">

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach planuje otwarcie bezpłatnej specjalizacji w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SPECJALIZACJI:

1.       Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

2.       Posiadanie minimum 2 letniego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki w ostatnich 5 – ciu latach,

3.       Regularne opłacanie składek na rzecz OIPiP w Katowicach,,

4.       Niekorzystanie ze specjalizacji finansowanej ze środków OIPiP w Katowicach w ostatnich 5 – ciu latach

5.       Dopuszczenie do specjalizacji na podstawie egzaminu wstępnego (liczba miejsc – do 40)

PLANOWANY TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO I ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI  – styczeń 2020 roku

PROCES  REKRUTACJI ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W SYSTEMIE MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA – SMK

Osoby zainteresowane udziałem w kształceniu zobowiązane będą do założenia konta w systemie SMK (instrukcja dostępna na stronie internetowej Izby).

Logowanie na specjalizację w systemie SMK możliwe będzie dopiero po zamieszczeniu przez Izbę specjalizacji w planach kształcenia z podaniem konkretnego terminu rozpoczęcia i zakończenia kształcenia (pod koniec 2019 roku).

LITERATURA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO:

1.Wołowicka L.; Dyk D. (red): Anestezjologia i intensywna opieka - klinika i pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2007, 2014
2. Krajewska-Kułak K.; Rolka H.; Jankowiak B. (red.): Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej.
3. Wytyczne resuscytacji 2015 ERC http://www.prc.krakow.pl/

WAŻNE !!!

Przypominamy, że w przypadku skorzystania z w/w specjalizacji u innego organizatora kształcenia:

1) Częściowa refundacja kosztów kształcenia podyplomowego ukończonego u innego organizatora:

-  Przysługuje 1 raz w roku

-  Obejmuje tylko 1 rodzaj kursu ( specjalizacje lub kurs kwalifikacyjny lub kurs specjalistyczny lub kurs dokształcający)

-  Częściowa refundację kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych ukończonego u innego organizatora kształcenia podyplomowego, przysługuje pod warunkiem, że Okręgowa Izba w danym roku kalendarzowym do dnia rozpoczęcia kursu objętego wnioskiem o częściową refundację, nie organizowała danego rodzaju kursu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPECJALIZACJI ZAMIESZCZANE BĘDĄ NA BIEŻĄCO NA STRONIE INTERNETOWEJ IZBY.