">

Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie

Przejdź do zakładki

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym

Przejdź do zakładki

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów

Przejdź do zakładki

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych

Przejdź do zakładki

Szanowni Państwo,

Zespół ds. Położnych serdecznie zaprasza na cykl szkoleń z zakresu wiedzy położniczej, ginekologicznej i neonatologicznej oraz dziedzin pokrewnych.

Szkolenia odbywać się będą co dwa miesiące (w drugi wtorek miesiąca) w Ośrodku Szkoleniowym w Łaziskach Górnych, ul. Wodna 10, wstęp dla położnych, członków OIPiP w Katowicach bezpłatny.

Pierwsze z cyklu szkoleń odbędzie się się w dniu 09.10.2018 r. w godz. 14:00 - 16:30, szkolenie poprowadzi dr Emilia Lichtenberg-Kokoszka, tematem będzie "Świat prenatalny".

Rejestracja możliwa tylko poprzez formularz elektroniczny dostępny tutaj: https://www.izbapiel.katowice.pl/aktualnosci-oipip/konferencje-i-spotkania-oipip/2837-szkolenie-dla-poloznych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach ogłasza nabór na bezpłatne specjalizacje w dziedzinach:

1. PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE dla pielęgniarek (specjalizacja finansowana ze środków ministerialnych)

2. PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE dla pielęgniarek (specjalizacja finansowana ze środków OIPIP w Katowicach)

  • Termin egzaminu11 października 2018 roku
  • Miejsce egzaminu oraz realizacji zajęć teoretycznych – Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Łaziska Górne ul. Wodna 15
  • Literatura do egzaminu wstępnego – 1)  Pielęgniarstwo ratunkowe – autorzy; Maria Kózka, Barbara Rumian, Marek Maślanka, PZWL Warszawa 2013 rok

Szanowni Państwo !

w związku z licznymi telefonami w sprawie gwarantowania przez organizatorów kształcenia możliwości uzyskania zwrotu/refundacji za kursy i szkolenia informujemy, że warunki uzyskania częściowej refundacji kosztów kształcenia reguluje REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY W ZAKRESIE ROZWIJANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, który określa min. za jaki kurs i kiedy refundacja jest przyznawana. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, przed podjęciem kształcenia u innego organizatora, prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Kształcenia Podyplomowego.

Szanowni Państwo,

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia specjalizacyjne dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia. Zajęcia będą odbywać się na terenie województwa śląskiego.

Więcej informacji w załączonym pliku.

Załączniki:
Pobierz plik (Na strone.pdf)Na strone.pdf[ ]2764 kB

Szanowni Państwo,

na prośbę Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach informujemy, że dysponują wolnymi miejscami na kursie kwalifikacyjnym "pielęgniarstwo geriatryczne".

Kurs rozpoczyna się 28.09.2018 r. i jest realizowany w ramach projektu "Doskonalenie Kadr Medycznych".

Więcej informacji o kursie w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (DOC140918-14092018082138.pdf)DOC140918-14092018082138.pdf[ ]36 kB

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wprowadza ujednolicony wniosek do opiniowania przez Okręgowe Rady Pielęgniarek i Położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku.

W załącznikach Uchwała nr 334/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2018 r oraz załącznik do Uchwały.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na bezpłatną Konferencję naukowo–szkoleniową pt. „Zaburzenia połykania jako interdyscyplinarny problem diagnostyczny i leczniczy”  oraz warsztaty 1. Techniki karmienia chorych z zaburzeniami połykania. 2. Rodzaje diet i sposoby przygotowywania posiłków dla pacjentów z zaburzeniami połykania.

Konferencja odbędzie się w dniu 12 października 2018r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 A, organizowana jest przez Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku oraz Podkarpacką Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku.

Karta zgłoszenia uczestnictwa oraz program konferencji w załącznikach.

Załączniki:
Pobierz plik (zgloszenie_uczestnictwa.doc)zgloszenie_uczestnictwa.doc[ ]188 kB
Pobierz plik (konferencja_program.doc)konferencja_program.doc[ ]1804 kB

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na VI ogólnopolską konferencję naukowo-szkoleniową PSPiPP "Pielęgniarstwo psychiatryczne - w teorii i w praktyce".

Konferencja odbędzie się 11.10.2018r. w MSW Drewnica w Ząbkach koło Warszawy.

Więcej informacji o konferencji oraz formularz rejestracyjny na stronie http://www.pspipp.pl/

Załączniki:
Pobierz plik (Program konferencji PSPiPP.pdf)Program konferencji PSPiPP.pdf[ ]322 kB

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji "Bezpieczeństwo Informacji w Pielęgniarstwie".

Konferencja odbędzie się 29 października 2018 r. w sali konferencyjnej hotelu Diament w Katowicach.

Więcej informacji o konferencji oraz formularz rejestracyjny na stronie https://dlapielegniarek.pl/konferencje/

Informacja o refundacji kosztów udziału w Konferencji dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:


Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Udzielania Pomocy w Zakresie Rozwijania Kwalifikacji Zawodowych Pielęgniarek i Położnych refundacji kosztów udziału w konferencji dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej, złożony w terminie 3 miesięcy od zakończenia konferencji ( wniosek dostępny jest na stronie internetowej Izby)

Do wniosku o refundację należy dołączyć:

1) program konferencji - wyłącznie w wersji papierowej,

2) imienny rachunek lub fakturę VAT potwierdzające poniesienie kosztów uczestnictwa,

3) dokument potwierdzający obecność na konferencji ( kserokopia certyfikatu lub zaświadczenia wydanego przez organizatora lub kserokopia delegacji z potwierdzeniem obecności).