">

1. Instrukcja rejestracji praktyki zawodowej pielęgniarek i
położnych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

2. Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą  

3.  Instrukcja składania wniosku o wykreślenie z Rejestru Podmiotów
Wykonujących Działalność Leczniczą