Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach planuje dodatkowy nabór na specjalizację dla pielęgniarek w dziedzinie Pielęgniarstwa Operacyjnego

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SPECJALIZACJI:

  1. Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
  2. Posiadanie minimum 2 letniego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki w ostatnich 5 – ciu latach,
  3. Niekorzystanie ze specjalizacji finansowanej ze środków ministerialnych w ostatnich  5–ciu latach
  4. Posiadanie lub ukończenie do końca trwania specjalizacji kursu specjalistycznego z zakresu Wywiad  i badanie fizykalne
  5. Dopuszczenie do specjalizacji na podstawie egzaminu wstępnego

 

Szanowni Państwo,

Informujemy , że na kursu specjalistyczne z zakresu Wywiad i Badanie fizykalne organizowane przez OIPIP w Katowicach w terminach:

  • 17 .02. 2018  - 12.05. 2018 roku ( Łaziska/Katowice)
  • 24 .02.2018 – 12.05.2018 roku ( Łaziska/Katowice)
  • 02.2018 – 24.03.2018 roku ( Łaziska/Racibórz)

nie ma już wolnych miejsc
Prosimy nie składać wniosków systemie SMK na w/w terminy !

Wszystkie osoby zakwalifikowane na kurs otrzymają informację z zaproszeniem na zajęcia elektronicznie na adres mailowy.

Jednocześnie informujemy, że planowane są kolejne edycje kursu, które w najbliższym czasie zostaną zamieszczone w systemie SMK.

Szanowni Państwo,

Informujemy , że z dniem 9.11.2017 roku zmianie uległa nazwa kursu specjalistycznego EKG, aktualnie kurs nazywa się:

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Składając wniosek w systemie SMK prosimy o wybranie tej nazwy kursu, ponieważ w systemie widnieje również poprzednie nazewnictwo, czyli Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego !!!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach wygrała przetarg na specjalizacje finansowane ze środków ministerialnych w dziedzinach:

- pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek

- pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek

- pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek

Więcej informacji w załącznikach

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w drugiej połowie 2017 roku planujemy zrealizować następujące kursy - wykaz kursów w załączniku.

Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK), po uprzednim założeniu konta. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej oraz w Dziale Kształcenia Podyplomowego.

Załączniki:
Pobierz plik (Kursy planowane w  II połowie 2017.doc)Kursy planowane II połowa 2017 r[ ]22 kB