">

Uprzejmie informujemy, że w systemie SMK zostały zamieszczony kursy kwalifikacyjne (wymagany 6–cio miesięczny staż pracy w zawodzie) na które są jeszcze wolne miejsca. Osoby zainteresowane kursem zobowiązane są złożyć wniosek w systemie SMK.

-  Pielęgniarstwo chirurgiczne – Sosnowiec – 30.08.2019-02.12.2019

-  Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek – Katowice – 05.09.2019-09.12.2019

-  Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych – Bytom – 21.09.2019-14.12.2019

Po zakwalifikowaniu zostanie przesłana szczegółowa informacja dotycząca kursu na adres mailowy.