Kurs specjalistyczny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, położna, która:
  1. Posiada prawo wykonywania zawodu
  2. Została zakwalifikowana do odbycia kursu specjalistycznego przez organizatora kształcenia
  3. Regularnie opłaca składki członkowskie na rzecz OIPiP w Katowicach

Pielęgniarka, położna ubiegająca się o rozpoczęcie kursu specjalistycznego składa wniosek do organizatora kształcenia w terminie przez niego wyznaczonym.

Okres oczekiwania po zgłoszeniu wynosi około 1 roku (w zależności od tematyki kursu). 

Wszystkie kursy organizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach są nieodpłatne dla pielęgniarek

i położnych, członków OIPiP w Katowicach.