Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach planuje otwarcie bezpłatnej specjalizacji w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SPECJALIZACJI:

1.       Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

2.       Posiadanie minimum 2 letniego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki w ostatnich 5 – ciu latach,

3.       Regularne opłacanie składek na rzecz OIPiP w Katowicach,,

4.       Niekorzystanie ze specjalizacji finansowanej ze środków OIPiP w Katowicach w ostatnich 5 – ciu latach

5.       Dopuszczenie do specjalizacji na podstawie egzaminu wstępnego (liczba miejsc – do 40)

PLANOWANY TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO I ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI  – styczeń 2020 roku

PROCES  REKRUTACJI ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W SYSTEMIE MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA – SMK

Uprzejmie informujemy, że w systemie SMK można już składać wnioski na specjalizację w dziedzinie Pielęgniarstwa Internistycznego finansowaną ze środków OIPiP w Katowicach.

 - Planowany termin egzaminu wstępnego – 20.11.2019 roku godzina 10.00 Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ul. Wodna 15 Łaziska Górne.

 - Planowany termin zakończenia kształcenia – 16.05.2021 roku

 - Planowane miejsce realizacji zajęć teoretycznych – Katowice (sobota-niedziela co dwa tygodnie, w godzinach 9.00 – 16.00)

Osoby zainteresowane udziałem w specjalizacji zobowiązane są złożyć w systemie SMK wniosek na specjalizację oraz przedłożyć w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach następujące dokumenty:

1.       Kserokopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,
2.       Dokument potwierdzający posiadanie minimum 2 letniego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki w okresie ostatnich 5–ciu lat (np. zaświadczenie o zatrudnieniu, świadectwo pracy)
3.       Zaświadczenie potwierdzające opłacanie składek na rzecz OIPIP w Katowicach (nie dotyczy osób, które opłacają składki indywidualnie)
4.       Oświadczenie (załącznik)

Wymagane dokumenty należy składać najpóźniej do dnia 11 października 2019 roku w siedzibie OIPIP w Katowicach przy ul. Francuska 16

Dodatkowe warunki dotyczące specjalizacji:

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach planuje otwarcie specjalizacji finansowanych ze środków własnych OIPiP w Katowicach (ze składek) w dziedzinach:

1)  Pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek

2)  Pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SPECJALIZACJI:

1.       Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

2.       Posiadanie minimum 2 letniego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki w ostatnich 5–ciu latach,

3.       Regularne opłacanie składek na rzecz OIPiP w Katowicach,

4.       Niekorzystanie ze specjalizacji finansowanej ze środków OIPiP w Katowicach w ostatnich 5–ciu latach

5.       Dopuszczenie do specjalizacji na podstawie egzaminu wstępnego.

 PLANOWANY TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO listopad 2019 roku

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPECJALIZACJI (wraz z literaturą do egzaminu wstępnego) ZAMIESZCZANE BĘDĄ NA BIEŻĄCO NA STRONIE INTERNETOWEJ IZBY.

PROCES  REKRUTACJI ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W SYSTEMIE MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA – SMK

Osoby zainteresowane udziałem w kształceniu zobowiązane będą do założenia konta w systemie SMK (instrukcja dostępna na stronie internetowej Izby).

Logowanie na konkretną dziedzinę specjalizacji w systemie SMK możliwe będzie dopiero po zamieszczeniu przez Izbę specjalizacji w planach kształcenia z podaniem konkretnego terminu rozpoczęcia i zakończenia kształcenia (około września 2019 roku).

LITERATURA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO:

Pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek:

- "Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego "autor Elżbieta Walewska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek:

- Pielęgniarstwo internistyczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Talarska D., Zozulińska - Ziółkiewicz D. (red.) Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

- Pielęgniarstwo internistyczne. Jurkowska G., Łagoda K. (red.) Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

 WAŻNE !!!

Przypominamy, że w przypadku skorzystania z w/w specjalizacji u innego organizatora kształcenia:

1) Częściowa refundacja kosztów kształcenia podyplomowego ukończonego u innego organizatora:

- Przysługuje 1 raz w roku

- Obejmuje tylko 1 rodzaj kursu (specjalizacje lub kurs kwalifikacyjny lub kurs specjalistyczny lub kurs dokształcający)

- Pod warunkiem, że do dnia rozpoczęcia kształcenia OIPiP w Katowicach nie organizowała danego kursu/specjalizacji.

Uprzejmie informujemy, że w systemie SMK zostały zamieszczony kursy specjalistyczne na które są jeszcze wolne miejsca.

Osoby zainteresowane kursem zobowiązane są złożyć wniosek w systemie SMK.

Po zakwalifikowaniu zostanie przesłana szczegółowa informacja dotycząca kursu na adres mailowy.

- Edukator w Cukrzycy – Łaziska Górne – 2.09.2019 – 18.10.2019

- EKG – Łaziska Górne (teoria), Tychy (praktyka) -2.09.2019 – 24.09.2019

- Monitorowanie Dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu – Ruda Śląska 21.09.2019 – 26.10.2019

- Wywiad i Badanie Fizykalne – Tarnowskie Góry – 21.09.2019 – 6.12.2019

- Wywiad i Badanie Fizykalne – Łaziska Górne (teoria), Racibórz (praktyka) 7.09.2019 – 19.10.2019

- Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów – Łaziska Górne (teoria), Katowice (praktyka) 13.09.2019 – 18.10.2019

- Leczenie Ran dla Pielęgniarek – Zawiercie 27.09.2019 – 23.10.2019

- Leczenie Ran dla Pielęgniarek – Tarnowskie Góry-13.09.2019 – 19.10.2019

- Leczenie Ran dla Położnych – Zawiercie 30.09.2019 – 16.10.2019

- Resuscytacja Oddechowo-Krążeniowa Noworodka –Łaziska Górne – 5.09.2019 – 16.09.2019

Uprzejmie informujemy, że w systemie SMK zostały zamieszczony kursy kwalifikacyjne (wymagany 6–cio miesięczny staż pracy w zawodzie) na które są jeszcze wolne miejsca. Osoby zainteresowane kursem zobowiązane są złożyć wniosek w systemie SMK.

-  Pielęgniarstwo chirurgiczne – Sosnowiec – 30.08.2019-02.12.2019

-  Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek – Katowice – 05.09.2019-09.12.2019

-  Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych – Bytom – 21.09.2019-14.12.2019

Po zakwalifikowaniu zostanie przesłana szczegółowa informacja dotycząca kursu na adres mailowy.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że egzamin wstępny specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego  odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku (środa) o godzinie 10.00 w Ośrodku Kształcenia OIPiP w Łaziskach Górnych przy ulicy Wodnej 15.

Egzamin będzie miał formę testu, literatura została podana na stronie internetowej Izby.

Na egzamin proszę zabrać dokument tożsamości.

Do egzaminu zostaną dopuszczone osoby, które wcześniej złożyły komplet wymaganych dokumentów.

Uprzejmie informujemy, że w systemie SMK został zamieszczony kurs kwalifikacyjny (wymagany 6–cio miesięczny staż pracy w zawodzie) na który są jeszcze wolne miejsca. Osoby zainteresowane kursem zobowiązane są złożyć wniosek w systemie SMK.

Po zakwalifikowaniu zostanie przesłana szczegółowa informacja dotycząca kursu na adres mailowy
- Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka w położnictwie i ginekologii – Tychy – 26.04.2019-25.10.2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23.05.2019 roku Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach podjęła decyzję o zmianie Regulaminu udzielania pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych.

Nowy regulamin znajduje się tutaj...

Szanowni Państwo,

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach prowadzi  nabór na Specjalizację w dziedzinie: PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE dla pielęgniarek  i położnych  (specjalizacja finansowana ze środków OIPiP w Katowicach)

Ø  Miejsce egzaminu oraz realizacji zajęć teoretycznych – Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Łaziska Górne ul. Wodna 15

Ø  Literatura do egzaminu wstępnego – Szczapa J. Podstawy neonatologii. Warszawa: PZWL; 2008

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SPECJALIZACJI:

29 stycznia 2019 roku

 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącym realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych metodą e-learning-u, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że  kształcenie podyplomowe  w ramach szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych prowadzone jest na podstawie programów kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia. Treści ww. programów, w Części: Sposób realizacji, nie przewidują metody e-learning-u.    

Beata Guzak

Dyrektor

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Pielęgniarek i Położnych

Jacek Chojnacki

Radca Prawny

PILNE !!!! - Specjalizacje organizowane przez firmę Interrete z siedzibą we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą, niepokojącą sytuacją dotyczącą szkoleń specjalizacyjnych organizowanych przez firmę Interrete z siedzibą we Wrocławiu, zapraszamy wszystkie pielęgniarki i położne, członków OIPiP w Katowicach, będących uczestnikami specjalizacji organizowanych przez w/w firmę, którzy z uwagi na trudności organizacyjne nie mogą kontynuować bądź zakończyć kształcenia, na spotkanie w dniu 4 lutego 2019 roku o godzinie 13.00 do siedziby OIPiP w Katowicach ul. Francuska 16 – III piętro sala konferencyjna.
 Prosimy o zabranie KART SPECJALIZACJI celem ustalenia zrealizowanych i brakujących zaliczeń.

                Spotkanie ma na celu rozeznanie obszaru problemu i przekazanie szczegółowych informacji Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, celem podjęcia dalszej procedury.