">

Kurs dokształcający ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarki, położnej. Kształcenie podyplomowe może być prowadzone w trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub mieszanym.

 Do kursu dokształcającego może przystąpić pielęgniarka, położna, która:

  1. Posiada prawo wykonywania zawodu
  2. Została zakwalifikowana do odbycia kursu dokształcającego przez organizatora kształcenia
  3. Regularnie opłaca składki członkowskie na rzecz OIPiP w Katowicach

Po zakończonym roku, w którym pielęgniarka/ położna bierze udział w kursie, OIPIP w Katowicach zobowiązana jest do wystawienia informacji podatkowej PIT 8C 

Okres oczekiwania po zgłoszeniu wynosi około 1 roku (w zależności od tematyki kursu). 

Wszystkie kursy organizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach są nieodpłatne dla pielęgniarek 
i położnych, członków OIPiP w Katowicach.