">

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach planuje dodatkowy nabór na specjalizację dla pielęgniarek w dziedzinie Pielęgniarstwa Operacyjnego

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SPECJALIZACJI:

  1. Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
  2. Posiadanie minimum 2 letniego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki w ostatnich 5 – ciu latach,
  3. Niekorzystanie ze specjalizacji finansowanej ze środków ministerialnych w ostatnich  5–ciu latach
  4. Posiadanie lub ukończenie do końca trwania specjalizacji kursu specjalistycznego z zakresu Wywiad  i badanie fizykalne
  5. Dopuszczenie do specjalizacji na podstawie egzaminu wstępnego

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W SPECJALIZACJI ZOBOWIĄZANE SĄ DO:

  1. Złożenie wniosku na specjalizację w systemie SMK


( specjalizacja oznakowana jest w systemie SMK  jako:  I edycja środki ministerialne Pielęgniarstwo Operacyjne, OIPIP w Katowicach, data rozpoczęcia 2017-12-21, data zakończenia 2019-08-20. Teoria Łaziska Górne. Staże min. Katowice, Bytom, Sosnowiec, Chorzów, Rybnik, Jastrzębie Zdrój) )  – wniosek w SMK należy złożyć najpóźniej do dnia 9  marca 2018  roku.

  1. Dostarczenie do biura OIPIP w Katowicach ul. Francuska 16 najpóźniej do dnia 9 marca 2018  roku następujących dokumentów:
  • Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Zaświadczenie potwierdzające posiadanie minimum 2 letniego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki w okresie ostatnich 5 – ciu lat
  • Oświadczenie – załącznik do ogłoszenia.