">

Informujemy, że w systemie SMK zostały zamieszczone kursy kwalifikacyjne planowane w najbliższym czasie. Osoby zainteresowane wybranym kursem zobowiązane są

złożyć wniosek w systemie SMK.

Po zakwalifikowaniu zostanie przesłana szczegółowa informacja dotycząca wybranego kursu na adres mailowy.

KURSY KWALIFIKACYJNE (wymagany 6–cio miesięczny staż pracy w zawodzie)

- Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - Katowice - 27.02.2020-01.06.2020

- Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych - Bytom - 21.03.2020-19.09.2020

- Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek - Bytom - 21.03.2020-27.06.2020

- Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka-Jaworzno - 03.04.2020-02.10.2020