">

Egzamin wstępny, dopuszczający do udziału w specjalizacji finansowanej ze środków publicznych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek odbędzie się w dniu 16 października 2018 roku ( wtorek) o godzinie 10.00

Miejsce egzaminu - Ośrodek Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Łaziska Górne,  43-170, ul. Wodna 15.

Do egzaminu zostaną dopuszczone osoby, które złożyły wymagane dokumenty oraz otrzymały pisemne zaproszenie na egzamin ( mailowo).