">

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach planuje otwarcie Specjalizacji w dziedzinach:

 1. PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE dla pielęgniarek
  (specjalizacja finansowana ze środków ministerialnych)
 1. PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE dla pielęgniarek

(specjalizacja finansowana ze środków OIPIP w Katowicach)

 • Termin egzaminu11 października 2018 roku
 • Miejsce egzaminu oraz realizacji zajęć teoretycznych – Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Łaziska Górne ul. Wodna 15
 • Literatura do egzaminu wstępnego – 1)  Pielęgniarstwo ratunkowe – autorzy; Maria Kózka, Barbara Rumian, Marek Maślanka, PZWL Warszawa 2013 rok

WARUNKI PRZYSTĄPENIA DO SEPCJALIZACJI:

 1. Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 2. Posiadanie minimum 2 letniego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki w ostatnich 5 – ciu latach,
 3. Niekorzystanie ze specjalizacji finansowanej ze środków ministerialnych  w ostatnich
  5 – ciu latach ( dotyczy Specjalizacji w dziedzinie Pielęgniarstwa Operacyjnego)
 4. Niekorzystanie ze specjalizacji finansowanej ze środków OIPIP w Katowicach   w ostatnich 5 – ciu latach ( dotyczy Specjalizacji w dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego)
 5. Posiadanie lub ukończenie do końca trwania specjalizacji kursów specjalistycznych
  z zakresu: EKG, RKO, RKO Noworodka oraz Wywiad  i badanie fizykalne ( dotyczy specjalizacji w dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego)
 6. Posiadanie lub ukończenie do końca trwania specjalizacji kursu specjalistycznego
  z zakresu: Wywiad  i badanie fizykalne ( dotyczy specjalizacji w dziedzinie Pielęgniarstwa Operacyjnego)
 7. Dopuszczenie do specjalizacji na podstawie egzaminu wstępnego

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W SPECJALIZACJI ZOBOWIĄZANE SĄ DO:

 

 1. Złożenie wniosku na specjalizację w systemie SMK – najpóźniej do dnia 21 września 2018 roku
 2. Dostarczenie do biura OIPIP w Katowicach ul. Francuska 16 najpóźniej do dnia 21 września 2018 roku następujących dokumentów:
 • Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 • Zaświadczenie potwierdzające posiadanie minimum 2 letniego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki w okresie ostatnich 5 – ciu lat
 • Oświadczenie – załącznik do ogłoszenia.