – 30.10.2022 r.

11.  Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – Łaziska Górne/Tychy – 02.11.2022 r. – 28.11.2022 r.

Osoby zainteresowane kursami zobowiązane są złożyć wniosek w systemie SMK.

WAŻNE:

 - Uruchomienie kursów uzależnione jest od sytuacji epidemiologicznej oraz liczby złożonych wniosków

 - Po zebraniu wymaganej liczby zgłoszeń i zakwalifikowaniu na wybrany kurs zostanie przesłana szczegółowa informacja dotycząca kursu na wskazany adres mailowy

- Do kurs kwalifikacyjnego wymagany jest 6–cio miesięczny staż pracy w zawodzie.

Wszystkie pozostałe planowane w roku 2022 kursy będą na bieżąco zamieszczane w systemie SMK !

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne, jednodniowe szkolenia finansowane ze środków OIPiP w Katowicach na temat:

1.     Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne U DOROSŁYCH - terminy szkoleń: 1,13,20 wrzesień; 7,11,25 październik; 4,10,15 listopad; 2,5 grudzień

2.     Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne U DZIECI - terminy szkoleń: 27 wrzesień; 31 październik; 22 listopad; 9 grudzień

Miejsce szkolenia – Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu ul. Teatralna 9, (Sala konferencyjna 6 piętro)

Godziny szkolenia -  8.00 – 14.30

Liczba uczestników – max 14 osób

Osoby zainteresowane udziałem zobowiązane są do wypełnienia formularza rejestracyjnego na konkretny termin szkolenia.

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych szkolenie w dniu:

1 września 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/AZoGD7y5JCB9KEnh8

13 września 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/4u8vaLFQDerdVphL6

20 września 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/re5hUuVZLRXnweNG7

7 października 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/dRu8YrM8PtHxaUCn7

11 października 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/ChoSCWoqku2kr3jGA

25 października 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/f64ZDn63aQiJZBxh9

4 listopada 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/dmd1UyTVvGgqCAgq8

10 listopada 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/u4GX2Gb1wuzqZodJ9

15 listopada 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/QKQsqvQwCnjd6FSC8

2 grudnia 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/txJRYocKHyqHa1386

5 grudnia 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/Xu7Mq5kx2sznbAKu9

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci szkolenie w dniu:

27 września 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/XQ4YLe5yDq5byjn67

31 października 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/7dHUqiRzsynxaYim7

22 listopada 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/huaR214oJrUpEiGw7

9 grudnia 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/jTNZXyqH8ee1fS8h7

W przypadku braku wolnych miejsc na wybrany termin pojawi się komunikat (BRAK WOLNYCH MIEJSC NA TEN TERMIN SZKOLENIA).

Należy wtedy wybrać inny wolny termin.

Przy wypełnianiu formularza na szkolenie należy wpisać poprawny adres mailowy,  ponieważ w przypadku błędu nie zostanie przesłana zwrotna informacja na adres E-mail o rejestracji! OIPiP w Katowicach nie wysyła dodatkowego zaproszenia na szkolenie!

Osoby, które wypełnią formularz i będą chciały zrezygnować lub zmienić termin szkolenia proszone są o wcześniejszą informację mailową!

W przypadku dużego zainteresowania zaplanujemy kolejne edycje. Szczegółowe informacje pojawiać się będą na stronie internetowej Izby.

- Prowadzący szkolenie - prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba

- Liczba uczestników kursu: max.10 osób

- Czas trwania kursu 4 godziny dydaktyczne, od 15:00 do 18:00

- Miejsce kursu: Sala Wykładowa Szkoły Rodzenia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny MEGREZ Tychy ul. Edukacji 102.

Szkolenia nie odbędą się ze względu na małe zainteresowanie, przepraszamy.

Informujemy, że w systemie SMK zostały zamieszczone bezpłatne, planowane na jesień 2022 roku specjalizacje dla pielęgniarek i położnych w następujących dziedzinach:

 1. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
 2. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
 3. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
 4. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 5. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych

I - WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SPECJALIZACJI:

 1. Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
 2. Posiadanie minimum 2 letniego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej w okresie ostatnich 5–ciu lat,
 3. Regularne opłacanie składek na rzecz OIPiP w Katowicach,
 4. Niekorzystanie ze specjalizacji finansowanej ze środków OIPiP w Katowicach w ostatnich 5–ciu latach licząc od daty zakończenia specjalizacji lub w przypadku udziału w specjalizacji u innego organizatora, której koszt został zrefundowany przez OIPiP w Katowicach - 5 lat od daty zakończenia refundowanej specjalizacji.
 5. Złożenie wniosku w systemie SMK.
 6. Dopuszczenie do specjalizacji na podstawie egzaminu wstępnego.

II - PLANOWANY TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO I ROZPOCZĘCIA KSZTAŁCENIA:

 • jesień 2022 rok

III - PLANOWANE MIEJSCE REALIZACJI KSZTAŁCENIA:

 • Wykłady (stacjonarne) Ośrodek Kształcenia w Łaziskach Górnych ul. Wodna 15
 • Zajęcia stażowe – podmioty ochrony zdrowia na terenie woj. Śląskiego

W przypadku złożenia wniosków w systemie SMK przez minimum 25 osób na stronie internetowej Izby zamieścimy szczegółowe informacje dotyczące uruchomienia kształcenia oraz wykaz literatury do egzaminu wstępnego.

WARUNEK ROZPOCZĘCIA KSZTAŁCENIA - Minimum 25 osób chętnych

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi kwestii wymiany dyplomu uzyskania tytułu pielęgniarki/położnej specjalisty kierowanymi do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, informujemy, iż z dniem 5.04.br. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.09.2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położonych, która m.in. wprowadza nowy wzór dyplomu uzyskania tytułu pielęgniarki/położnej specjalisty.

Dotychczasowe wzory dyplomu uzyskania tytułu pielęgniarki specjalisty i dyplomu uzyskania tytułu położnej specjalisty będą wykorzystywane nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2022 r., co oznacza ze Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych może jeszcze – do wskazanej powyżej daty - wydawać w/w dyplomy na poprzednio obowiązujących wzorach. 

W/w przepisy nie przewidują konieczności wymiany dyplomów uzyskania tytułu pielęgniarki/położnej specjalisty wydane przed dniem 12 lipca 2022 r.

A ZATEM!!!
Dyplomy uzyskania tytułu pielęgniarki/położnej specjalisty wydane przed dniem 12 lipca 2022 r. (na poprzednio obowiązującym wzorze), BĘDĄ NADAL WAŻNE I NIE WYMAGAJĄ WYMIANY.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.03.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U.2022.648 z dnia 21.03.2022 r.)

Komunikat w sprawie nowych wzorów dyplomów na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych​​ https://ckppip.edu.pl/nowe-wzory-dyplom/

Co robić, by inni liczyli się ze mną, moimi potrzebami i moim zdaniem

 • Sztuka stawiania granic - każdemu
 • Wychodzenie z konfliktu, budowanie porozumienia i zapobieganie konfliktom
 • Budowanie relacji opartych o wzajemny szacunek
 • Zawodowa satysfakcja, czyli jak zostawić daleko w tyle wypalenie zawodowe

Zapraszamy na:

Bezpłatne, indywidualne konsultacje i trening w zakresie budowania relacji zawodowych.

Dla każdej Pielęgniarki/Pielęgniarza, Położnych, którzy zgłoszą chęć udziału.

Konsultacje oraz indywidualny trening nie mają charakteru porady psychologicznej. Ich celem jest wzmocnienie i rozwinięcie kompetencji interpersonalnych uczestników.

Konsultacje telefoniczne odbywać się będą w każdą środę i czwartek w godzinach 14.00 - 18.00 pod numerem telefonu 696 070 521 - osoba prowadząca - Pan Sławomir Ćwintal.

 

Informujemy, że dokumentem wymaganym do refundacji kosztów udziału w specjalizacji jest DYPLOM specjalisty, a nie ZAŚWIADCZENIE wydrukowane z systemu SMK poświadczające uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu.

Informujemy, że wszystkie osoby, które złożyły w okresie od lutego 2020 roku w systemie SMK wnioski zgłoszeniowe na kursy organizowane przez OIPiP w Katowicach, a z uwagi na stan pandemii nie zostały one uruchomione, w przypadku dalszej chęci udziału,

zobowiązane są składać nowe wnioski w systemie SMK.

Z uwagi, na dalsze utrudnienia organizacyjne, wynikające z ograniczeń w zakresie realizacji zajęć stażowych w podmiotach leczniczych, kolejne edycje kursów planowane są od września 2021 roku. Terminy będą zamieszczane na bieżąco w systemie SMK.

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną uprzejmie informujemy, że wszystkie wnioski dotyczące refundacji kosztów kształcenia będą przyjmowane do odwołania tylko w formie elektronicznej (scany dokumentów) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednocześnie uspakajamy wszystkie osoby, które z uwagi na aktualną sytuację związaną z ograniczeniem działalności Izby nie będą w stanie dotrzymać regulaminowych terminów składania wniosków o refundacje, że terminowość ta nie będzie obowiązywać do odwołania, a każdy KOMPLETNY wniosek będzie rozpatrywany z korzyścią dla wnioskodawcy.

Wszystkie dotychczas złożone wnioski będą rozpatrzone przez Komisji Kształcenia i Standardów w najbliższym, możliwym terminie spotkania, po unormowaniu się sytuacji epidemiologicznej w kraju.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o zrozumienie.