">

Szanowni Państwo,

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach prowadzi  nabór na Specjalizację w dziedzinie: PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE dla pielęgniarek  i położnych  (specjalizacja finansowana ze środków OIPiP w Katowicach)

Ø  Miejsce egzaminu oraz realizacji zajęć teoretycznych – Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Łaziska Górne ul. Wodna 15

Ø  Literatura do egzaminu wstępnego – Szczapa J. Podstawy neonatologii. Warszawa: PZWL; 2008

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SPECJALIZACJI:

1.       Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

2.       Posiadanie minimum 2 letniego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej w ostatnich 5 – ciu latach,

3.       Niekorzystanie ze specjalizacji finansowanej ze środków OIPIP w Katowicach  w ostatnich 5 – ciu latach

4.       Posiadanie lub ukończenie do końca trwania specjalizacji kursu specjalistycznego z zakresu: Wywiad  i badanie fizykalne

5.       Dopuszczenie do specjalizacji na podstawie egzaminu wstępnego.

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W SPECJALIZACJI ZOBOWIĄZANE SĄ DO:

1.      Złożenie wniosku na specjalizację w systemie SMK

2.      Dostarczenie do biura OIPIP w Katowicach ul. Francuska 16 następujących dokumentów:

·        Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

·        Zaświadczenie potwierdzające posiadanie minimum 2 letniego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej w okresie ostatnich 5 – ciu lat

·        Oświadczenie – załącznik do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące terminu egzaminu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Izby po zebraniu wymaganej liczby zgłoszeń ( minimum 30).

W systemie SMK oznakowanie specjalizacji to – SS/PN/01/18 ( planowany termin 2018-11-20 do 2020-07-19).